pl
endeczua

Śluby

Zajęte terminy ślubów:

Rok 2020

czerwiec

20.06.2020 r.

godz. 13.00 – Rimane (ea)

lipiec

18.07.2020 r.

godz. 16.00 – Litwin-Peters (ea)

wrzesień

19.09.2020

godz 15.00- Modlińska (ea)

październik

 

Śluby odbywają się co dwie godziny w soboty. Śluby mogą się także odbyć w inne dni niż sobota ale poza godzinami zwiedzania kościoła Wang. W przypadku wyboru godziny ślubu w czasie wyznaczonym do zwiedzania poza sobotą, trzeba się liczyć z dodatkową opłatą.

Ślub ewangelicki

 • W wypadku ślubu obywateli polskich należy przedłożyć z macierzystej Parafii Ewangelicko – Augsburskiej dwa dokumenty: „Delegację do udzielenia ślubu” i „Zaświadczenie Zapowiedzi„.
 • Ślubu tego może udzielić ksiądz z miejscowej Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Karpaczu lub duchowny ewangelicki z innej Parafii Ewangelickiej.
 • W wypadku ślubu z zagranicy należy przedłożyć delegację „Dimissoriale” z Parafii, z kraju zamieszkania Państwa Młodych oraz Metrykę zawarcia związku małżeńskiego z Urzędu Stanu Cywilnego.
  Kościół Ewangelicko – Augsburski udziela ślubów tzw. „konkordatowych” bez konieczności zawierania ich w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 • W sytuacji ślubów z innego Kościoła Ewangelickiego jak Reformowanego, Metodystycznego czy Anglikańskiego, ślubu może udzielić duchowny z tego Kościoła po załatwieniu formalności w Parafii tego Kościoła. Z Parafią Wang należy tylko uzgodnić termin ślubu.
 • Rada Parafialna uchwaliła pobieranie opłaty za udostępnienie kościoła Wang na Uroczystość, ponieważ w czasie ślubu ruch turystyczny zostaje wstrzymany. Informację o aktualnej wysokości opłaty można uzyskać telefonicznie. Opłatę należy uiścić na konto Parafii lub gotówką w kancelarii parafialnej najpóźniej na miesiąc przed terminem ślubu.
 • Termin ślubu można ustalić z Parafią Wang telefonicznie.
 • Praktyczne uwagi poniżej.

Ślub rzymskokatolicki

Parafia Ewangelicko – Augsburska Wang w Karpaczu wyraża zgodę na zwieranie związków małżeńskich w świątyni Wang w obrządku Kościoła Rzymskokatolickiego.
Rada Parafialna uchwaliła pobieranie opłaty za udostępnienie kościoła Wang na Uroczystość, ponieważ w czasie ślubu ruch turystyczny zostaje wstrzymany. Informację o aktualnej wysokości opłaty można uzyskać telefonicznie. Opłatę należy uiścić na konto Parafii lub gotówką w kancelarii parafialnej najpóźniej na miesiąc przed terminem ślubu.

Kolejność załatwiania spraw:

 1. Wysłanie listownie przez Narzeczonych prośby do Legnickiej Kurii Biskupiej, 59-220 Legnica, ul. Jana Pawła II nr 1 o wyrażenie zgody na pobłogosławienie katolickiego związku małżeńskiego w świątyni ewangelickiej Wang w Karpaczu. Jeżeli mieszkacie Państwo poza Dolnym Śląskiem lub za granicą, to także należy kierować pismo do Kurii w Legnicy. Parafia EA Wang nie pośredniczy w załatwianiu formalności. Nie wiemy jak długo trzeba czekać na odpowiedź.
 2. Jeżeli ślubu tego miałby udzielić Duchowny Parafii Rzymskokatolickiej z Karpacza, to proszę o to też poprosić Biskupa Legnickiego.
 3. Jeżeli otrzymacie Państwo zgodę, to będą tam podane warunki, min. to, że formalności przedślubne należny załatwić w macierzystej parafii, Państwa Proboszcz winien wystawić licencję do Parafii Rzymskokatolickiej w Karpaczu.
 4. Po otrzymaniu zgody z Kurii Legnickiej proszę zwrócić się telefonicznie lub mailowo do proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Karpaczu z prośbą o udzielenie ślubu w kościele Wang www.parafia.karpacz.pl
 5. Lub do innego Duchownego w przypadku gdy np. ślubu tego miałby udzielać Państwa krewny lub Duchowny z Państwa Parafii.
 6. Termin ślubu można ustalić z Parafią Wang telefonicznie dopiero po otrzymaniu zgody z Kurii.
 7. Zawarcie związku małżeńskiego zostanie zapisane w księgach Parafii Rzymskokatolickiej w Karpaczu, natomiast Metrykę zawarcia związku małżeńskiego będzie można odebrać z USC na terenie kraju.

Dane adresowe: Diecezja Legnicka

Wskazówki dla zainteresowanych zawarciem małżeństwa katolickiego w Kościele Ewangelickim WANG
Oprac. xrk

Śluby z innych Kościołów

W sytuacji ślubów z innego Kościoła Ewangelickiego jak Reformowanego, Metodystycznego czy Anglikańskiego, ślubu może udzielić duchowny z tego Kościoła po załatwieniu formalności w Parafii tego Kościoła. Z Parafią Wang należy tylko uzgodnić termin ślubu. Parafia Ewangelicko – Augsburska Wang w Karpaczu wyraża zgodę na zwieranie związków małżeńskich w świątyni Wang w obrządku innych Kościołów Chrześcijańskich.

Śluby cywilne

Parafia Ewangelicko – Augsburska Wang w Karpaczu nie wyraża zgody na zwieranie tylko cywilnych związków małżeńskich w świątyni Wang.

Praktyczne uwagi:

Należy w USC uzyskać „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa„, jeżeli nie mieliście Państwo ślubu cywilnego w USC i chcielibyście aby ślub kościelny miał skutki prawne.

Świece na kandelabrach i żyrandolach
Zgodnie z tradycją w czasie ślubów zapalane są świece na norweskich kandelabrach. Przedstawiają one łabędzia, jako symbol wierności i serce – symbol miłości. Zapalamy również świece na dwóch żyrandolach wykonanych na wzór norweskiej korony królewskiej.

Kwiaty
Kościół można udekorować kwiatami. Kontakt z kwiaciarnią w Karpaczu: Teresa Łopatka tel. 757618181 lub 501404093. Kościół mogą dekorować także inne kwiaciarnie. Na czas dekoracji ruchu turystycznego nie wstrzymuje się. Dekoracja jest więc możliwa w godzinach, w których kościół jest otwarty dla zwiedzających.

Duet skrzypcowy
Może uświetnić Uroczystość w kościele a także w każdym innym miejscu:
Urszula i Andrzej Gniewek Tel. +48 515946070
a.gniewek@muzykaserc.pl

Makijaże okolicznościowe
Facebook
697732661
jusiewicz.aleksandra@gmail.com
Dojazd do klientek!

Wesele
Najbliżej położne miejsce od kościoła Wang na organizacje wesela to – tarasywang.pl

oraz

Ośrodek Wypoczynkowy Przy Lesie

58-540 Karpacz, ul. Spokojna 1

telefony: 603-292-672 lub 757619271

rezerwacja@owprzylesie.pl
www.owprzylesie.eu

© 2020: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com