ua
plendeczhu

Rekolekcje adwentowe z ks. prof. MJ Uglorzem

Zapraszam do udziału w rekolekcjach adwentowych.

Prowadzone są one w sposób ponad wyznaniowy.

Są one otwarte dla każdego zainteresowanego!

 Ks. Edwin Pech

 

Ks. prof. Marek Jerzy Uglorz

Temat: „Biblijny portret mężczyzny”.

 

Dom Parafialny przy kościele Wang w Karpaczu, ul. Na Śnieżkę 8. Informacja 757619228.

sobota 2 grudnia 2023 r.

15.00 – rozpoczęcie rekolekcji

16.45 – 17.00 – przerwa (kawa, herbata, ciastko),

17.00 – 18.30 – druga część rekolekcji

niedziela 3 grudnia 2023 r.

10.00 – nabożeństwo ze spowiedzią i komunią św. w kościele Wang,

kazanie: ks. prof. Marek Jerzy Uglorz.

11.15 – 12.45 – trzecia część rekolekcji i zakończenie (kawa, herbata, ciastko).

 

Biblijny portret mężczyzny.

Biblia jest zbiorem starych opowieści, w których liczni mężczyźni pełnią rolę bohaterów wiary.

Wiary nie powinniśmy mylić z pobożnością, czyli współuczestnictwem w religijnych obrzędach, ani utożsamiać z intelektualną aprobatą teologicznych twierdzeń, dotyczących Boga.

Wiara jest energią życia, duchowym układem nerwowym, czyniącym z człowieka istotę zdolną do odważnego działania i ruchu ku przyszłości. Jest naturalną zdolnością do wyczuwania duchem tej części prawdy, która nie objawiła się jeszcze na poziomie zmysłowym, jednak od zawsze manifestuje się w sferze duchowej. Dzięki wierze przekraczamy samych siebie, swobodnie czujemy się w świecie, mamy odwagę i nieposkromioną twórczą wyobraźnię, która staje się rzeczywistością.

Biblijni mężczyźni, pochodzący z różnych kultur (mezopotamskiej, egipskiej, kananejskiej, perskiej, greckiej oraz innych), choć pokazani są w różnych sytuacjach, którym często nie potrafią sprostać, w większości cechują się wiarą, usprawiedliwiającą ich zachowania. Pomimo swoich słabości osiągają cele, realizują swoje powołania i umierają w chwale i potędze.

Męska potęga nie jest zniewalającą przemocą, ale zdolnością i możliwością wolnego i twórczego działania. O potędze śnią zmęczeni mężczyźni w korporacjach okradani z życiowych sił i nie dopuszczani do sprawiedliwego podziału zysków. Potęgi szukają kobiety, spragnione witalnych, sprawnych, twórczych i godnych podziwu mężczyzn, którzy trafiając w życiowy cel, są szczęśliwi, spokojni i radośni.

Przedstawię biblijnych mężczyzn, co prawda niedoskonałych, ale potężnych w swojej wierze. 

Panom opowiem ich przygody w taki sposób, aby usłyszeli w nich o sobie i znaleźli inspiracje do codziennego działania i duchowego wzrostu.

Panie przy okazji usłyszą wiele o swoich ojcach, mężach, partnerach, synach, co na pewno wpłynie na jakość związków.

Zapraszam.

© 2024: Kościół WANG | розробка та реалізація: wiredot.com