Kościół WANG
Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Hi 2,10  
 
wang
Archiwum ogłoszeń parafialnych


12.01.2014 r. – 1 niedziela po Epifanii

„Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.” Rz 8,14

1. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego.

2. W najbliższą środę zapraszamy Panie na comiesięczne spotkanie biblijne do Domu Parafialnego, na godz. 11.00.

3. We wtorek dnia 21 stycznia 2014 r. o godz. 17.00 odbędzie się w kościele rzymskokatolickim NMP w Karpaczu nabożeństwo ekumeniczne z okazji Ekumenicznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wezmą w nim udział wierni z Kościoła Rzymskokatolickiego z ks. prob. Zenonem Stoniem oraz Chór Ekumeniczny z Karpacza. Serdecznie zapraszam.

4. Zgromadzenie Parafialne odbędzie się po nabożeństwie w niedzielę dnia 2 lutego 2014 r.

5. W związku z „przyjściem” zimy organizujemy dowóz busem parafialnym na nabożeństwa dla osób, które mają problem z dojazdem. Zainteresowane osoby prosimy o telefon do Parafii 757619228 w sobotę.

08.12.2013 r. - 2 niedziela w Adwencie

„Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” Łk 21,28

 

1. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba Chóru Ekumenicznego.

2. W środę dnia 11 grudnia zapraszamy nasze panie na godz. 11.00 do Domu Parafialnego na Adwentowe Spotkanie.

3. W najbliższy piątek dnia 13.12.2013 r. o godz. 13.00 odbędzie się Ekumeniczna Wieczerza Wigilijna w Zespole Szkół w Karpaczu organizowana przez Caritas Parafii Rzymskokatolickiej, Diakonię naszej Parafii oraz Klub Karpacz Karkonosze Rotary. Zaproszenie to jest skierowane do osób samotnych.

4. W czasie nabożeństwa za tydzień wystąpi w kościele Wang Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Blizanów.

5. Dziękujemy bardzo Parafianom za założone ofiary na rzecz osób poszkodowanych wskutek uderzenia tajfunu na Filipinach w wysokości 460 zł.

6. Zachęcamy do zakupienia świec Wigilijnego Dzieła Pomocy, Kalendarza Ewangelickiego wraz z Biblią na co dzień oraz kalendarza ściennego z Diakonatu EBEN - EZER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie na Rekolekcje adwentowe i Ewangelizację w Parafii Wang i Parafii Cieplice, które poprowadzi Ks. Prezes Grzegorz Giemza, wiceprezes zarządu Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce – Dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.

I

Czwartek, 12.12.2013 r. Dom Parafialny w Karpaczu

Godz. 18.00-19.00 I część

Godz. 19.00 – 19.30 przerwa

Godz. 19.30-20.30 II część

Dla Rady Parafialnej z Karpacza i Cieplic ze Współmałżonkami. Zapraszamy także Członków Rad Parafialnych z poprzednich kadencji.

II

Piątek, 13.12.2013 r. Dom Parafialny w Karpaczu

Godz. 9.30 - 10.45 rekolekcje

Godz. 10.45 – 11.00 przerwa na kawę i herbatę oraz rozmowy

Godz. 11.00 – 12.00 rekolekcje

Dla Pracowników Parafii, Diakonii Wang, Wolontariuszy, Parafialnej Komisji Diakonijnej, służb odwiedzinowych.

III

Piątek, 13.12.2013 r. w Cieplicach w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

18.00-20.00 - rekolekcje

Dla młodzieży

IV

Sobota, 14.12.2013 r. w Cieplicach w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Godz. 10.00 - 12.30 - Adwentowa Ewangelizacja Międzyparafialna

Ewangelizacja dla wszystkich chętnych: konfirmantów, młodzieży i wszystkich Parafian oraz Gości.

 

Zapotrzebowanie na dowóz busem parafialnym prosimy zgłaszać pod tel. 757619228.

02.12.2013 r. – 1 niedziela w Adwencie

„Oto twój Król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski.” Za 9,9

 

1. W pierwszą niedzielę Adwentu zapaliliśmy jedną świece na Adwentowym wieńcu. Dziękuję bardzo serdecznie pani Dorocie Wierzbickiej za wykonanie tego pięknego wieńca oraz pani kościelnej Amelii Jawor za jego przyozdobienie.

2. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba Chóru Ekumenicznego.

3. Serdecznie zapraszamy na Góry Kultury, czyli Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Karpacza, który odbędzie się w piatek 6 grudnia 2013 o godz. 17.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Gimnazjalna 7 (Liceum). Na przeglądzie wystąpi między innymi Chór Ekumeniczny.

4. Serdecznie zapraszamy na Adwentowe Spotkanie Pań w sobotę 7 grudnia 2013r., które odbędzie się w Świdnicy o godz. 11.00. Przy wspólnym stole
w miłej atmosferze, przy świątecznych smakołykach, chcemy razem już kolędować, ale również w refleksji Słowa Bożego przygotować się na pamiątkę Bożego Narodzenia. Wszystkie Panie serdecznie zapraszamy do Świdnicy. Przewidywany czas zakończenia godz. 15.00.

5. W dniach 12-14 grudnia odbędą się w naszym Domu Parafialnym rekolekcje adwentowe prowadzone przez ks. Grzegorza Giemzę, dyrektora Centrum Ewangelizacji i Misji w Dzięgielowie.

W programie przewidujemy spotkania dla Pracowników Parafii i Wolontariuszy, Parafialnej Komisji Diakonijnej, Rady Parafialnej, młodzieży oraz wszystkich zainteresowanych parafian i osób spoza Parafii.

1. W sobotę 14 grudnia do południa planujemy ewangelizację adwentową w sali parafialnej w Parafii Ewangelickiej w Cieplicach. Szczegóły zostaną podane na następnym nabożeństwie.

2. Diakonia Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP zwraca się do nas z apelem o zbiórkę ofiar na rzecz osób poszkodowanych wskutek uderzenia tajfunu na Filipinach. Ofiary przyjmujemy na listę wyłożoną w kancelarii parafialnej do dzisiaj. Prosimy o wsparcie bliźnich w potrzebie.

6. W imieniu Rady Parafialnej proszę Parafian o zapłacenie składki parafialnej za bieżący rok do końca grudnia za rok 2013 r. Dziękujemy bardzo tym Parafianom, którzy już to uczynili. Zgodnie z Regulaminem Parafialnym każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu. W kancelarii parafialnej można zapoznać się z tabelą, która pomoże w obliczeniu wysokości należnej składki. W szczególnych okolicznościach Rada Parafialna może zwolnić z płacenia składki kościelnej członka Parafii wyłącznie na jego wniosek i na okres nie dłuższy niż jeden rok. Podstawą zwolnienia ze składki może być trudna sytuacja materialna spowodowana utratą pracy lub zdarzeniem losowym. Kolejny raz członek Parafii może wystąpić o zwolnienie z obowiązku płacenia składek z przyczyn innych niż w pierwotnym wniosku. Uczniowie i studenci zwolnieni są z płacenia składek do czasu zakończenia studiów w terminie oraz przed ukończeniem 25 roku życia. Przy zwolnieniu studenta z płacenia składki obydwie przesłanki będą rozpatrywane łącznie.

7. Zachęcamy do zakupienia świec Wigilijnego Dzieła Pomocy oraz kalendarza ściennego z Diakonatu EBEN - EZER.

8. Po nabożeństwie zapraszamy Wszystkich na spotkanie przy kawie i herbacie w Domu Parafialnym.

 

9. Zapraszamy serdecznie na Rekolekcje adwentowe i Ewangelizację w Parafii Wang i Parafii Cieplice, które poprowadzi Ks. Prezes Grzegorz Giemza, wiceprezes zarządu Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce – Dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.

 

I

Czwartek, 12.12.2013 r. Dom Parafialny w Karpaczu

Godz. 18.00-19.00 I część

Godz. 19.00 – 19.30 przerwa

Godz. 19.30-20.30 II część

Dla Rady Parafialnej z Karpacza i Cieplic ze Współmałżonkami. Zapraszamy także Członków Rad Parafialnych z poprzednich kadencji.

II

Piątek, 13.12.2013 r. Dom Parafialny w Karpaczu

Godz. 9.30 - 10.45 rekolekcje

Godz. 10.45 – 11.00 przerwa na kawę i herbatę oraz rozmowy

Godz. 11.00 – 12.00 rekolekcje

Dla Pracowników Parafii, Diakonii Wang, Wolontariuszy, Parafialnej Komisji Diakonijnej, służb odwiedzinowych.

III

Piątek, 13.12.2013 r. w Cieplicach w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

18.00-20.00 - rekolekcje

Dla młodzieży

IV

Sobota, 14.12.2013 r. w Cieplicach w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Godz. 10.00 - 12.30 - Adwentowa Ewangelizacja Międzyparafialna

Ewangelizacja dla wszystkich chętnych: konfirmantów, młodzieży i wszystkich Parafian oraz Gości.

 

Zapotrzebowanie na dowóz busem parafialnym prosimy zgłaszać pod tel. 757619228.

 


24.11.2013 r. – Niedziela Wieczności

„Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone” Łk 12,35

 

1. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego.

2. Diakonia Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP zwraca się do nas z apelem o zbiórkę ofiar na rzecz osób poszkodowanych wskutek uderzenia tajfunu na Filipinach. Ofiary będziemy zbierali na listę wyłożoną w kancelarii parafialnej do niedzieli dnia 01 grudnia 2013 r. Prosimy o wsparcie bliźnich w potrzebie.

3. Zachęcamy do zakupienia świec Wigilijnego Dzieła Pomocy oraz kalendarza ściennego z Diakonatu EBEN - EZER.


14.11.2011
/files/OWS WANG przetarg/Ogloszenie o naborze ofert PraceProjektowe.pdf
/files/OWS WANG przetarg/PFU-07-11-2011 zalacznik do ogloszenia.pdf

29.09.2013 r. 18 niedziela po Trójcy Świętej

„A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.” 1 J 4,21

 

 

1. (Stud. teol. Zbigniew Obracaj) Zastępuję dzisiaj ks. prob. Edwina Pecha, który bierze udział z Chórem Ekumeniczny w uroczystości 110 – lecia poświecenia dawnego kościoła ewangelickiego w Brójcach Lubuskich w pobliżu Zielonej Góry na zaproszeniam wyjazdem z Chórem ezymskokatolickiej.cach Wielkich w Wojew z Chórem ekumenicznym na aby obchodzic 18-te urodziny e tamtejszej Parafii Rzymskokatolickiej.

2. W najbliższy wtorek o godz. 18.00 odbędzie się w kościele Wang koncert organowy w wykonaniu pana prof. Dr. Joachima Dorfmüllera. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

3. Próba chóru ekumenicznego odbędzie się w tym tygodniu o zwykłej porze, czyli o godz. 18.30 we wtorek.

4. Nabożeństwo za tydzień będzie połączone ze spowiedzią i komunią święta i odbędzie się z okazji Dziękczynnego Święta Żniw. Wezmą w nim udział goście z naszej parafii partnerskiej z Vrchlabi a kazanie wygłosi ks. Petr Chlapek.

5. Podaję poniżej program pobytu naszych gości:

Niedziela: 06.10.2013

10.00 nabożeństwo w kościele Wang - kazanie ks. Petr Chlapek

11.15 co nowego u nas, zwiedzanie ostatnich inwestycji na placu przy kościele Wang, kawa w Domu Parafialnym

12.00 obiad w OWS WANG

13.00 Wyjazd do Muzeum Zabawek w Karpaczu znajdującym się na dworcu kolejowym.

13.30 zwiedzanie Muzeum Zabawek w Karpaczu oraz wystawy rzeźb w drewnie Ryszarda Zająca.

14.30 wyjazd do Kromnowa

15.00 przybycie do Kromnowa i zwiedzanie Galerii Izerskiej, w której był kiedyś kościół ewangelicki. Wspólna modlitwa. http://galeriaizerska.wix.com/galeria-w-kromnowie

16.00 wyjazd do Pakoszowa

16.30 kawa i zwiedzanie Pałacu w Pakoszowie. http://www.palac-pakoszow.pl/

17.30 zakończenie programu

 

Uprzejmie prosimy Parafian, którzy mogą cały dzień spędzić razem z naszymi Gośćmi o zgłoszenie tego w kancelarii parafialnej do najbliższego piątku. Serdecznie zapraszam Parafian do wzięcia udziału w spotkaniu z naszymi Siostrami i Braćmi we wierze.

22.09.2013 r. 17 niedziela po Trójcy Świętej

 

„Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.” 1 J 5,4

 

1. Witam Rodzinę naszych współwyznawców Państwo Sąndej z Trzebiatowa, którzy przyjechali do Karpacza aby obchodzić 18-te urodziny Gracjana.

2. W najbliższą środę serdecznie zapraszamy na godz. 11.00 Panie na spotkanie biblijne.

3. Pan Ryszard Zając zaprasza bardzo serdecznie na otwarcie wystawy w najbliższy piątek 27 września 2013 r. na godz. 18.00 do Muzeum Zabawek w Karpaczu. W czasie otwarcia wystawy wystąpi zespół Wang.

4. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wałbrzychu zaprasza nas do wzięcia udziału w uroczystości 225- lecia poświęcenia kościoła Zbawiciela w najbliższą niedzielę na godz. 10.00

5. Nabożeństwo za tydzień odprawi student teologii pan Zbigniew Obracaj w związku z moim wyjazdem z Chórem Ekumenicznym na uroczystość 110 – lecia poświecenia dawnego kościoła ewangelickiego w Brójcach Wielkich w pobliżu Zielonej Góry na zaproszeniam wyjazdem z Chórem ezymskokatolickiej.cach Wielkich w Wojew z Chórem ekumenicznym na aby obchodzic 18-te urodziny e tamtejszej Parafii Rzymskokatolickiej.

6. Dzisiaj pragniemy dołączyć do modlitwy wspomnienie ŚP Ks. bp Józefa Pośpiecha.

Urodził się on 16 listopada 1930 r. we Wroninie (woj. opolskie). Wiosną 1956 r. na krótko objął administrację parafii w Sępolnie, a w sierpniu tegoż roku został skierowany do Wałbrzycha, gdzie powierzono mu opiekę duszpasterską nad licznymi zborami niemieckimi, czynnymi wówczas na terenie Dolnego Śląska. W 1971 r. mianowany został administratorem wałbrzyskiej parafii, a w 1972 r. wybrany na konseniora czyli zastępcę zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej oraz na członka Synodu Kościoła. W 1976 r. przeniósł się do Zielonej Góry, gdzie dwa lata później został pierwszym powojennym proboszczem. Od 1980 r. przez niemal 15 lat pełnił funkcję zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej, początkowo jako senior, następnie jako biskup do roku 1994. Bp Józef Pośpiech zmarł w 18 września 2003 roku i został pochowany na cmentarzu w Zielonej Górze. „Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.” Księga Objawienia 14,13

15.10.2013 r. – 16 niedziela po Trójcy Świętej

„Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. 2 Tm1,10

 

 

1. Odczytanie pisma bpa Samca w sprawie studiów na ChAT.

2. Próba chóru ekumenicznego odbędzie się we wtorek o godz. 18.30.

3. Młodzież z naszej Parafii zapraszamy bardzo serdecznie do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej, który odbędzie się w Bielsku-Białej, 27-29 września 2013 roku pod hasłem: METAMORFOZY. Szczegółowa informacja znajduje się w kancelarii parafialnej i na stronie internetowej CME.

4. Zapraszam serdecznie do udziału w spotkaniu partnerskim (Diecezja Wrocławska – Ewangelicki Kościół Śląskich Górnych Łużyc) w sobotę 21. września w Jaworze.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10 nabożeństwem z Wieczerzą Pańską i zakończy o godz. 16.00, a koszt uczestnictwa to 20 zł od osoby. Uprzejmie proszę o zgłaszanie się na ten wyjazd w kancelarii parafialnej do dzisiejszego wieczora.

5. Radę Parafialną zapraszam serdecznie na spotkanie w najbliższy poniedziałek na godz. 17.30.

30.06.2013 r. – 5 niedziela po Trójcy Świętej

„Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar.” Ef 2,8

 

 

1. (ks. radca Jan Kozieł) Zastępuję ks. Edwina Pecha, który wyjechał z Radą Parafialną na wycieczkę do Strasburga.

2. Najbliższe nabożeństwo w niedzielę 7 lipca będzie ze Spow. i Kom. Św. A po nim zapraszamy Parafian na coroczny piknik parafialny do naszego Ośrodka Wczasowego w Karpaczu.

 

16.06.2013 r. – 3. po Trójcy Świętej

„Przyszedł, bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”. Łk 19,10

 

1. Dzisiaj będziemy przeżywali uroczystość konfirmacji Darii Chraściny.

Witam Konfirmantkę, Rodzinę, Gości i wszystkich obecnych.

2. Bardzo się cieszę, że Chór Ekumeniczny po przyjeździe z koncertów w Niemczech będzie także mógł dzisiaj pełnić służbę na nabożeństwie. Dziękuję panu dyrygentowi Bernardowi Stankiewiczowi za przygotowanie Chóru.

3. Spotkanie biblijne dla kobiet odbędzie się wyjątkowo jutro o godz. 11.00

4. Bardzo serdecznie zapraszam na krótką wycieczkę do Wisły związaną z otwarciem wystawy o kościele Wang i Karkonoszach, którą planujemy w najbliższą środę. Szczegóły można otrzymać w kancelarii parafialnej. Zgłoszenia przyjmujemy do dzisiaj.

5. Diakonia Kościoła zwróciła się z apelem o składanie ofiar na rzecz naszych poszkodowanych współwyznawców w skutek powodzi i gradobicia na Śląsku. Serdecznie prosimy o składanie ofiar. Lista ofiar wyłożona jest w kancelarii parafialnej.

6. Nabożeństwo z tydzień odprawi student teologii Pan Zbigniew Obracaj w związku z moim wyjazdem na Uroczystość rodzinną.

02.06.2013 r. – 1 niedziela po Trójcy Świętej.

„Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi.” Łk 10,16

 

1. Powitani: ks radca Jan Kozieł.

2. Zastępuję dzisiaj ks. Edwin Pecha, który bierze udział w uroczystości wprowadzenia w urząd proboszcza Parafii w Jeleniej Górze - Cieplicach ks. Sebastiana Kozieła.

3. Również organistkę zastępuje pani Joanna Sikora, za co serdecznie dziękujemy.

4. Na dzisiejszym nabożeństwie będziemy mieli okazję wysłuchać pieśni w wykonaniu chóru kościelnego z Cieszyna.

5. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego.

6. Nabożeństwo za tydzień odprawi student teologii pan Piotr Sztwiertnia w związku z wyjazdem ks. Edwina Pecha z Chórem Ekumenicznym na uroczystość 100-lecia Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa w Ludwigshafen.

26.05.2013 r. – Święto Trójcy Świętej

„Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego!” Iz 6,3

 

1. Dzisiaj przypada w naszym kraju Święto Matki. Składam wszystkim Matkom najlepsze życzenia wiele radości i satysfakcji ze swoich pociech.

2. Bardzo serdecznie witam Gości z Niemiec z Mühlenbeck oraz ks. Bernharda Hasse. Wśród naszych Gości witam Chór, który usłyszymy po wyznaniu wiary, kazaniu i na zakończenie nabożeństwa.

3. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego.

4. W najbliższy czwartek odbędzie się jubileuszowy, 150 Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa w Bielsku - Białej, na którym zostaną rozdzielone zebrane ofiary na remont kościołów, kaplic i Domów Parafialnych. Bardzo serdecznie dziękuję Parafianom, iż dostrzegają potrzeby Parafii żyjących w Diasporze i złożyli ofiary w wysokości 560 zł. Jeszcze dzisiaj, po nabożeństwie, jest ostania możliwość złożenia ofiary, do której bardzo serdecznie zachęcam.

5. W najbliższą niedzielę odbędzie się w naszej sąsiedniej Parafii Ewangelickiej w Jeleniej Górze Cieplicach o godz. 10.30 podniosła Uroczystość wprowadzenia w urząd proboszcza ks. Sebastiana Kozieła, w której wezmę udział jako asystent.

6. Nabożeństwo w najbliższą niedzielę w kościele Wang odprawi ze Spow. i Kom Św. ks. radca Jan Kozieł. W nabożeństwie tym weźmie udział chor z Parafii Ewangelickiej z Cieszyna.

 

19.05.2013 r. –Święto Zesłania Ducha Świętego

Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Za 4,6

 

1. W naszej parafii gościmy emerytowanego prezesa Ewangelickiego Kościoła w Niemczech, ks. Manfreda Kocka. Prezes EKD jest to najwyższe stanowisko kościelne w Niemczech.

2. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego.

3. W czwartek zapraszam członków Rady Parafialnej na posiedzenie o godz. 17.00.

4. W najbliższym nabożeństwie w niedziele weźmie udział chór z Niemiec oraz ks. Bernhard Hasse.

5. W dniu dzisiejszym kończy się zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc imienia Gustawa Adolfa. Ofiara ta przeznaczona jest na remonty kaplic, kościołów i budynków parafialnych w parafiach, które z własnych środków nie są w stanie przeprowadzić remontu. Dziękujemy tym osobom, które przekazały ofiarę na liste lub przelewem bankowym. Lista ofiarodawców wyłożona jest w kancelarii parafialnej. Termin składania ofiar upływa dzisiaj. Jeżeli ktoś nie dysponuje dzisiaj stosowną gotówką, to swoje zobowiązanie można wpisać na listę.

 

12.05.2013 r. 6 . po Wielkanocy

Exaudi – Słuchaj, Panie, głosu mego! Ps 27,7

 

1. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego.

2. W środę zapraszamy na godz. 11.00 do Domu Parafialnego na spotkanie biblijne dla kobiet.

3. W czwartek odbędzie się wycieczka Diakonii Wang dla naszych najwcześniej urodzonych Parafian.

4. Zachęcamy do składania ofiar na Bratnią Pomoc imienia Gustawa Adolfa, przeznaczoną na wsparcie naszych Parafii, którym brakuje środków finansowych na remonty kościołów, kaplic i Domów Parafialnych. Lista ofiarodawców wyłożona jest w kancelarii parafialnej. Ofiary można także przesłać przelewem bankowym. Zbiórkę zakończymy za tydzień w niedzielę.

05.05.2013 r. – Rogate – Proście!

„Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swojej łaski” Ps 66,20

 

1. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego.

2. Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w godzinach biblijnych w piątki o godz. 18.00. Uprzejmie proszę o kontakt ze mną osoby, które pragną wziąć udział w godzinach biblijnych, abym wiedział czy ktoś jest nimi zainteresowany i czy mam je organizować. Jestem także gotów zorganizować je w inny dzień tygodnia, dlatego bardzo serdeczne proszę o kontakt ze mną zainteresowane osoby. Bardzo ważne jest dla duchowego rozwoju uczestniczenie w tych spotkaniach.

3. Pragnę poinformować, że w Parafii organizowane są także spotkania dla osób zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Spotkania te odbywają się w terminie uzgodnionym z zainteresowanymi osobami.

4. Jak co roku zachęcamy do składania ofiar na Bratnią Pomoc imienia Gustawa Adolfa, przeznaczoną na wsparcie naszych Parafii, którym brakuje środków finansowych na remonty kościołów, kaplic i Domów Parafialnych. Lista ofiarodawców wyłożona jest w kancelarii parafialnej. Ofiary można także przesłać przelewem bankowym, za które już serdecznie dziękuję.

5. W imieniu Rady Parafialnej zapraszam bardzo serdecznie na Uroczystość zamknięcia I etapu i rozpoczęcia II etapu projektu pn. „Wędrowanie bez granic - wzrost atrakcyjności i dostępności obiektów turystycznych stanowiących element międzynarodowej trasy turystycznej Via Sacra” realizowanego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 (Numer wniosku I etap: 100063177, Nr wniosku II etap: 100113767, numer klienta SAB: 91900).

Przedmiotowy projekt realizowany jest w partnerstwie z instytucją Evangelische Kulturstiftung Görlitz.

I etap:

Łączna wartość projektu wyniosła: 337 339,28 Euro dla lidera projektu, oraz 173 143,30 Euro dla partnera projektu. Wysokość przyznanych środków wyniosła łącznie 429 061,46 Euro, co stanowi 85% wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

I etap:

Łącznie projekt opiewa na 279075,71 Euro, z czego 85% czyli 237214,35 Euro Wnioskodawca wraz z Partnerem projektu otrzyma w ramach dofinansowania z funduszy europejskich. W ramach dotacji Parafia Ewangelicko-Augsburska Wang planuje zrealizować zadania o wartości 228723,87 Euro, a wysokość przyznanego dofinansowania stanowi 194415,29 Euro. Natomiast Evangelische Kulturstiftung Görlitz wdroży inwestycje po stronie niemieckiej o łącznej wartości 50351,84 Euro, z czego 42799,06 otrzyma w ramach dotacji z UE. Projekt realizowany jest od lutego 2012 do czerwca 2014.

Opis projektu oraz informacja o jego zakresie znajduje się na stronie internetowej: http://www.wang.com.pl/index.php?D=mod&mod=nowosci&a=2&b=106

Program Uroczystości:

Środa, 08.05.2013, godz. 14,30

Święty Grób – Ewangelicka Fundacja Kultury w Görlitz
ul. Heilige-Grab-Straße 79, 02826 Görlitz

Telefon: +49 (3581) 744208
Fax: +49 (3581) 315865

kulturstiftung.kkvsol.net
va@kkvsol.net

Czwartek, 09.05.2013 r., godz. 10.00, Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

W Uroczystości weźmie udział Biskup diecezji Wrocławskiej ks. Ryszard Bogusz, ponieważ tego dnia obchodzimy Święto Wniebowstąpienia Pańskiego Uroczystość będzie także połączona z tym świętem.

Dom Parafialny przy kościele Wang

Parafia Ewangelicko - Augsburska Wang
ul. Na Śnieżkę 8
58-540 Karpacz
Tel. +48 75 7619228; Fax. +48 75 7528293;

www.wang.com.pl

6. W związku z moim wyjazdem na uroczystość rodzinną, nabożeństwo w kościele Wang w najbliższą niedzielę odprawi student teologii pan Marcin Podżorski.

7. Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie przy kawie i herbacie do Domu Parafialnego.

8. Prezydium Rady Parafialnej zapraszam na krótkie spotkanie po nabożeństwie.


 

21.04.2013 r. Jubilate – Radośnie wysławiajcie Boga... Ps 66,1

 1. Próba chóru ekumenicznego odbędzie się we wtorek o godz. 18.30.

2. Za tydzień zapraszamy do kościoła ewangelickiego do Wałbrzycha na zjazd Chórów Diecezji Wrocławskiej na godz. 10.30. Nabożeństwo w najbliższą niedzielę odprawi w kościele Wang studentka teologii pani Wiktoria Matloch.

3. Jak co roku zachęcamy do składania ofiar na Bratnią Pomoc imienia Gustawa Adolfa, przeznaczoną na wsparcie naszych Parafii, którym brakuje środków finansowych na remonty kościołów, kaplic i Domów Parafialnych. Lista ofiarodawców wyłożona jest w kancelarii parafialnej.

4. Ofiary można także przesłać przelewem bankowym.

Parafia Ewangelicko - Augsburska Wang
ul. Na Śnieżkę 8
58-540 Karpacz
96 1090 1926 0000 0005 1412 6439

14.04.2013 r. 2 niedziela po Wielkanocy

Misericodias Domini –Pełna jest ziemia łaski Pana. Ps. 33,5

„Jam jest dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny.” J 10,11a 27-28a

 

1. We wtorek odbędzie się próba chóru ekumenicznego o godz. 18.30.

2. Spotkanie biblijne dla kobiet odbędzie się w najbliższą środę o godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy.

3. Członków Rady Parafialnej zapraszam na posiedzenie w najbliższą środę na godz. 17.00.

4. Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w godzinach biblijnych w piątki o godz. 18.00. Uprzejmie proszę o kontakt ze mną osoby, które pragną wziąć udział w godzinach biblijnych, abym wiedział czy ktoś jest nimi zainteresowany i czy mam je organizować. Jestem także gotów zorganizować je w inny dzień tygodnia, dlatego bardzo serdeczne proszę o kontakt ze mną zainteresowane osoby. Bardzo ważne jest dla duchowego rozwoju uczestniczenie w tych spotkaniach.

5. Pragnę poinformować, że w Parafii organizowane są także spotkania dla osób zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Spotkania te odbywają się w terminie uzgodnionym z zainteresowanymi osobami.

6. Zgodnie z uchwałą Rady Parafialnej podaję wysokość zebranych ofiar celowych i tak na Diakonię parafialną wysokość ofiary z nabożeństwa Wielkanocnego wyniosła 364,40 a ze skarbonki diakonijnej 187,27 zł. Dziękuję bardzo serdecznie za złożone ofiary.

7. W związku z nastaniem wiosny dowóz Parafian na nabożeństwa będzie się odbywał w pierwsze niedziele miesiąca.

28.03.2013 r. - Wielki Czwartek

„Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan.” Ps 11,4

 

1. Nabożeństwo w Pamiątkę Śmierci Pana Jezusa w Wielki Piątek ze Spow. i Kom. Św. odbędzie się o godz. 16.30. Śpiewał będzie Chór Ekumeniczny z Karpacza.

2. W Wielki Piątek będzie transmitowane na żywo nabożeństwo z Drogomyśla o godz. 17.00 -program TVP2

3. Nabożeństwo w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny odprawione zostanie o godz. 10.00 ze Spow. i Kom. Św. W Niedzielę Wielkanocną śpiewał będzie Chór Ekumeniczny z Karpacza.

24.03.2013 r. Niedziela Palmowa

„Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. J 3,14.15

1. Bardzo serdecznie witam na nabożeństwa ks. Christopha Hanke, który przyjechał z konfirmantami ze Straupitz. Prosimy o przekazanie pozdrowień po wyznaniu wiary.

2. W imieniu Chóru Ekumenicznego zapraszam bardzo serdecznie na wspólny koncert pieśni pasyjnych z chórem „Benedictus”, który odbędzie się dzisiaj o godz. 19.00 w Jeleniej Górze w kościele świętych Erazma i Pankracego,

3. Próba chóru ekumenicznego odbędzie się we wtorek o godz. 18.30.

4. W Wielki Czwartek – Dzień Ustanowienia Wieczerzy Pańskiej nabożeństwo ze Spowiedzią i Komunią Świętą o godz. 17.00.

5. Nabożeństwo w Pamiątkę Śmierci Pana Jezusa w Wielki Piątek ze Spow. i Kom. Św. odbędzie się o godz. 16.30.

6. W Wielki Piątek będzie transmitowane na żywo nabożeństwo z Drogomyśla o godz. 17.00 -program TVP2

7. W Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny zapraszamy na nabożeństwa ze Spow. i Kom. Św. na godz. 10.00.

8. Uprzejmie proszę w imieniu Diakonii Kościoła o przekazanie pobranych skarbonek diakonijnych do Wielkanocy. Za złożone dary serdecznie dziękujemy.

17.03.2013 r. 5 niedziela pasyjna Judica

„Bądź sędzią moim, Boże. Ps. 43,1

 

1. Próba chóru ekumenicznego odbędzie się we wtorek o godz. 18.30.

2. Zapraszam na nabożeństwo pasyjne tygodniowe w najbliższy piątek na godz. 17.00 do kościoła Wang. W czasie nabożeństw tygodniowych uczymy się także śpiewać mniej znane pieśni pasyjne.

3. Chór Ekumeniczny wziął wczoraj udział w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej - ŻORY 2013. W konkursie wzięło udział 19 chórów o bardzo wysokim poziomie między innymi z Krakowa, Jasła, Warszawy i Bydgoszczy. Nasz chór otrzymał 70 punktów na 100 możliwych i zabrakło mu tylko dwóch do wyróżnienia. Wykonywane pieśni będziemy mogli usłyszeć w czasie nabożeństwa wielkopiątkowego, które już od roku, ze względu na służbę naszego dyrygenta w innym miejscu, odprawione zostanie o godz. 16.30.

4. Kończymy w kościele prace renowacyjne wnętrza i możemy cieszyć się z efektu pięknie wyglądającego drewna.

10.03.2013 r. 4 niedziela pasyjna

 

Laetare – Radujcie się z Jeruzalem. Iz 66,10

 

1. Od wczoraj odbywają się w naszym Domu Parafialnym VI –Międzyparafialne Rekolekcje Pasyjne dla Kobiet. Bardzo serdecznie witam uczestniczki rekolekcji z Parafii z Jeleniej Góry, Lubania, Wałbrzycha, Świdnicy, Zielonej Góry i z Karpacza. Już teraz dziękuje pani teolog Lucynie Żak za wygłoszenie kazania. Dziękuje bardzo serdecznie organizatorkom tych rekolekcji za ich przygotowanie: Pani Iwonie Holeksa, a także wszystkim Paniom, które pomagały w aprowizacji. W szczególności dziękuję mojej żonie Bogusławie za koordynacje tego spotkania Pań oraz kościelnej pani Amelii Jawor za pomoc w organizacji.

2. Dzisiaj rozpoczynają się w Domu Parafialnym rekolekcje dla Duchownych Diecezji Wrocławskiej, które poprowadzi ks. prof. Marek Uglorz.

3. Próba chóru ekumenicznego odbędzie się we wtorek o godz. 18.30 a w sobotę 16 marca 2013 r. Chór Ekumeniczny weźmie udział w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej - ŻORY 2013.

4. W piątek zapraszamy na kolejne nabożeństwo pasyjne tygodniowe do kościoła Wang na godz. 17.00. Serdecznie zachęcam do zwiększenia frekwencji na naszych nabożeństwach. Słuchanie Słowa Bożego sprawi to, że czas pasyjny, czas wspominania męki i śmierci Pana Jezusa, będzie przez nas głębiej przeżywany.

5. W dniach 15-17 marca 2013 r. w Jaworze odbędą się diecezjalne rekolekcje pasyjne dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum. Termin zgłoszeń upływa dnia 11 marca 2013 r.

03.03.2013 r. – 3 niedziela pasyjna

OCULI - Oczy moje patrzą na Pana. Ps. 25.15

1. Próba chóru ekumenicznego odbędzie się we wtorek o godz. 18.30,

2. W środę, dnia 6 marca zapraszam na posiedzenie Radę Parafialną na godz. 17.00.

3. W piątek o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo pasyjne. Zapewniamy dowóz busem parafialnym. Prosimy o kontakt w sprawie dojazdu: Tel. 757619228. Wykorzystajmy czas pasyjny na lepsze poznanie cierpienia i męki Chrystusa, aby lepiej przeżyć ten okres.

4. Po tym nabożeństwie odbędzie się spotkanie dla Pracowników Parafii i wolontariuszy z Radą Parafialną z okazji Dnia Kobiet.

5. Parafia w Karpaczu zaprasza Panie na Międzyparafialne rekolekcje Pasyjne dla Pań do Karpacza w dniach 9-10.03.2013 r. Rozpoczęcie w sobotę o godzinie 10.30. a zakończenie w niedzielę po nabożeństwie. Rekolekcje poprowadzi pani Iwona Holeksa a niedzielne kazanie wygłosi pani Lucyna Żak. Przewidywany koszt to 60 zł. z noclegiem, a bez noclegu 35zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca 2013 r. u organizatorki rekolekcji Bogusławy Pech.

6. W dniach 15-17 marca 2013 r. w Jaworze odbędą się diecezjalne rekolekcje pasyjne dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum. Termin zgłoszeń upływa dnia 11 marca 2013 r.

7. Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich na spotkanie przy kawie i herbacie do Domu Parafialnego.

24.02.2013 r. – Reminiscere – Pamiętaj, Panie ... Ps 25,6

„Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł”. Rz 5,8

 

1. Próba chóru ekumenicznego odbędzie się we wtorek o godz. 18.30,

2. W piątek o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo pasyjne. Zapewniamy dowóz busem parafialnym. Prosimy o kontakt w sprawie dojazdu: Tel. 757619228. Wykorzystajmy czas pasyjny na lepsze poznanie cierpienia i męki Chrystusa, aby lepiej przeżyć ten okres.

17.02.2013 r. – Invocavit – „Wzywać mnie będziecie” ...

„Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” 1 J 3,8

1. Nasza młodzież wzięła udział w Ewangelickiej Olimpiadzie Zimowej w Wiśle. Gratulujemy Jakubowi Janulidisowi 10 miejsca w slalomie i Bartoszowi Pech srebrnego medalu w snowboardzie. Dziękujemy Wam za bardzo dobre reprezentowanie naszej Parafii.

2. Dzisiejsza niedziela jest niedzielą diakonii. Po nabożeństwie będziemy prosili o złożenie ofiary, która zostanie przeznaczona na działalność Diakonii naszego Kościoła. Odczytam także odezwę Diakoni Kościoła.

3. W związku z okresem pasyjnym następują w naszym nabożeństwie zmiany w liturgii początkowej i końcowej. Po czytaniu Starego Testamentu śpiewamy „Święty Boże” a po czytaniu lekcji apostolskiej i w liturgii końcowej opuszczamy „alleluja”.

4. W środę zapraszamy na spotkanie biblijne panie do Domu Parafialnego na godz. 11.00.

5. Pierwsze nabożeństwo pasyjne tygodniowe odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 17.00. Serdecznie zapraszam na te nabożeństwa. Wykorzystajmy czas pasyjny przychodząc także w piątki do kościoła, aby przygotować się do Wielkiego Piątku. Do dyspozycji jest bus parafialny.

6. Osoby zainteresowane Kościołem Ewangelicko-Augsburskim zapraszam na spotkanie, także w piątek, na godz. 19.00.

7. W kancelarii parafialnej można pobrać foldery dotyczące przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Zachęcamy do wsparcia naszych organizacji kościelnych.

8. W kościele Wang rozpoczęliśmy prace renowacyjne. Są one prowadzone poza godzinami zwiedzania, aby nie wstrzymywać ruchu turystycznego.

10.02.2013 r. – Estomihi - „Bądź mi skałą obronną!” Ps 31,3

„Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym” Łk 18,31.

 

1. Bardzo serdecznie witam na nabożeństwie panią dr Aldonę Karską i pana profesora Korala Karskiego z Parafii Ewangelickiej św. Trójcy w Warszawie

2. W tym tygodniu próba chóru ekumenicznego we wtorek o godz. 18.30.

3. Najbliższa niedziela została ustanowiona przez Synod naszego Kościoła Niedzielą Diakonii. Będziemy prosili o złożenie ofiary, która zostanie przeznaczona na działalności Diakonii naszego Kościoła.

4. Bardzo serdecznie zapraszam Parafian Parafii Wang oraz sympatyków Parafii do wzięcia udziału w Ewangelickiej Olimpiadzie Zimowej, która odbędzie się w dniach 15-17 lutego 2013 r. w Wiśle Jaworniku.Dziękuję bardzo panu Jakubowi Janulidisowi za to, iż podjął się organizacji tego wyjazdu. Termin zgłoszeń upływa w dniu dzisiejszym. Opłata uczestnictwa wynosi 20.-/osoba. Więcej informacji w kancelarii parafialnej.

5. W najbliższą sobotę, dnia 16 lutego 2013 r. odbędzie się Synod Diecezji Wrocławskiej.

6. Dzisiaj wspominamy nasza parafiankę z Nowego Kościoła śp. Margarete Felę, która pełniła w naszym dawnym Filiale funkcję członka Rady Parafialnej i opiekowała się tamtejszą kaplicą. Śp. Margareta Fela urodziła się dnia 20.12.1928 r. i zmarła dnia 23.12.1998 r. O wspomnienie prosi Rodzina.

03.02.2013 r. 2 niedziela przed Postem,

Sexagesimae – 60 dni przed Wielkanocą

„Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” Hbr 3,15

 

1. Powitanie pani pastor Ute Sauerbrey z Berlina oraz grupy dzieci i młodzieży.

2. We wtorek, godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego.

3. Po dzisiejszym nabożeństwie będziemy prosili o złożenie ofiary na stypendia dla studentów teologii a później zapraszam wszystkich Parafian na Zgromadzenie Parafialne, które odbędzie się w Domu Parafialnym.

Dzisiaj odbędzie się po raz pierwszy w powojennej historii nabożeństwo ekumeniczne w dawnym kościele ewangelickim w Kromnowie. Zapraszamy bardzo serdecznie na godz. 17.00 do tego szczególnego miejsca, w którym utworzono Artystyczna Galerię Izerską. W nabożeństwie tym wezmą udział duchowni i wierni z Parafii Ewangelickiej z Jeleniej Góry-Cieplic i Wang z Karpacza oraz Parafii Rzymskokatolickiej z Kromnowa i Kopańca a także Chor Ekumeniczny z Karpacza. To wydarzenie wyjątkowe, które podkreśli nie tylko jedność wszystkich chrześcijan, ale także historię miejsca, w którym się odbędzie. Od kilkudziesięciu lat nie odbyło się tu żadne nabożeństwo. I chociaż dzisiaj oficjalnie miejsce to nie jest już kościołem to stanowi świecką przestrzeń, w której prezentuje się sztukę. Nabożeństwem tym pragniemy podkreślić dawny charakter tego miejsca.
Z szacunku do dawnych mieszkańców, do nas samych, do historii. Z nadzieją, że w roku na rok rozumienie tej niełatwej historii będzie coraz szersze, a porozumienie między różnymi grupami żyjącymi obok siebie głębsze (fragmenty ze strony internetowej Galerii).

27.01.2013 r. – 3 niedziela przed postem, Septuagesimae – 70 dni

„Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błagania przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twojego miłosierdzia.” Dn 9,18

 

1. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego.

2. Rada Parafialna zatwierdziła Listę Wyborców Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Wang w roku 2013. Została ona umieszczona na tablicy ogłoszeń w Domu Parafialnym.

3. W kancelarii parafialnej można pobrać foldery dotyczące przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Zachęcamy do wsparcia naszych organizacji kościelnych.

4. Następne nabożeństwo za tydzień będzie ze Spow. i Kom. Św. Po nabożeństwie tym będziemy prosili o złożenie ofiary na stypendia dla studentów teologii i zapraszamy na Zgromadzenie Parafialne.

5. Na dzisiejszym nabożeństwie pragniemy wspomnieć śp. Jerzego Adamca zmarłego przed trzema laty dnia 27 stycznia 2010 r. Przeżył on niespełna 78 lat. Śp. Jerzy Adamiec urodził się, jako syn Czesława i Zdzisławy z.d. Górecka dnia 23 marca 1932 r. w Warszawie. Zmarłego wspomina żona Irena i Przyjaciele.

„Jam jest zmartwychwstanie i życie, kto we mnie wierzy, choćby umarł żyć będzie”… powiedział Jezus Chrystus.

6. Przed dziesięcioma laty, dnia 26 stycznia 2003 r. w Kotle Małego Stawu w Karkonoszach nad schroniskiem „Samotnia” trwały ćwiczenia polskich i niemieckich ratowników górskich. Tego dnia świeciło słońce, była piękna pogoda, góry pokryte były świeżym śniegiem. W pewnym momencie obsunął się śnieg spod nóg wspinających się ratowników. Porwała ich lawina. Ranni zostali czterej Niemcy. Jednego z rannych w stanie krytycznym przewieziono helikopterem do szpitala we Wrocławiu, drugiego do szpitala na Bukowcu koło Kowar, ale Polak, ratownik Karkonoskiej Grupy GOPR mimo natychmiastowej reanimacji zmarł. Tym młodym GOPROWCEM był parafianin Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang w Karpaczu inż. Tomasz Szałowski. Przebywał on ostatnio na kontrakcie w Danii i Szwecji pracując w szwajcarskiej firmie jako konstruktor. Przyjechał na trzytygodniowy urlop do Karpacza. Był zapaleńcem, jeśli chodzi o góry. Był nie tylko członkiem GOPR, ale także instruktorem wspinaczki skałkowej, członkiem Bractwa Rycerskiego. Śp. Tomasz Adam Szałowski urodził się 15 lutego 1976 r. w Jeleniej Górze jako syn Jerzego i Olgi z domu Wegner. Przeżył zaledwie 26 lat.

Dzisiaj wspominamy naszego brata w Chrystusie i wsłuchajmy się w słowa Psalmu 39:„Daj mi, Panie poznać kres mój i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy! Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje a kres życia mojego jest jak nic przed Tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. A teraz, czego mam się spodziewać, Panie? W Tobie jest nadzieja moja.” (Ps 39, 5-7.8)

Zaśpiewamy pieśń 910.

20.01.2013 r. – Ostatnia po Epifanii.

„Nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą.” Iz 60,2

1. W imieniu Chóru Ekumenicznego zapraszam bardzo serdecznie na koncert pieśni i kolęd, który odbędzie się dzisiaj o godz. 19.00 w Jeleniej Górze w kościele świętych Erazma i Pankracego,

2. We wtorek dnia 22 stycznia 2013 r. o godz. 17.00 odbędzie się w kościele Wang nabożeństwo ekumeniczne z okazji Ekumenicznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wezmą w nim udział wierni z Kościoła Rzymskokatolickiego z ks. Prob. Zenonem Stoniem, oraz Chór Ekumeniczny z Karpacza. Serdecznie zapraszam.

3. Serdecznie zapraszam Radę Parafialną na posiedzenie, które odbędzie się w najbliższą środę, dnia 23.01.2013 r. o godz. 17.00.

4. Zgromadzenie Parafialne odbędzie się po nabożeństwie w niedzielę dnia 3 lutego 2013 r.

5. W kancelarii parafialnej można pobrać foldery dotyczące przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Zachęcamy do wsparcia naszych organizacji kościelnych.

13.01.2013 r. – 1 niedziela po Epifanii

„Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.” Rz 8,14

1. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego.

2. W środę zapraszamy także na godzinę biblijną na godz. 18.00 a o godz. 19.00 rozpocznie się spotkanie dla osób zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim.

3. Zgromadzenie Parafialne odbędzie się po nabożeństwie w niedziele dnia 3 lutego 2013 r.

06.01.2013 r. - Święto Epifanii

„Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.”

 

1. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego.

2. W środę zapraszamy także na godzinę biblijną na godz. 18.00 a o godz. 19.00 rozpocznie się spotkanie dla osób zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim.

3. Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich do Domu Parafialnego na spotkanie przy kawie i herbacie.

01.01.2013 r.- Nowy Rok

„Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu.” Kol 3,17

 

 
 
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia
 
Księgarnia
     

 

  zł
  Home  |  Parafia  |  Zwiedzanie Kościoła  |  Diakonia Wang  |  Noclegi  |  Koncerty  |  Ryszard Zając  |  Kontakt  |  Archiwum EWT  |  Interreg PL-SN  |  Interreg PL-SN  
© Parafia Ewangelicko-Augsburska WANG w Karpaczu; projekt i wykonanie: Wydawnictwo WARTO.