Kościół WANG
Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Hi 2,10