Kościół WANG
Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Colossians 3,23  
 


Aktualności
Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia Parafialne

08.07.2018 r. 6 niedziela po Trójcy Świętej

„Tak mówi Pan, który cię stworzył: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś”. Iz 43,1

 1. W dniach 12 lipca-3 sierpnia będę przebywał na urlopie. Zastąpi mnie student teologii pan Łukasz Aścik.

2. Są osoby, które pragną wstąpić w święty stan małżeński, przeto ich zapowiedzi podaje się do wiadomości zboru:

Bartosz Pech oraz Aleksandra Jusiewicz.

Ślub odbędzie się w kościele Wang w Karpaczu, dnia 14 lipca 2018 r. o godz. 16.00.

Cel zapowiedzi jest wiadomy, dlatego prośmy Boga o błogosławieństwo dla tej pary, a Pan niechaj pobłogosławi szczere zamiary narzeczonych, bo "jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują." Ps 127,1a