Kościół WANG
Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Kol 3,23  
 
wang
Akademia - działalnośćDziałalność Akademii Ewangelickiej Wang w Karpaczu to przede wszystkim:

  1. Budowanie partnerstwa pomiędzy osobami i grupami kościelnymi i świeckimi.
  2. Wskazanie na historię regionu, powiązaną z Norwegią, Niemcami, Czechami i Austriakami.
  3. Kontynuacja dotychczasowych działań Parafii i szukanie nowych, nawiązujących do bieżących potrzeb społeczeństwa polskiego i wynikających z przygranicznego usytuowania Karpacza z Czechami i Niemcami.
  4. Akademia jest projektem szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, wychowawczych i integracyjnych, które inspirowane są wartościami chrześcijańskimi.
  5. Wszystkie działania podejmowane w ramach Akademii służyć mają propagowaniu tych wartości pośród uczestników wydarzeń organizowanych przez Akademię.
  6. Cele określone realizowane będą w szczególności poprzez:  
  • inicjowanie i przeprowadzanie różnych form wzajemnego kontaktu pomiędzy grupami, które na co dzień objęte są opieką sprawowaną przez Parafię oraz Podmioty Współpracujące, w tym spotkań integracyjnych, wspólnych turnusów rehabilitacyjnych, obozów tematycznych, kursów językowych, współzawodnictwa sportowego,
  • organizowanie seminariów i konferencji poświęconych problemom obszaru pogranicza oraz jego mieszkańców, w tym w szczególności problemom młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • organizowanie działalności charytatywnej i pomocy wzajemnej w ramach grup objętych działaniami Akademii
  • gromadzenie i udostępnianie wszechstronnej informacji wspierającej działalność Akademii oraz Podmiotów Współpracujących.

 
 
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia
 
Księgarnia
     

 

  zł
  Home  |  Parafia  |  Zwiedzanie Kościoła  |  Diakonia Wang  |  Noclegi  |  Koncerty  |  Ryszard Zając  |  Kontakt  |  Archiwum EWT  |  Interreg PL-SN  |  Interreg PL-SN  
© Parafia Ewangelicko-Augsburska WANG w Karpaczu; projekt i wykonanie: Wydawnictwo WARTO.