cz
plendeuahu

Ośrodek Wypoczynkowy Przy Lesie (Rekreační středisko Przy Lesie)

Ośrodek Wypoczynkowy Przy Lesie

Spokojna 1
PL58-540 Karpacz

tel: +48 603292672; +48 757619271

e-mail: rezerwacja@owprzylesie.pl

rezerwacja@owprzylesie.pl

www.owprzylesie.eu

Pozor: od 1. 10. 2016 změna názvu objektu: Wang (Legniczanka) na Sosna.

Poloha

© 2024: Kościół WANG | návrh a implementace: wiredot.com