Kościół WANG
Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Jk 2,17