cz
plendeuahu

04.10.2020 r. – Dziękczynne Święto Żniw

„Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.” Ps 145,15

Co rozdajemy, czym się dzielimy?

Kamień czy chleb?

Zło czy dobro?

Pustynia czy urodzajne pola, lasy i sady?

Czy jesteśmy wdzięczni za otrzymane dobro?

© 2024: Kościół WANG | návrh a implementace: wiredot.com