Kościół WANG
Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Ps 23,1