ua
plendeczhu

Zespół WANG

Zespół zakończył 27-letnią działalność w roku 2011.

 

W lipcu, roku 1984, grupa młodych ludzi z Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Wang w Karpaczu wybrała się na Tydzień Ewangelizacyjny do Dzięgielowa. Duchowe przeżycia tych osób, zaowocowały powstaniem „Zespołu Wang”, zwanym „Śpiewającą Biblią”.

„Nowe życie, Panie dałeś mi.
Wielką radość noszę w sercu swym.”

W pierwszym okresie działalności grupa śpiewała pieśni przywiezione z „pod namiotu”. Ryszard Zając, znakomity rzeźbiarz, opowiadający swoimi pracami historie biblijne, obdarzony niezwykłym darem od Boga, chwyta za gitarę i komponuje pierwsze utwory uwielbiające Boga.

„Będę rozpowiadał wszędzie,
Będę tam gdzie was nie będzie,
Będę służył Panu ze wszystkich sił.”

To, że zespół Wang, mógł w roku 2009 obchodzić jubileusz 25 –lecia działalności jest dowodem Bożej łaski. Jego członkowie za cel swej działalności obrali służenie Bogu i ludziom tam, gdzie będą mogli to czynić. Zespół przechodził wzniosłe chwile, ale nie brakowało także upadków. Jesteśmy świadomi swojej ograniczoności i grzeszności, dlatego na zakończenie koncertów śpiewaliśmy bardzo często „ Nie nam, Panie, nie nam, Ale imieniu swemu daj chwałę!” Bogu dziękujemy za tak długie prowadzenie.

„Wielką radość, światły rozum, czułe serce Stwarzasz Boże.”

ks. Edwin Pech

Hymny i Psalmy były inspirowane tekstami z Biblii. Sama zaś Biblia zawiera w sobie perełki poezji najwyższego lotu i olśniewa duchowo. Czyż nie jest to wzruszające, że możemy dziś śpiewać Psalmy, które tysiące lat temu komponował i śpiewał sam wielki król Dawid? I choć zapewne cała melodyka w sercu Dawida brzmiała inaczej, to duchowy wymiar tekstu jest wciąż ten sam. Chodziło o to, by śpiewając autorski tekst Mojżesza, czy innych wielkich proroków, identyfikować się z Ojcami wiary… a cały blok muzyczny miał stwarzać misterium, że oto wielcy prorocy przemawiają – śpiewają sercem i duszom naszej całej grupy „Wang”.

Powstawał rodzaj krótkiego nabożeństwa z podziałem na chór i solistów. Starotestamentowe teksty splatały się ze słowami Jezusa w jeden natchniony duchowo warkocz. A sam fakt, że to, co śpiewamy, pochodzi od Jezusa, dodawał nam odwagi, bo sam Jezus wypowiadał te słowa, nie tylko do zebranych sprzed dwóch tysięcy lat, ale do nas tu i teraz, a poprzez nasze ewangelizujące koncerty do słuchających.

Zdumiewająca jest muzyka Kościołów i jej różnorodność. Uczestnicząc w jej tworzeniu chciałem wyrazić swój podziw i wdzięczność Bogu, który stwarzając człowieka rozpalił w nim pragnienie śpiewania i komponowania.
Kilka tekstów, które ośmieliłem się napisać i umieścić pomiędzy listami apostołów i proroków, stały się osobistym, współczesnym komentarzem wiary kompozytora. Próbą kontaktów intelektualnych z filozofią Pascala, dialogiem poetyckim z Reinerem Rilke.

Wszystko to zawarte w niniejszych tekstach, próbowaliśmy z pomocą Bożą wyśpiewać, za co serdecznie dziękuję przyjaciołom i wszystkim członkom Grupy „Wang”.

Szczególne podziękowania składam ks. prob. Edwinowi Pech za duchowe wsparcie.

Rzeźba sakralna w drewnie i ogrodowe formy w kamieniu to zupełnie inna strefa poszukiwań i wzruszeń duchowych. Z dala od poezji i muzyki, w zaciszu domowej pracowni, powstają monumentalne reliefy inspirowane scenami z Biblii, zwane przeze mnie „oknami wiary”.

Spotkanie z ks. Janem Koziełem było zachętą do zmierzenia się z symbolami, które historia sztuki i religia wynosi na najwyższe ołtarze.
Geniusz autorów, których prace można podziwiać w katedrach i kościołach Europy, prowokuje do jeszcze jednej nowej interpretacji krzyża.

Henry Moore, którego prace dodają odwagi, by poszukiwać własnych form w kamieniu i geniusz Leonarda da Vinci porywa wyobraźnię, bo dotyka nieba. Usuwa śmierć!
Niech, więc śmierć sama siebie uśmierca…

My wierzący będziemy głosić triumf Boga aż do pełnego Boga zachwytu.

Ryszard Zając, Jelenia Góra 21.06.2004 r.

Kontakt

Zespół Wang
Parafia Ewangelicko-Augsburska Wang
ul. Na Śnieżkę 8, 58-540 Karpacz
tel. 75 7619228

Archiwum

© 2024: Kościół WANG | розробка та реалізація: wiredot.com