Kościół WANG
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Römer 8,28  
 


Aktualności
Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia Parafialne

08.07.2018 r. 6 niedziela po Trójcy Świętej

„Tak mówi Pan, który cię stworzył: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś”. Iz 43,1

 1. W dniach 12 lipca-3 sierpnia będę przebywał na urlopie. Zastąpi mnie student teologii pan Łukasz Aścik.

2. Są osoby, które pragną wstąpić w święty stan małżeński, przeto ich zapowiedzi podaje się do wiadomości zboru:

Bartosz Pech oraz Aleksandra Jusiewicz.

Ślub odbędzie się w kościele Wang w Karpaczu, dnia 14 lipca 2018 r. o godz. 16.00.

Cel zapowiedzi jest wiadomy, dlatego prośmy Boga o błogosławieństwo dla tej pary, a Pan niechaj pobłogosławi szczere zamiary narzeczonych, bo "jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują." Ps 127,1a