pl
endeczuahu

Nabożeństwo w Wielki Piątek z kościoła Wang (TVP2 w roku 2010).

Nabożeństwo w Wielki Piątek z kościoła Wang.

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”  J 3,16

Dnia 2.04.2010 r. w Wielki Piątek w TVP2 została nadana bezpośrednia transmisja nabożeństwa z kościoła Wang w Karpaczu. Nabożeństwo odprawił ks. prob. Edwin Pech. Śpiewał Chór Ekumeniczny z Karpacza, dyr. Bernard Stankiewicz. Na organach grała Małgorzata Marciniak.

Nabożeństwo to możemy obejrzeć w dwóch częściach:

I część

https://www.youtube.com/watch?v=RCiwkVDVJLU

II część

https://www.youtube.com/watch?v=yXSxSf5J0Wk

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com