Kościół WANG
Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Kollosser 3,23  
 


Aktualności
Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia Parafialne

 11.11.2018 r. – 3 niedziela przed końcem roku kościelnego

„Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia.” 2 Kor 6,2b

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

1.      Obchodzimy dzisiaj 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Także nasza Parafia pragnie włączyć się w te obchody w dzisiejszym nabożeństwie poprzez zwiastowane Słowo i modlitwę oraz odczytanie przesłania, które wczoraj podczas nabożeństwa w ewangelickim kościele Świętej Trójcy w Warszawie podpisali przedstawiciele Kościołów.

„Polska jest wartością ponad podziałami. Dlatego zachęcamy wszystkich, niezależnie od przekonań religijnych i politycznych, bez względu na pozycję społeczną i pochodzenie, do wspólnego wysiłku dla jej dobra” – napisali.

 „Jeżeli PAN domu nie zbuduje, to na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli PAN nie będzie strzegł miasta, to na próżno czuwa strażnik” Psalm 127,1.

Kościoły chrześcijańskie w Polsce obchodzą razem z całą Wspólnotą Narodową stulecie odzyskania niepodległości, wyrażając wdzięczność Bogu za ukochaną Ojczyznę. Możliwość wspólnego świętowania tej doniosłej rocznicy w niepodległym Kraju odbieramy jako szczególne Boże błogosławieństwo. Zerwanie kajdan niewoli w 1918 r. zostało okupione ofiarą naszych rodaków walczących podczas powstań narodowych i na wszystkich frontach Pierwszej Wojny Światowej, a także zaangażowanych w działalność konspiracyjną. Ponieważ nie cieszyli się oni długo darem wolności, taką samą postawę przyjęli mieszkańcy polskiej ziemi również podczas Drugiej Wojny Światowej oraz w okresie powojennym. Nasi bohaterowie mieli własne przekonania polityczne i nie zawsze zgodne wizje Polski. Wywodzili się z różnych Kościołów i religii.

Łączyła ich jednak miłość do Ojczyzny, pielęgnowana w domach rodzinnych i w parafiach, oraz bezcenne dziedzictwo praojców. Jego integralną częścią jest postawa otwartości, tolerancji wobec dobra i solidarności, z których zasłynęła Rzeczpospolita w czasach swojego największego rozkwitu. Do tych wartości powinniśmy stale wracać. Jest to niezbędne szczególnie teraz, gdy na skutek zachodzących w ostatnich dziesięcioleciach przemian cywilizacyjnych i procesów społecznych, nasza ziemia staje się dla wielu Ojczyzną z wyboru.

Polska jest wartością ponad podziałami. Dlatego zachęcamy wszystkich, niezależnie od przekonań religijnych i politycznych, bez względu na pozycję społeczną i pochodzenie, do wspólnego wysiłku dla jej dobra. Patrząc w przyszłość jesteśmy z jednej strony przejęci troską o Polskę, z drugiej zaś pełni ufności w Boże prowadzenie. Dlatego nasza modlitwa jest prośbą, aby Bóg zachowywał Ojczyznę w pokoju i

– błogosławił wszystkim rodzinom,

– czuwał nad dziećmi i młodzieżą; niech wzrastają w duchu ewangelicznych wartości i rozwijają swoje talenty,

– powoływał w naszych Kościołach autentycznych świadków Chrystusa,

– obdarzał mądrością rządzących na każdym szczeblu władzy, aby wiernie wypełniali misję publiczną

– wzmacniał więzy miłości, braterstwa i szacunku pomiędzy wszystkimi żyjącymi w naszym kraju.

Wszechmogący Boże, błogosław naszej Ojczyźnie!

 

2.      Dzisiaj odbędzie się z okazji 100 –lecia odzyskania niepodległości koncert Chóru Ekumenicznego z Karpacza w kościele rzymskokatolickim w Karpaczu o godz. 14.00. Serdecznie zapraszamy!

3.      Akcja charytatywna „Prezent pod choinkę” zakończy się za tydzień, dziękujemy bardzo za złożone darowizny i polecamy dedykowaną stronę https://cme.org.pl/prezent/

 
 
Aktualności
Weihnachten  Weihnachten
24.12.2008
Weihnachten an der Kirche Wang.
 czytaj więcej

Treffen  Treffen
24.12.2008
25.12.2008, 10.00 Uhr, Gottesdienst, Singt der Ekumenischen Chor aus Karpacz
 czytaj więcej

  


Fotos
 
Buchhandlung
     

 

Bildband Wang 24.00 zł
  Home  |  Kirchengemeinde  |  Besichtigung der Kirche  |  Diakonie Wang  |  Übernachtung  |  Konzerte  |  Ryszard Zając  |  Kontakt  
© Parafia Ewangelicko-Augsburska WANG w Karpaczu; projekt i wykonanie: Wydawnictwo WARTO.