Kościół WANG
He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Isaiah 40,29  
 


Aktualności
EWT Wędrowanie bez granic - ETAP I


EWT


http://www.sn-pl.eu/

Tytuł projektu: „Wędrowanie bez granic-wzrost atrakcyjności i dostępności obiektów turystycznych stanowiących element międzynarodowej trasy turystycznej Via Sacra”

Nr wniosku: 100063177

Numer klienta SAB: 91909

 /files/EWT/INFORMACJA_O_DOFINANSOWANIU_na www.pdf

Nasz partner projektu:
Święty Grób – Ewangelicka Fundacja Kultury w Görlitz

http://www.oberlausitz.com/ferien/kulturell/via-sacra/pl/heiliges_grab-kreuzweg-evangelische_kirche_st.peter_paul-goerlitz.aspx

http://kulturstiftung.kkvsol.net/

18.04.2011 r.
Uroczyste Otwarcie Projektu w Karpaczu
Teksty do pobrania:
Informacja prasowa o projekcie
/files/EWT/Informacja prasowa o projekcie.doc
Opis szczegółowy projektu
/files/EWT/Opis szczegolowy_EWT WANG.pdf
Relacja w Muzycznym Radiu
http://muzyczneradio.com.pl/3491,wiadomosci,wedrowanie-bez-granic-za-pol-miliona-euro.html

09.05.2011 r.
Uroczyste Otwarcie Projektu w Goerlitz

18.05.2011 r., 16.12.2011 r.
Promocja w Jeleniej Górze
/files/EWT/Prezentacja_WANG_EWT_18-05-2011_JELENIA_GORA.pdf

10.12.2012 r.
Promocja i prezentacja w Jeleniej Górze
/files/EWT/Prezentacja_WANG_EWT_10-12-2012 Jelenia Gora I czesc.pdf
/files/EWT/Prezentacja_WANG_EWT_10-12-2012 Jelenia Gora IIa czesc.pdf
/files/EWT/Prezentacja_WANG_EWT_10-12-2012 Jelenia Gora IIb czesc.pdf
/files/EWT/Prezentacja_WANG_EWT_10-12-2012 Jelenia Gora III czesc.pdf
/files/EWT/Prezentacja_WANG_EWT_10-12-2012 Jelenia Gora IV czesc.pdf
/files/EWT/Prezentacja_WANG_EWT_10-12-2012 Jelenia Gora V czesc.pdf
/files/EWT/Prezentacja_WANG_EWT_10-12-2012 Jelenia Gora VI czesc.pdf

17.03.2012 r.
Informacja o realizacji projektu
/files/EWT/Informacja o realizacji projektu PL.pdf
/files/EWT/Inormacja o realizacji projektu DE.pdf
13.08.2012 r.
/files/EWT/Komu wiele dano relacja z uroczystosci 170-lecia kosciola Wang + foto.pdf

http://www.karpacz.pl/pl/aktualnosci/uroczystosc-w-swiatyni-wang-1794

INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU /

INFORMATIONEN ÜBER DIE REALISIERUNG DES PROJEKTES

***

ZADANIA INWESTYCYJNE :

INVESTITIONEN:

1.       Modernizacja trasy turystycznej w obrębie kompleksu Kościoła Wang wraz z zagospodarowaniem terenu, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych:

1.       Modernisierung der touristischen Route an der Kirche Wang einschließlich der Geländebewirtschaftung unter der Berücksichtigung der Bedürfnisse von Behinderten:

1a. Ścieżka:
-wykonanie prac ziemnych, prac brukarskich, prac betoniarskich

Wykonanie zadania pozwoli zlikwidować istniejące nierówności i wyboistości ścieżki, dzięki czemu ze ścieżki znikną bariery infrastrukturalne dla os., których dotyka problem ograniczenia ruchowego albo odczuwających problemy podczas poruszania się.

-budowa brukowanych punktów widokowych jako zatoczka na skarpie nad kościołem – 2 szt.
1a.
Gehweg:

- Ausführung der Erdreicharbeiten, Pflasterarbeiten, Betonarbeiten.

Die Ausführung dieser Aufgabe ermöglicht die bestehenden Unebenheiten und Holprigkeiten des Weges zu beseitigen, wodurch infrastrukturelle Hindernisse für Personen, die bewegungsbeeinträchtigt sind oder Probleme beim Gehen empfinden, auf dem Gehweg ausgeschlossen werden.

-Bau von gepflasterten Aussichtspunkten in Form einer kleinen Bucht auf der Böschung über der Kirche – 2 Stück

/files/EWT/Modernizacja trasy turystycznej z uwzglednieniem potrzeb osob niepelnosprawnych.pdf

Renowacja i naprawa „łącznika” kościoła oraz naprawa zewnętrznych elementów konstrukcyjnych Kościoła Wang.

Renovierung und Reparatur des „Laufgangs” an der Kirche und Reparatur der Konstruktionselemente der Kirche Wang im Außenbereich.

/files/EWT/Renowacja kostrukcji i lacznika kosciola Wang Renovierung und Reparatur des Laufgangs und Reparatur der Konstruktionselemente.pdf

 ***

SYSTEM INFORMACJI I PROMOCJI :

INFORMATIONS- UND PROMOTIONSSYSTEM:

1

Wystawa ruchoma prezentująca Kościół Wang opcjonalnie w Karpaczu i Goerlitz.

Veranstaltung einer mobilen Ausstellung über die Kirche Wang als Option - Möglichkeit einer Vorführung in Krummhübel und Görlitz

/files/EWT/Wystawa Ausstellung.pdf

2

Zakup i instalacja specjalnego modelu Kościoła Wang w skali na placu kościelnym z przeznaczeniem dla osób niewidomych i niedowidzących.

Anschaffung eines speziellen Modells der Kirche Wang für Blinde und Sehbehinderte und dessen Montage auf dem Kirchenplatz.


/files/EWT/model.pdf

3

Zakup i instalacja systemu ,,audio guide” umożliwiającego zwiedzającym różnych narodowości zwiedzenie kompleksu Kościoła Wang wzdłuż wyznaczonej trasy przedstawionej na planie zamieszczonym w folderze – 20 sztuk.
Anschaffung und Installation des ,,Audio Guide System”, das den Besuchern aus verschiedenen Ländern die Besichtigung der Kirche Wang entlang der in der Broschüre markierten Route ermöglicht – 20 Stück.


/files/EWT/audio guide.pdf

4

1.       Wielojęzyczne wydawnictwo prezentujące Kościół Wang

2.       Folder

3.       Ulotka

4.       Plakat

1.       Mehrsprachige Veröffentlichung über die Kirche Wang

2.       Broschüre

3.       Informationsblatt

4.       Plakat

/files/EWT/ksiazka, folder, ulotka, plakat.pdf

 

W imieniu Rady Parafialnej zapraszam bardzo serdecznie na

Uroczystość zamknięcia I etapu i rozpoczęcia II etapu projektu pn. „Wędrowanie bez granic - wzrost atrakcyjności i dostępności obiektów turystycznych stanowiących element międzynarodowej trasy turystycznej Via Sacra” realizowanego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 (Numer wniosku I etap: 100063177, Nr wniosku II etap: 100113767, numer klienta SAB: 91900).

Przedmiotowy projekt realizowany jest w partnerstwie z instytucją Evangelische Kulturstiftung Görlitz.

I etap:

Łączna wartość projektu wyniosła: 337 339,28 Euro dla lidera projektu, oraz 173 143,30 Euro dla partnera projektu. Wysokość przyznanych środków wyniosła łącznie 429 061,46 Euro, co stanowi 85% wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Program Uroczystości:

Środa, 08.05.2013, godz. 14,30

Święty Grób – Ewangelicka Fundacja Kultury w Görlitz
ul. Heilige-Grab-Straße 79, 02826 Görlitz

Telefon: +49 (3581) 744208
Fax: +49 (3581) 315865

kulturstiftung.kkvsol.net
va@kkvsol.net

Heiliges Grab - Abschluß-Beginn-PhaseI-II-Einladung:

/files/EWT II/Heiliges Grab - Abschluss-Beginn-PhaseI-II-Einladung pl (2).pdf

Czwartek, 09.05.2013 r., godz. 10.00,

Kościół Wang w Karpaczu

Kirche Wang - Abschluß-Beginn-PhaseI-II-Einladung:

/files/EWT II/Program Otwarcia Projektu afisz.pdf

13.05.2013

Zapraszam do zapoznania się z relacji z Uroczystości zakończenia I etapu i rozpoczęcia II etapu:

Berichte in Internet:

 http://www.luteranie.pl/nowosci/via_sacra_z_wangu_do_goerlitz,949.html

 http://karpacz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1847833,remontuja-kosciol-wang-w-karpaczu,id,t.html?kategoria=645

Prezentacja projektu - wystawa o kościele Wang i Świętym Grobie.

Wisła: 19.06.-27.08.2013 r.

http://www.luteranie.pl/nowosci/wang_i_swiety_grob_w_wisle,1123.html

Cieszyn 27.08.2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=537797646269532&set=a.537797526269544.1073741834.100001179041367&type=1&theater

https://www.facebook.com/muzeum.karpacz/media_set?set=a.537797526269544.1073741834.100001179041367&type=1

http://www.luteranie.pl/nowosci/cieszyn_przyjal_wang_i_swiety_grob,1202.html

24.01.2014 r.
Opinia o modelu Wang
/files/EWT/Opinia o modelu Wang.pdf