pl
endeczuahu

Terminy i organizacja nabożeństw w Wielkim Tygodniu w kościele Wang.

Terminy i organizacja nabożeństw oraz zwiedzania w kościele Wang w okresie Wielkiego Tygodnia.

Niedziela Palmowa

nabożeństwo, godz. 10.00

(zwiedzanie: godz. 11.30 -17.00)

Wielki Czwartek
nabożeństwo ze Spow. i Kom. Św., godz. 17.00
(zwiedzanie: godz. 09.00 -16.30)

Wielki Piątek
nabożeństwo ze Spow. i Kom. Św., godz. 16.30
(zwiedzanie: godz. 09.00 -16.00)

Wielkanoc
nabożeństwo ze Spow. i Kom. Św., godz. 10.00
(zwiedzanie: godz. 11.30 -17.00 a od 15 kwietnia do 18.00)

Poniedziałek Wielkanocny
nabożeństwo ze Spow. i Kom. Św., godz. 10.00
(zwiedzanie: godz. 11.30 -17.00)

W związku z państwowymi ograniczeniami związanymi z ilością wiernych na nabożeństwach, Rada Parafialna postanowiła wprowadzić listę, na której będą się mogli wpisywać Parafianie oraz osoby spoza Parafii, które pragną wziąć udział w nabożeństwach w kościele Wang w Wielkim Tygodniu. Aktualnie w nabożeństwie może wziąć jednocześnie udział 12 osób. Osoby, które pragną wziąć udział w nabożeństwie powinny to zgłosić telefonicznie, najpóźniej na jeden dzień przed nabożeństwem, w kancelarii parafialnej, pod numerem 75 76 19 228. W przypadku, gdy ktoś zapisał się na listę, ale jednak nie będzie mógł wziąć udziału w nabożeństwie, to prosimy o telefon, aby mogły wziąć udział w nabożeństwie inne osoby.

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com