pl
endeczuahu

Ogłoszenia parafialne

21.07.2024 r. – 8 niedziela po Trójcy Świętej

21 lipca 2024

21.07.2024 r. – 8 niedziela po Trójcy Świętej „Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.” Ef 5,8.9 180-lecie rekonsekracji kościoła Wang w Karpaczu. Dnia 02 sierpnia 1842 odbyła się Uroczystość położenia kamienia węgielnego…

5 niedziela po Trójcy Świętej

30 czerwca 2024

30.06.2024 r. – 5 niedziela po Trójcy Świętej „Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar.” Ef 2,8 Nabożeństwo za tydzień, w niedzielę, dnia 7 lipca 2024 r. w związku z moim wyjazdem na urlop,…

4 niedziela po Trójcy Świętej.

23 czerwca 2024

23.06.2024 r. – 4 niedziela po Trójcy Świętej. „Jedni drugich brzemiona moście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.” Ga 6,2   Powitanie i przestawienie się (ks. Waldemar Szczugieł) Zastępuję ks. prob. Edwina Pecha, który bierze udział w Jubileuszu 350-lecia rekonsekracji kościoła…

16.06.2024 r. – 3. po Trójcy Świętej

17 czerwca 2024

16.06.2024 r. – 3. po Trójcy Świętej „Przyszedł, bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”.  Łk 19,10   Dzisiaj będziemy przeżywali radosną uroczystość konfirmacji Jagny. Bardzo serdecznie witam przybyłą Rodzinę, Gości, Chór Ekumeniczny z Karpacza i dyrygenta…

2.06.2024 r. – 1 niedziela po Trójcy Świętej

4 czerwca 2024

02.06.2024 r. – 1 niedziela po Trójcy Świętej. „Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi.” Łk 10,16   Witam bardzo serdeczne na nabożeństwie naszych współwyznawców ze Śląska Cieszyńskiego z Parafii Ewangelickiej w Dzięgielowie wraz ks. Arkadiuszem…

Święto Zesłania Ducha Świętego.

19 maja 2024

19.05.2024 r. –Święto Zesłania Ducha Świętego „ Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów . Za 4,6   Po nabożeństwie zapraszam Radę Parafialną na spotkanie. Jutro w poniedziałek, w drugim…

12.05.2024 r. 6 n. po Wielkanocy

12 maja 2024

12.05.2024 r.  6 n. po Wielkanocy Exaudi – Słuchaj, Panie, głosu mego! Ps 27,7   W poniedziałek o godz. 18.00 odbędzie się próba Chóru Ekumenicznego z Karpacza w Domu Parafialnym. Dodatkowe próby odbywają się w piątki. We środę o godz.…

05.05.2024 r. – Rogate – Proście!

5 maja 2024

05.05.2024 r. – Rogate – Proście! „Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swojej łaski” Ps 66,20 Zapraszam do przystąpienia, do spowiedzi i komunii św. na dzisiejszym nabożeństwie. W poniedziałek o godz. 18.00 odbędzie się próba…

28.04.2024 r. – Cantate – „Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił”. Ps 98,1

29 kwietnia 2024

28.04.2024 r. – Cantate – „Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił”. Ps 98,1 W poniedziałek o godz. 18.00 odbędzie się próba Chóru Ekumenicznego z Karpacza w Domu Parafialnym. Dodatkowe próby odbywają się w piątki. Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa…

Jubilate – Radośnie wysławiajcie Boga… Ps 66,1

21 kwietnia 2024

21.04.2024 r. Jubilate – Radośnie wysławiajcie Boga... Ps 66,1 W poniedziałek o godz. 18.00 odbędzie się próba Chóru Ekumenicznego z Karpacza w Domu Parafialnym. Dodatkowe próby odbywają się w piątki. W środę, dnia 24.04.2024 r. zapraszamy panie na spotkanie biblijne…

2 niedziela po Wielkanocy

14 kwietnia 2024

14.04.2024 r. 2 niedziela po Wielkanocy Misericodias Domini —Pełna jest ziemia łaski Pana. Ps. 33,5 „Jam jest dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny.” J…

1 niedziela po Wielkanocy

7 kwietnia 2024

07.04.2024 r. 1 niedziela po Wielkanocy Quasimodogeniti – Jak nowo narodzone niemowlęta … 1 P 1,3   „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa…

Poniedziałek Wielkanocny

1 kwietnia 2024

01.04.2024 r. Poniedziałek Wielkanocny   Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła” Obj 1,18   Witam na nabożeństwie Chór Ekumeniczny z Karpacza, którym dyryguje p. Andrzej Gniewek. Chór wystąpi po wyznaniu wiary, kazaniu…

Niedziela Wielkanocna

31 marca 2024

31.03.2024 r. Niedziela Wielkanocna „Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła” Obj 1,18   Nabożeństwo w kościele Wang w Poniedziałek Wielkanocny odbędzie się o godz. 10.00 ze Spow. i Kom. Św. W czasie…

29.03.2024 r. Wielki Piątek

30 marca 2024

29.03.2024 r. Wielki Piątek „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” Witam na nabożeństwie Chór Ekumeniczny z Karpacza, którym dyryguje p. Andrzej Gniewek. Chór wystąpi po wyznaniu…

Wielki Czwartek

28 marca 2024

28.03.2024 r. - Wielki Czwartek „Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan.” Ps 11,4 Zapraszamy na nabożeństwa w Wielkim Tygodniu. Wielki Piątek nabożeństwo ze Spow. i Kom. Św., godz. 17.00 (Śpiew Chóru Ekumenicznego z Karpacza) Wielkanoc nabożeństwo ze…

Niedziela Palmowa

24 marca 2024

24.03.2024 r. Niedziela Palmowa „Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.  J 3,14.15   W poniedziałek o godz. 18.00 odbędzie się próba Chóru Ekumenicznego w Domu Parafialnym przy kościele Wang. T…

5 niedziela pasyjna Judica

17 marca 2024

17.03.2024 r. 5 niedziela pasyjna Judica „Bądź sędzią moim, Boże. Ps. 43,1 Witam Uczestniczki (60) Diecezjalnych Rekolekcji Pasyjnych dla Pań a w szczególności prowadzącą rekolekcje panią Monikę Cieślar. Bardzo serdecznie witam panią diakon, radcę Rady Diecezjalnej Lucynę Żak ze Świdnicy,…

4 niedziela pasyjna

10 marca 2024

10.03.2024 r. 4 niedziela pasyjna Laetare – Radujcie się z Jeruzalem. Iz 66,10 Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do zie­mi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. J 12,24 W poniedziałek o godz. 18.00 odbędzie się…

3 niedziela pasyjna OCULI – Oczy moje patrzą na Pana. Ps. 25.15

3 marca 2024

03.03.2024 r. – 3 niedziela pasyjna OCULI - Oczy moje patrzą na Pana. Ps. 25.15   W związku z wyjazdem naszej organistki i brakiem zastępstwa, dzisiejsze nabożeństwo będzie bez organów. Dzisiejsze nabożeństwo jest ze spow. i kom. św. W poniedziałek…

Reminiscere – Pamiętaj, Panie … Ps 25,6

25 lutego 2024

25.02.2024 r. – Reminiscere – Pamiętaj, Panie ... Ps 25,6 „Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł”. Rz 5,8 W poniedziałek o godz. 18.00 odbędzie się próba Chóru…

– Invocavit – „Wzywać mnie będziecie” …

18 lutego 2024

18.02.2024 r. – Invocavit – „Wzywać mnie będziecie” ... „Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” 1 J 3,8   Dzisiejsza niedziela jest niedzielą diakonii. Po nabożeństwie będziemy prosili o złożenie ofiary, która zostanie przeznaczona na działalność…

11.02.2024 r. – Estomihi – „Bądź mi skałą obronną!” Ps 31,3

11 lutego 2024

11.02.2024 r. – Estomihi - „Bądź mi skałą obronną!” Ps 31,3 „Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym” Łk 18,31.   W poniedziałek o godz. 18.00 odbędzie się próba Chóru Ekumenicznego z Karpacza…

04.02.2024 r. 2 niedziela przed Postem

6 lutego 2024

04.02.2024 r. 2 niedziela przed Postem, Sexagesimae – 60 dni przed Wielkanocą „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” Hbr 3,15 Witam serdecznie panią pastor Ute Sauerbrey z Berlina oraz grupę dzieci i młodzieży. Prosimy o pozdrowienie po…

Ostatnia po Epifanii.

28 stycznia 2024

28.01.2024 r. – Ostatnia po Epifanii. „Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą.” Iz 60,2 W poniedziałek zapraszamy na próbę Chóru Ekumenicznego na godz. 18.00 do Leśnego Banku Genów. W niedzielę 04.02.2024 r. zapraszamy Parafian na…

3 niedziela po Epifanii

22 stycznia 2024

21.01.2024 r. - 3 niedziela po Epifanii „Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Boga” Łk 13,29   W poniedziałek zapraszamy na próbę Chóru Ekumenicznego na godz. 18.00 do Leśnego Banku Genów.…

2 niedziela po Epifanii

14 stycznia 2024

14.01.2024 r. – 2 niedziela po Epifanii „Z Jego Pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską”. J 1,16   W poniedziałek zapraszamy na próbę Chóru Ekumenicznego na godz. 18.00 do Leśnego Banku Genów. W najbliższą środę dnia 17.01.2024…

01.01.2024 r.- Nowy Rok

1 stycznia 2024

01.01.2024 r.- Nowy Rok „Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu.” Kol 3,17 Dzisiejsze nabożeństwo jest ze spow. i kom. św. Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej…

Zakończenie Roku

31 grudnia 2023

31.12.2023 r. - Zakończenie Roku „Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci” Ps 103,8   Nabożeństwo jutro, w Nowy Rok, odbędzie się o godz. 11.00 ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Będziemy na nim prosili o złożenie ofiary na…

2. Dzień Świat Narodzenia Pańskiego

26 grudnia 2023

26.12.2023 r. - 2. Dzień Świat Narodzenia Pańskiego „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego.” J 1,14   Bardzo serdecznie dziękuję Chórowi Ekumenicznemu z Karpacza i dyrygentowi Andrzejowi Gniewek za śpiew na nabożeństwie i krótki…

25 grudnia 2023

25.12.2023 r. - Święto Narodzenia Pańskiego „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę jego.” J 1,14 Drogie siostry i bracia w Chrystusie, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku pragnę przekazać Wam moje najserdeczniejsze…

24.12.2023 r. Wigilia Bożego Narodzenia

24 grudnia 2023

24.12.2023 r. Wigilia Bożego Narodzenia „Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie.” Iz 9,1 Po nabożeństwie prosimy, aby pozostali w kościele nasi parafianie oraz dzieci z naszej parafii, gdyż przygotowaliśmy niespodziankę dla nich. W I Dzień Świąt Bożego Narodzenia…

17.12.2023 r. – 3 niedziela w Adwencie

17 grudnia 2023

17.12.2023 r. – 3 niedziela w Adwencie „Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy.” Iz 40,3.10   Zapraszamy na próby Chóru Ekumenicznego z Karpacza, które odbywają się w poniedziałki o godz. 18.00 w Leśnym Banku Genów…

10 grudnia 2023

10.12.2023 r. - 2 niedziela w Adwencie „Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” Łk 21,28   Zapraszamy na próby Chóru Ekumenicznego z Karpacza, które odbywają się w poniedziałki o godz. 18.00 w Leśnym Banku Genów…

1 niedziela w Adwencie

3 grudnia 2023

03.12.2023 r. – 1 niedziela w Adwencie „Oto twój Król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski.” Za 9,9   Od wczoraj odbywają się w naszej Parafii rekolekcje adwentowe „ Biblijny portret mężczyzny”, prowadzone przez prof. Marka Jerzego Uglorza ,…

Niedziela Wieczności

26 listopada 2023

26.11.2023 r. – Niedziela Wieczności „Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone” Łk 12,35   W Niedzielę Wieczności pragniemy do modlitwy dołączyć wspomnienia naszych Zmarłych. Zapraszamy na próby Chóru Ekumenicznego z Karpacza, które odbywają się w poniedziałki o godz.…

19.11.2023 r. – Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego

19 listopada 2023

19.11.2023 r. – Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego „My wszyscy mamy stanąć przed sądem Chrystusowym” 2 Kor 5,10 W miniony piątek, nasza organistka p. Małgorzata Marciniak obchodziła okrągłe Urodziny. Gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia oraz służby w…

Zmiana terminu spotkania.

15 listopada 2023

Szanowni i Drodzy Państwo, W związku z grypą Gospodarzy Domu Parafialnego odwołujemy dzisiejsze spotkanie.   Zapraszamy w nowym terminie: We wtorek, dnia 21.11.2023 r. zapraszam do Domu Parafialnego wszystkich, którzy od godz. 17.00 chcieliby wspólnie pośpiewać i skupić się na…

3 niedziela przed końcem roku kościelnego

12 listopada 2023

12.11.2023 r. – 3 niedziela przed końcem roku kościelnego „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.” Mt 5,9   W czasie dzisiejszego nabożeństwa będziemy przeżywali radosną uroczystość chrztu świętego Noemi Pech . Witam bardzo serdecznie Rodziców Natalię i…

22 niedziela po Trójcy Świętej

5 listopada 2023

05.11.2023 r. – 22 niedziela po Trójcy Świętej „U Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano”. Ps 130,4   Dzisiejsze nabożeństwo jest ze spow. i św. W poniedziałek odbędzie się próba chóru ekumenicznego o godz. 18.00 w Leśnym Banku Genów…

Pamiątka Reformacji

31 października 2023

31.10.2023 r. Pamiątka Reformacji „Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”. 1 Kor 3,11   W czasie dzisiejszego nabożeństwa nawiązujemy do bardzo ważnego wydarzenia w historii ewangelików, czyli do Święta Reformacji.…

Nabożeństwa: Niedziela i Pamiątka Reformacji.

24 października 2023

W niedzielę, dnia 29.10.2023 r. nabożeństwo o godz. 10.00 odprawi ks. prob. Zdzisław Sztwiertnia. We wtorek, w Pamiątkę Reformacji, dnia 31.10.2023 r.  nabożeństwo o godz. 17.00 odprawi ks. prob. Zdzisław Sztwiertnia. Serdecznie zapraszam!

15.10.2023 r. – 19 niedziela po Trójcy Świętej

15 października 2023

15.10.2023 r. – 19 niedziela po Trójcy Świętej „Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony. Jr 17,14 Witam Gości a w szczególności ks. Erich Busse z Drezna, który wygłosi kazanie, państwa Agelikę i Michaela Pöche z…

Dziękczynne Święto Żniw

8 października 2023

08.10.2023 r. – Dziękczynne Święto Żniw „Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie .” Ps 145,15   Dzisiejsze nabożeństwo jest ze Spowiedzią i Komunią Świętą z okazji Dziękczynnego Święta Żniw. Zachęcam do…

01.10.2023 r. 17 niedziela po Trójcy Świętej

5 października 2023

01.10.2023 r. 17 niedziela po Trójcy Świętej   „Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.” 1 J 5,4   (ks. Sebastian Kozieł) Zastępuję ks. prob. Edwina Pecha, który wyjechał z delegacją Rady Parafialnej do Parafii Partnerskiej w Budapeszcie. Dzisiejsze nabożeństwo…

24.09.2023 r. – 16 niedziela po Trójcy Świętej

25 września 2023

24.09.2023 r. – 16 niedziela po Trójcy Świętej „Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. 2 Tm1,10 Dziękuję bardzo p. Róży Wysockiej za grę na organach w czasie nabożeństwa. W poniedziałek odbędzie się próba…

17.09.2023 r. – 15 niedziela po Trójcy Świętej

19 września 2023

17.09.2023 r. - 15 niedziela po Trójcy Świętej „ Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie ”. 1 P 5,7   Witamy ks. Martę Zachraj - Mikołajczyk i ks. Pawła Mikołajczyka z Wrocławia i składamy…

14 niedziela po Trójcy Świętej

11 września 2023

10.09.2023 r. – 14 niedziela po Trójcy Świętej „Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! Ps 103,2 W poniedziałek odbędzie się próba Chóru Ekumenicznego z Karpacza wyjątkowo o pół godziny później, czyli o godz. 18.30 w Domu…

13 niedziela po Trójcy Świętej

3 września 2023

03.09.2023 r. – 13 niedziela po Trójcy Świętej „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”. Mt 25,40 Dzisiejsze nabożeństwo będzie ze spowiedzią i Komunią Świętą. Zapraszam wszystkich do wzięcia w niej udziału. W poniedziałek odbędzie się próba…

10 niedziela po Trójcy Świętej

13 sierpnia 2023

13.08.2023 r. 10 niedziela po Trójcy Świętej „Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który sobie wybrał za dziedzictwo.” Ps 33,12   Witam, już po raz trzydziesty, 80 uczestników Tygodnia Ewangelizacyjnego dla Rodzin organizowanego przez Komisję Ewangelizacyjno - Misyjną Diecezji…

06.08.2023 r.  – 9 niedziela po Trójcy Świętej

9 sierpnia 2023

06.08.2023 r.  – 9 niedziela po Trójcy Świętej „ Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.” Łk 12,48     W najbliższą sobotę, dnia 12 sierpnia, rozpocznie się…

30.07.2023 r. – 8 niedziela po Trójcy Świętej

2 sierpnia 2023

30.07.2023 r. – 8 niedziela po Trójcy Świętej „Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.” Ef 5,8.9   Witam bardzo serdecznie na nabożeństwie grupę parafian z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Drogomyśla, Bąkowa, Pruchnej, Sopotu…

2 niedziela po Trójcy Świętej.

18 czerwca 2023

18.06.2023 r. – 2 niedziela po Trójcy Świętej. „ Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie .” Mt 11,28 Witam bardzo serdeczne na nabożeństwie naszych współwyznawców ze Śląska Cieszyńskiego z Parafii Ewangelickiej w…

12 czerwca 2023

11.06.2023 r. – 1 niedziela po Trójcy Świętej. „Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi.” Łk 10,16   Serdecznie zapraszamy na koncert Chóru Ekumenicznego w kościele ewangelickim w Jeleniej Górze Cieplicach w najbliższą sobotę, dnia 17…

04.06.2023 r. – Święto Trójcy Świętej

5 czerwca 2023

04.06.2023 r. – Święto Trójcy Świętej „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego!” Iz 6,3   Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej wszystkich, którzy odczuwają skruchę z powodu swoich grzechów, pragną je wyznać,…

Święto Zesłania Ducha Świętego

28 maja 2023

28.06.2023 r. –Święto Zesłania Ducha Świętego „ Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów . Za 4,6   W poniedziałek o godz. 17.15 odbędzie się próba Chóru Ekumenicznego w salce…

6 . po Wielkanocy

21 maja 2023

21.05.2023 r.  6 . po Wielkanocy Exaudi – Słuchaj, Panie, głosu mego! Ps 27,7   W poniedziałek o godz. 18.00 odbędzie się próba Chóru Ekumenicznego. Za tydzień w poniedziałek, w drugim Dniu Zesłania Ducha Świętego, dnia 29 maja 2023 r.…

Rogate – Proście!

14 maja 2023

14.05.2023 r. – Rogate – Proście! „Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swojej łaski” Ps 66,20   W poniedziałek o godz. 18.00 odbędzie się próba Chóru Ekumenicznego. Jak co roku zachęcamy do składania ofiar na…

Jubilate – Radośnie wysławiajcie Boga… Ps 66,1

1 maja 2023

30.04.2023 r. Jubilate – Radośnie wysławiajcie Boga... Ps 66,1 W poniedziałek o godz. 18.00 odbędzie się próba Chóru Ekumenicznego w Domu Parafialnym. Nabożeństwo ze spowiedzią i komunią świętą za tydzień, w niedzielę dnia 7 maja 2023 r ., rozpocznie się…

2 niedziela po Wielkanocy

23 kwietnia 2023

23.04.2023 r. 2 niedziela po Wielkanocy Misericodias Domini —Pełna jest ziemia łaski Pana. Ps. 33,5 „Jam jest dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny.” J…

1 niedziela po Wielkanocy

16 kwietnia 2023

16.04.2023 r. 1 niedziela po Wielkanocy Quasimodogeniti – Jak nowo narodzone niemowlęta … 1 P 1,3   „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa…

Poniedziałek Wielkanocny

10 kwietnia 2023

10.04.2023 r. Poniedziałek Wielkanocny „Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła” Obj 1,18   Witam na nabożeństwie Chór Ekumeniczny z Karpacza, którym dyryguje p. Andrzej Gniewek. Chór wystąpi po wyznaniu wiary, kazaniu i…

Niedziela Wielkanocna

9 kwietnia 2023

09.04.2023 r. Niedziela Wielkanocna „Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła” Obj 1,18 Nabożeństwo w kościele Wang w Poniedziałek Wielkanocny odbędzie się o godz. 10.00 ze Spow. i Kom. Św. W czasie tego…

Wielki Piątek

7 kwietnia 2023

07.04.2023 r. Wielki Piątek „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” Witam na nabożeństwie Chór Ekumeniczny z Karpacza, którym dyryguje p. Andrzej Gniewek. Chór wystąpi po wyznaniu…

Niedziela Palmowa

2 kwietnia 2023

02.04.2023 r. Niedziela Palmowa „Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.  J 3,14.15   Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej wszystkich, którzy odczuwają skruchę z powodu swoich grzechów, pragną…

5 niedziela pasyjna Judica

26 marca 2023

26.03.2023 r. 5 niedziela pasyjna Judica „Bądź sędzią moim, Boże. Ps. 43,1   Witam na nabożeństwie ks. Christopha Hanke ze Straupitz wraz z konfirmantami i opiekunami, i proszę po wyznaniu wiary o przekazanie pozdrowień. W poniedziałek o godz. 18.00 odbędzie…

4 niedziela pasyjna

19 marca 2023

19.03.2023 r. 4 niedziela pasyjna Laetare – Radujcie się z Jeruzalem. Iz 66,10 Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do zie­mi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. J 12,24   Witam Uczestniczki Diecezjalnych Rekolekcji Pasyjnych dla…

3 niedziela pasyjna

12 marca 2023

12.03.2023 r. – 3 niedziela pasyjna OCULI - Oczy moje patrzą na Pana. Ps. 25.15   W poniedziałek o godz. 18.00 odbędzie się próba chóru ekumenicznego. We wtorek zapraszamy panie na spotkanie biblijne na godz. 11.00 do Domu Parafialnego. W…

Reminiscere – Pamiętaj, Panie … Ps 25,6

5 marca 2023

05.03.2023 r. – Reminiscere – Pamiętaj, Panie ... Ps 25,6 „Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł”. Rz 5,8   Od wczoraj ks. prof. Marek Jerzy Uglorz prowadzi…

28 lutego 2023

26.02.2023 r. – Invocavit – „Wzywać mnie będziecie” ... „Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” 1 J 3,8   (ks. prob. Sebastian Kozieł) Zastępuje dzisiaj ks. prob. Edwina Pecha. Dzisiejsza niedziela jest niedzielą diakonii. Po nabożeństwie…

Estomihi – „Bądź mi skałą obronną!” Ps 31,3

19 lutego 2023

19.02.2023 r. – Estomihi - „Bądź mi skałą obronną!” Ps 31,3 „Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym” Łk 18,31. W najbliższy wtorek, dnia 21 lutego 2023 r., zapraszamy wszystkich na godz. 17.00…

2 niedziela przed Postem

12 lutego 2023

12.02.2023 r. 2 niedziela przed Postem, Sexagesimae – 60 dni przed Wielkanocą „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” Hbr 3,15 W poniedziałek o godz. 18.00 odbędzie się próba chóru ekumenicznego. W środę dnia 15 lutego 2023 zapraszamy…

3 niedziela przed postem, Septuagesimae – 70 dni

5 lutego 2023

05.02.2023 r. – 3 niedziela przed postem, Septuagesimae – 70 dni „Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błagania przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twojego miłosierdzia.” Dn 9,18 Dzisiejsze nabożeństwo jest ze spow.…

29 stycznia 2023

29.01.2023 r. – Ostatnia po Epifanii. „Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą.” Iz 60,2 Witam serdecznie panią pastor Ute Sauerbrey z Berlina oraz grupę dzieci i młodzieży. Prosimy o pozdrowienie po wyznaniu wiary. Jutro, tj…

3 niedziela po Epifanii

22 stycznia 2023

22.01.2023 r. - 3 niedziela po Epifanii „Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Boga” Łk 13,29   Dzisiaj o godz. 16.00 Chór Ekumeniczny z Karpacza wystąpi w Lubaniu na nabożeństwie ekumenicznym…

2 niedziela po Epifanii

15 stycznia 2023

15.01.2023 r. – 2 niedziela po Epifanii „Z Jego Pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską”. J 1,16 W poniedziałek zapraszamy na próbę Chóru Ekumenicznego na godz. 18.00 do Leśnego Banku Genów. W najbliższą środę dnia 18.01.2023 r.…

Święto Epifanii

8 stycznia 2023

08.01.2023 r. - Święto Epifanii „Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.”   Nabożeństwo na Święto Epifanii, które obchodzimy 6 stycznia zostało przeniesione na dzisiejszą niedzielę. Następne nabożeństwo odbędzie się w kościele Wang za tydzień o godz. 10.00. W poniedziałek…

Nowy Rok

1 stycznia 2023

01.01.2023 r.- Nowy Rok „Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu.” Kol 3,17   Dzisiejsze nabożeństwo jest ze spow. i kom. św. Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii…

Święto Narodzenia Pańskiego

25 grudnia 2022

25.12.2022 r. - Święto Narodzenia Pańskiego „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę jego.” J 1,14   Siostry i Bracia, z okazji Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 2023, chciałbym przekazać serdeczne życzenia błogosławionych i…

24 grudnia 2022

24.12.2022 r. Wigilia Bożego Narodzenia „Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie.” Iz 9,1   Nabożeństwo w kościele Wang, godz. 16.00   W I Dzień Świąt Bożego Narodzenia nabożeństwo odbędzie się ze Spow. i Kom. Św. o godz. 10.00.…

4 niedziela w Adwencie

18 grudnia 2022

18.12.2022 r. – 4 niedziela w Adwencie „Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko.” Flp 4,4-5 Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich na spotkanie przy kawie i herbacie do Domu Parafialnego oraz na gwiazdkę dzieci i naszych wcześniej…

3 niedziela w Adwencie

11 grudnia 2022

11.12.2022 r. – 3 niedziela w Adwencie „Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy.” Iz 40,3.10   Dnia 6 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Parafialnej, która dokonała wyboru prezydium Rady Parafialnej w następującym składzie:…

2 niedziela w Adwencie

4 grudnia 2022

04.12.2022 r. - 2 niedziela w Adwencie „Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” Łk 21,28   W czasie nabożeństwa będziemy przeżywali radosną Uroczystość roczku Jasia Gerstensteina. Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej wszystkich,…

1 niedziela w Adwencie

27 listopada 2022

27.11.2022 r. – 1 niedziela w Adwencie „Oto twój Król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski.” Za 9,9   W pierwszą niedzielę Adwentu zapaliliśmy jedną świecę na Adwentowym wieńcu. Dziękuję bardzo serdecznie pani Dorocie Wierzbickiej za wykonanie tego pięknego…

20.11.2022 r. – Niedziela Wieczności

21 listopada 2022

20.11.2022 r. – Niedziela Wieczności „Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone” Łk 12,35   Bardzo serdeczne witam na nabożeństwie biskupa Diecezji Wrocławskiej ks. Waldemara Pytla, który wprowadzi w Urząd Radę Parafialną. Witam także konsula Wegier p. Ádáma Szesztay…

Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego

13 listopada 2022

13.11.2022 r. – Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego „My wszyscy mamy stanąć przed sądem Chrystusowym” 2 Kor 5,10   Witam bardzo serdecznie na nabożeństwie ks. prob. Ryszarda Pierona z Lasowic Wielkich, który przebywa na wycieczce w Karpaczu wraz ze swoimi parafianami.…

3 niedziela przed końcem roku kościelnego

6 listopada 2022

06.11.2022 r. – 3 niedziela przed końcem roku kościelnego „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.” Mt 5,9   Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej wszystkich, którzy odczuwają skruchę z powodu swoich grzechów, pragną je wyznać,…

20 niedziela po Trójcy Świętej

30 października 2022

30.10.2022 r. 20 niedziela po Trójcy Świętej   „Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego pan żąda od Ciebie; tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mi 6,8   W czasie dzisiejszego…

18 niedziela po Trójcy Świętej

16 października 2022

16.10.2022 r. 18 niedziela po Trójcy Świętej „A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.” 1 J 4,21 Próba chóru ekumenicznego odbędzie się o godz. 19.00 we wtorek w Leśnym Banku Genów w…

17 niedziela po Trójcy Świętej

9 października 2022

09.10.2022 r. 17 niedziela po Trójcy Świętej   „Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.” 1 J 5,4   Bardzo serdecznie dziękuję Parafianom, Chórowi Ekumenicznemu z Karpacza i dyrygentowi Andrzejowi Gniewkowi, Trio „JAK” Amadeusz w składzie Urszula i Andrzej Gniewek…

Dziękczynne Święto Żniw

2 października 2022

02.10.2022 r. – Dziękczynne Święto Żniw „Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie .” Ps 145,15   Dzisiejsze nabożeństwo jest ze Spowiedzią i Komunią Świętą z okazji Dziękczynnego Święta Żniw. Bardzo serdecznie…

15 niedziela po Trójcy Świętej

25 września 2022

25.09.2022 r. - 15 niedziela po Trójcy Świętej „ Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie ”. 1 P 5,7   We wtorek, odbędzie się próba chóru ekumenicznego o godz. 18.30 w Leśnym Banku Genów…

11 września 2022

11.09.2022 r. – 13 niedziela po Trójcy Świętej „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”. Mt 25,40   We wtorek, odbędzie się próba chóru ekumenicznego o godz. 18.30 w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy W czwartek (15.09.2022…

12 niedziela po Trójcy Świętej

4 września 2022

04.09.2022 r. - 12 niedziela po Trójcy Świętej „Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi”. Iz 42,3   Dzisiejsze nabożeństwo ze spow. i kom. św. odprawiam ze studentem teologii panem Damianem Rusinem, który odbywa w naszej Parafii praktykę…

9 niedziela po Trójcy Świętej

14 sierpnia 2022

14.08.2022 r.  – 9 niedziela po Trójcy Świętej „ Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.” Łk 12,48 Witam, już po raz dwudziesty dziewiąty, 90 uczestników Tygodnia Ewangelizacyjnego…

07.08.2022 r. – 8 niedziela po Trójcy Świętej

13 sierpnia 2022

07.08.2022 r. – 8 niedziela po Trójcy Świętej „Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.” Ef 5,8.9   Bardzo serdecznie witam na nabożeństwie prof. András Korányi z małżonką Anikó z parafii partnerskiej z…

6 niedziela po Trójcy Świętej

24 lipca 2022

24.07.2022 r. 6 niedziela po Trójcy Świętej „Tak mówi Pan, który cię stworzył: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś”. Iz 43,1   W związku z moim wyjazdem na urlop, nabożeństwo w niedzielę, dnia…

5 niedziela po Trójcy Świętej

17 lipca 2022

17.07.2022 r. – 5 niedziela po Trójcy Świętej „Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar.” Ef 2,8   Nabożeństwo za tydzień jak zwykle o godz. 10.00. Ale za dwa tygodnie, w niedzielę, dnia 31…

4 niedziela po Trójcy Świętej.

10 lipca 2022

10.07.2022 r. – 4 niedziela po Trójcy Świętej. „Jedni drugich brzemiona moście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.” Ga 6,2   Witam reżysera filmowego pana Bernharda Sallmanna, który realizuje przygotowania do filmu o „Bezpiecznej Przystani” na Wilczej Porębie jako stypendysta Akademii…

03.07.2022 r. – 3. po Trójcy Świętej

3 lipca 2022

03.07.2022 r. – 3. po Trójcy Świętej „Przyszedł, bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”.  Łk 19,10   Dzisiejsze nabożeństwo będzie ze spowiedzią i komunią Świętą. Po nabożeństwie zapraszamy Parafian znajdujących się na Liście Wyborców Parafii Wang…

19.06.2022 r. – 1 niedziela po Trójcy Świętej.

20 czerwca 2022

19.06.2022 r. – 1 niedziela po Trójcy Świętej. „Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi.” Łk 10,16   W czasie nabożeństwa, po wyznaniu wiary, odbędzie się zakończenie Roku Szkolnego na lekcjach religii. We wtorek dnia 21…

Święto Trójcy Świętej

12 czerwca 2022

12.06.2022 r. – Święto Trójcy Świętej „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego!” Iz 6,3   Bardzo dziękuje wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli Fundusz Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa, aby pomóc parafią borykającym się z problemami…

05.06.2022 r. –Święto Zesłania Ducha Świętego

6 czerwca 2022

05.06.2022 r. –Święto Zesłania Ducha Świętego „ Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów . Za 4,6   Dzisiaj, w Święto Zesłania Ducha Świętego, będziemy przeżywali Uroczystość konfirmacji Natalii Pacewicz…

6 . po Wielkanocy Exaudi – Słuchaj, Panie, głosu mego! Ps 27,7

29 maja 2022

29.05.2022 r.  6 . po Wielkanocy Exaudi – Słuchaj, Panie, głosu mego! Ps 27,7   We wtorek o godz. 18.00 odbędzie się próba Chóru Ekumenicznego w LBG. Jak co roku zachęcamy do składania ofiar na Bratnią Pomoc imienia Gustawa Adolfa,…

22.05.2022 r. – Rogate – Proście!

22 maja 2022

22.05.2022 r. – Rogate – Proście! „Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swojej łaski” Ps 66,20 We wtorek o godz. 18.00 odbędzie się próba chóru ekumenicznego. Jak co roku zachęcamy do składania ofiar na Bratnią…

Jubilate – Radośnie wysławiajcie Boga… Ps 66,1

8 maja 2022

08.05.2022 r. Jubilate – Radośnie wysławiajcie Boga... Ps 66,1 Wczoraj odbyła się ordynacja dziewięciorga kobiet na księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Dołączymy dzisiaj do modlitwy prośbę o błogosławieństwo dla służby księży, które są kobietami. We wtorek odbędzie się próba Chóru Ekumenicznego z…

2 niedziela po Wielkanocy

1 maja 2022

01.05.2022 r. 2 niedziela po Wielkanocy Misericodias Domini —Pełna jest ziemia łaski Pana. Ps. 33,5 „Jam jest dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny.” J…

Uwaga: w niedzielę 24.04.2022 r. nabożeństwo wyjątkowo o godz. 9.00!!!  a zwiedzanie od godz. 10.15.

19 kwietnia 2022

Uwaga: w niedzielę 24.04.2022 r. nabożeństwo wyjątkowo o godz. 9.00!!!  a zwiedzanie od godz. 10.15.

Poniedziałek Wielkanocny

18 kwietnia 2022

18.04.2022 r. Poniedziałek Wielkanocny „Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła” Obj 1,18   Dzisiaj będziemy przeżywali radosną uroczystość chrztu świętego Jana Izaaka Gerstensteina. W imieniu Diakoni Kościoła EA w RP zwracam się…

Niedziela Wielkanocna

17 kwietnia 2022

17.04.2022 r. Niedziela Wielkanocna „Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła” Obj 1,18   Dzisiaj będziemy przeżywali radosną uroczystość chrztu świętego Melody Dyba. Nabożeństwo w Poniedziałek Wielkanocny odbędzie się o godz. 10.00 ze…

Wielki Piątek

16 kwietnia 2022

15.04.2022 r. Wielki Piątek   „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”   Nabożeństwo w kościele Wang w Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek Wielkanocny odbędzie się o…

Wielki Piątek

15 kwietnia 2022

15.04.2022 r. Wielki Piątek   „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”   Nabożeństwo w kościele Wang w Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek Wielkanocny odbędzie się o…

Wielki Czwartek

15 kwietnia 2022

14.04.2022 r. - Wielki Czwartek „Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan.” Ps 11,4   Nabożeństwo w Pamiątkę Śmierci Pana Jezusa w Wielki Piątek ze Spow. i Kom. Św. odbędzie się o 16.30 . Nabożeństwo w Niedzielę i…

Niedziela Palmowa

10 kwietnia 2022

10.04.2022 r. Niedziela Palmowa „Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.  J 3,14.15   T erminy nabożeństw w okresie Wielkiego Tygodnia w kościele Wang. Wielki Czwartek nabożeństwo ze Spow. i Kom.…

5 niedziela pasyjna Judica

3 kwietnia 2022

03.04.2022 r. 5 niedziela pasyjna Judica „Bądź sędzią moim, Boże. Ps. 43,1   Dzisiejsze nabożeństwo jest ze Spow. i Kom. Św. Przepisy państwowe zwalniają nas z obowiązku noszenia maseczek na nabożeństwach i spotkaniach parafialnych. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie…

4 niedziela pasyjna Laetare – Radujcie się z Jeruzalem. Iz 66,10

27 marca 2022

27.03.2022 r. 4 niedziela pasyjna Laetare – Radujcie się z Jeruzalem. Iz 66,10 Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do zie­mi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. J 12,24   Witam Uczestniczki Diecezjalnych Rekolekcji Pasyjnych dla…

3 niedziela pasyjna

20 marca 2022

20.03.2022 r. – 3 niedziela pasyjna OCULI - Oczy moje patrzą na Pana. Ps. 25.15   We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego. Zamiast nabożeństw pasyjnych tygodniowych zapraszamy wszystkich na spotkania pasyjne do Domu Parafialnego w czwartki…

Reminiscere – Pamiętaj, Panie … Ps 25,6

13 marca 2022

13.03.2022 r. – Reminiscere – Pamiętaj, Panie ... Ps 25,6 „Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł”. Rz 5,8   W środę, dnia 16 marca 2002 r. zapraszamy…

Invocavit – „Wzywać mnie będziecie” …

6 marca 2022

06.03.2022 r. – Invocavit – „Wzywać mnie będziecie” ... „Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” 1 J 3,8   Witam serdecznie za organami p. Różę Wysocką, która zastępuje dzisiaj naszą organistkę. Dzisiejsze nabożeństwo jest ze spow.…

Estomihi – „Bądź mi skałą obronną!” Ps 31,3

27 lutego 2022

27.02.2022 r. – Estomihi - „Bądź mi skałą obronną!” Ps 31,3 „Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym” Łk 18,31.   Odezwa Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.   „Jak miłe są na górach…

2 niedziela przed Postem, Sexagesimae – 60 dni przed Wielkanocą

20 lutego 2022

20.02.2022 r. 2 niedziela przed Postem, Sexagesimae – 60 dni przed Wielkanocą „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” Hbr 3,15 W czasie dzisiejszego nabożeństwa, po wyznaniu wiary, będziemy przeżywali radosną uroczystość błogosławieństwa jednorocznego dziecka - Julii Szczypińskiej.…

4. NIEDZIELA PRZED POSTEM

6 lutego 2022

06.02.2022 r. 4. NIEDZIELA PRZED POSTEM Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! (Ps 66,5)   Dzisiejsze nabożeństwo jest ze spow. i kom. św. Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej wszystkich, którzy odczuwają skruchę…

Ostatnia niedziela po Epifanii

30 stycznia 2022

30.01.2022 r. – Ostatnia po Epifanii. „Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą.” Iz 60,2   We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego. W niedzielę 06.02.2022 r. zapraszamy Parafian na doroczne sprawozdawczo -…

3 niedziela po Epifanii

23 stycznia 2022

23.01.2022 r. - 3 niedziela po Epifanii „Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Boga” Łk 13,29 „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” – pod tym hasłem przebiega…

2 niedziela po Epifanii

16 stycznia 2022

16.01.2022 r. – 2 niedziela po Epifanii „Z Jego Pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską”. J 1,16   We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego. W najbliższą środę dnia 19.01.2022 r. o godz. 11.00…

1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

2 stycznia 2022

02.01.2022 r. 1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego.” J 1,14   Dzisiejsze nabożeństwo jest ze spow. i kom. św. Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej wszystkich, którzy…

Nowy Rok

1 stycznia 2022

01.01.2022 r.- Nowy Rok „Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu.” Kol 3,17   W niedzielę 2 stycznia 2022 r. nabożeństwo o godz. 10.00 ze spow. i kom. św.…

Zakończenie Roku

31 grudnia 2021

31.12.2021 r. - Zakończenie Roku „Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci” Ps 103,8   Nabożeństwo jutro, w Nowy Rok, odbędzie się o godz. 11.00 ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Będziemy na nim prosili o złożenie ofiary na…

Boże Narodzenie

26 grudnia 2021

26.12.2021 r. - 2. Dzień Świat Narodzenia Pańskiego „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego.” J 1,14   Pozdrowienie Biskupa Jerzego Samca. „ Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem…

4 niedziela w Adwencie

19 grudnia 2021

19.12.2021 r. – 4 niedziela w Adwencie „Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko.” Flp 4,4-5   Terminy nabożeństw świątecznych w kościele Wang: Wigilia Narodzenia Pańskiego nabożeństwo o godz.  16.00 I Święto Narodzenia Pańskiego, nabożeństwo ze…

3 niedziela w Adwencie

12 grudnia 2021

12.12.2021 r. – 3 niedziela w Adwencie „Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy.” Iz 40,3.10   Zachęcamy do zakupienia Kalendarza Ewangelickiego oraz książeczki „Z Biblią na co dzień”, kalendarza ściennego z diakonatu EBEN-EZER oraz świec…

2 niedziela w Adwencie

5 grudnia 2021

05.12.2021 r. - 2 niedziela w Adwencie „Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” Łk 21,28   W czasie dzisiejszego nabożeństwa, po wyznaniu wiary, będziemy przeżywiali wstąpienie pani Ireny Chładzińskiej i pana Marka Machnika do Kościoła…

28.11.2021 r. – 1 niedziela w Adwencie

28 listopada 2021

28.11.2021 r. – 1 niedziela w Adwencie „Oto twój Król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski.” Za 9,9   W pierwszą niedzielę Adwentu zapaliliśmy jedną świecę na Adwentowym wieńcu. Dziękuję bardzo serdecznie pani Dorocie Wierzbickiej za wykonanie tego pięknego…

Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego

14 listopada 2021

14.11.2021 r. – Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego „My wszyscy mamy stanąć przed sądem Chrystusowym” 2 Kor 5,10   Zapraszamy na nabożeństwo za tydzień o godz. 10.00, przypadające w Niedzielę Wieczności, w czasie którego pragniemy do modlitwy głównej dołączyć wspomnienie naszych…

3 niedziela przed końcem roku kościelnego

7 listopada 2021

07.11.2021 r. – 3 niedziela przed końcem roku kościelnego „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.” Mt 5,9   Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej wszystkich, którzy odczuwają skruchę z powodu swoich grzechów, pragną je wyznać,…

31 października 2021

31.10.2021 r. Pamiątka Reformacji   „Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”.   Dzisiejsze nabożeństwo odbywa się z okazji Święta Reformacji. 31 października 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii Marcin…

21 niedziela po Trójcy Świętej

24 października 2021

24.10.2021 r. – 21 niedziela po Trójcy Świętej „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” Rz 12,21 Próba chóru ekumenicznego odbędzie się o godz. 18.30 we wtorek. W środę zapraszamy panie na spotkanie biblijne na godz. 11.00. Nabożeństwo…

20 niedziela po Trójcy Świętej

17 października 2021

17.10.2021 r. 20 niedziela po Trójcy Świętej   „Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego pan żąda od Ciebie; tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mi 6,8   W dniu 16.10.2021…

100-lecie urodzin Tadeusza Różewicza

10 października 2021

10.10.2021 r. – 19 niedziela po Trójcy Świętej „Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony. Jr 17,14   Witam uczestników Dziękczynnego Nabożeństwa z okazji 100-lecia urodzin Tadeusza Różewicza: delegację z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze w…

Dziękczynne Święto Żniw

3 października 2021

03.10.2021 r. – Dziękczynne Święto Żniw „Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie .” Ps 145,15   Dzisiejsze nabożeństwo jest ze Spowiedzią i Komunią Świętą z okazji Dziękczynnego Święta Żniw. Bardzo serdecznie…

16 niedziela po Trójcy Świętej

19 września 2021

19.09.2021 r. – 16 niedziela po Trójcy Świętej „Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. 2 Tm1,10   Dzisiaj, w ramach Dni Otwartych drzwi Via Sacra, zapraszamy na bezpłatne oprowadzanie po przykościelnym placu i…

Nabożeństwo 12.09.2021 r. wyjątkowo o godz. 9.30.

9 września 2021

Nabożeństwo w niedzielę, dnia 12 września 2021 r. odprawione zostanie wyjątkowo o pół godziny wcześniej przez ks. Sebastiana Kozieła o godz. godz. 9.30.

14 niedziela po Trójcy Świętej

5 września 2021

05.09.2021 r. – 14 niedziela po Trójcy Świętej „Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! Ps 103,2     Nabożeństwo dzisiejsze jest ze spowiedzią i komunią świętą. Odprawiam je wraz ze studentem teologii panem Danielem Wiśniewskim ze…

12 niedziela po Trójcy Świętej

22 sierpnia 2021

22.08.2021 r. - 12 niedziela po Trójcy Świętej „Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi”. Iz 42,3 Nabożeństwo za tydzień odprawi student teologii p. Kamil Bazelak w związku z moim pobytem na urlopie. Nabożeństwo ze spowiedzią i komunią…

11 niedziela po Trójcy Świętej

15 sierpnia 2021

15.08.2021 r. – 11 niedziela po Trójcy Świętej „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”. 1 P 5,5   Witam na nabożeństwie ks. prob. Marcina Ratkę-Matejko z Jastrzębia-Zdroju, który wraz z żoną i córkami oraz Parafianami spędza urlop w…

4 niedziela po Trójcy Świętej.

27 czerwca 2021

27.06.2021 r. – 4 niedziela po Trójcy Świętej. „Jedni drugich brzemiona moście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.” Ga 6,2   Dzisiejsze nabożeństwo będzie ze spowiedzią i komunią Świętą. Będziemy na nim przeżywali chrzest święty Julii Szczypińskiej. Cieszymy się, że nasza…

3. po Trójcy Świętej

20 czerwca 2021

20.06.2021 r. – 3. po Trójcy Świętej „Przyszedł, bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”.  Łk 19,10   W czasie dzisiejszego nabożeństwa odbędzie się zakończenie roku szkolnego na lekcjach religii a po nabożeństwie spotkanie z rodzicami dzieci,…

2 niedziela po Trójcy Świętej

13 czerwca 2021

13.06.2021 r. – 2 niedziela po Trójcy Świętej. „ Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie .” Mt 11,28 Dziękujemy p. Róży Wysockiej za zastępstwo za naszą organistkę. Na nabożeństwie witam p. Ewę…

1 niedziela po Trójcy Świętej

8 czerwca 2021

06.06.2021 r. – 1 niedziela po Trójcy Świętej. „Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi.” Łk 10,16   (Ks. prob. Sebastian Kozieł) Zastępuję dzisiaj ks. prob. Edwina Pecha, który wyjechał na spotkanie rodzinne. W najbliższy wtorek…

Święto Trójcy Świętej

30 maja 2021

30.05.2021 r. – Święto Trójcy Świętej „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego!” Iz 6,3   Bardzo dziękuje wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli Fundusz Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa, aby pomóc parafią borykającym się z problemami…

Święto Zesłania Ducha Świętego

23 maja 2021

23.05.2021 r. –Święto Zesłania Ducha Świętego „ Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów . Za 4,6   Dzisiaj o godzinie 15.50 - w programie 3 TVP, nadawane będzie nabożeństwo…

Wniebowstąpienie Pańskie

16 maja 2021

16.05.2021 r. Wniebowstąpienie Pańskie „A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.” J 12,32 6 niedziela po Wielkanocy Exaudi – Słuchaj, Panie, głosu mego! Ps 27,7   Dzisiejsze nabożeństwo tematycznie jest związane ze świętem Wniebowstąpienia Pańskiego, które…

Rogate – Proście!

9 maja 2021

09.05.2021 r. – Rogate – Proście! „Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swojej łaski” Ps 66,20   1.      Minęło 16 lat od pierwszego certyfikowanego przez Polską Radę Resuscytacji i organizowanego przez Diakonię Wang kursu resuscytacji…

Cantate – „Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił”. Ps 98,1

2 maja 2021

02.05.2021 r. – Cantate – „Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił”. Ps 98,1 Bardzo serdecznie witam na kolejnym nabożeństwie w kościele Wang. Temat dzisiejszej niedzieli zachęca nas do śpiewania. Nie będzie to łatwe, bo musimy jeszcze nosić maseczki. W…

Jubilate – Radośnie wysławiajcie Boga… Ps 66,1

25 kwietnia 2021

25.04.2021 r. Jubilate – Radośnie wysławiajcie Boga... Ps 66,1 Zapraszam na nabożeństwo za tydzień ze spow. i kom. św. W związku z ograniczeniami, dotyczącymi ilości miejsc na nabożeństwie, prosimy o zapisywanie się na listę w maju, najpóźniej do soboty, przed…

18 kwietnia 2021

18.04.2021 r. 2 niedziela po Wielkanocy Misericodias Domini –Pełna jest ziemia łaski Pana. Ps. 33,5 „Jam jest dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny.” J…

11 kwietnia 2021

11.04.2021 r. 1 niedziela po Wielkanocy Quasimodogeniti – Jak nowo narodzone niemowlęta … 1 P 1,3   „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa…

5 kwietnia 2021

05.04.2021 r. Poniedziałek Wielkanocny „Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła” Obj 1,18   W imieniu Diakoni Kościoła EA w RP zwracam się z prośbą o złożenie w kancelarii parafialnej „Skarbonki Diakonijnej 2021”…

Niedziela Wielkanocna

4 kwietnia 2021

04.04.2021 r. Niedziela Wielkanocna „Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła” Obj 1,18   N abożeństwo wielkanocne będzie nadane o godzinie 15.50 w programie 3 TVP , z Kościoła Pokoju w Świdnicy. Kazanie…

Wielki Piątek

2 kwietnia 2021

02.04.2021 r. Wielki Piątek „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” Nabożeństwo w kościele Wang w Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek Wielkanocny odbędzie się o godz. 10.00…

Wielki Czwartek

1 kwietnia 2021

01.04.2021 r. - Wielki Czwartek „Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan.” Ps 11,4   Nabożeństwo w Pamiątkę Śmierci Pana Jezusa w Wielki Piątek ze Spow. i Kom. Św. odbędzie się o 16.30 . Nabożeństwo w Niedzielę i…

Niedziela Palmowa

28 marca 2021

28.03.2021 r. Niedziela Palmowa „Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.  J 3,14.15 Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie! Wszyscy przeżywamy trudną sytuację związaną z pandemią. W naszych domach i…

5 niedziela pasyjna Judica

21 marca 2021

21.03.2021 r. 5 niedziela pasyjna Judica „Bądź sędzią moim, Boże. Ps. 43,1   Dzisiaj o godzinie 50 - w programie 3 TVP, nadawane będzie nabożeństwo z kościoła ewangelickiego w Szczytnie. Kazanie wygłosi ks. Adrian Lazar. Serdecznie zachęcam do uczestnictwa. Ogólnopolski…

4 niedziela pasyjna

14 marca 2021

14.03.2021 r. 4 niedziela pasyjna Laetare – Radujcie się z Jeruzalem. Iz 66,10   Po nabożeństwie będziemy prosili o złożenie ofiary na stypendia dla studentów teologii wyznania ewangelickiego. Dzisiaj o godzinie 50 - w programie 3 TVP, nadawane będzie nabożeństwo…

3 niedziela pasyjna

7 marca 2021

07.03.2021 r. – 3 niedziela pasyjna OCULI - Oczy moje patrzą na Pana. Ps. 25.15 Witam za organami panią Różę Wysocką, która zastępuje naszą organistkę. Po ostatniej pieśni prosimy o pozostanie w ławkach, aby wysłuchać postludium. Zachęcam do przystąpienia do…

Reminiscere – Pamiętaj, Panie … Ps 25,6

28 lutego 2021

28.02.2021 r. – Reminiscere – Pamiętaj, Panie ... Ps 25,6 „Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł”. Rz 5,8   W związku z wyjazdem, nie może wziąć udziału…

Invocavit – „Wzywać mnie będziecie” …

21 lutego 2021

21.02.2021 r. – Invocavit – „Wzywać mnie będziecie” ... „Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” 1 J 3,8   Dzisiejsza niedziela jest niedzielą diakonii. Po nabożeństwie będziemy prosili o złożenie ofiary, która zostanie przeznaczona na działalność…

Estomihi – „Bądź mi skałą obronną!” Ps 31,3

14 lutego 2021

14.02.2021 r. – Estomihi - „Bądź mi skałą obronną!” Ps 31,3 „Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym” Łk 18,31.   Najbliższa niedziela została ustanowiona przez Synod naszego Kościoła Niedzielą Diakonii. Będziemy prosili…

2 niedziela przed Postem,

7 lutego 2021

07.02.2021 r. 2 niedziela przed Postem, Sexagesimae – 60 dni przed Wielkanocą „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” Hbr 3,15   Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej wszystkich, którzy odczuwają skruchę z powodu swoich grzechów,…

Ostatnia po Epifanii.

31 stycznia 2021

31.01.2021 r. – Ostatnia po Epifanii. „Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą.” Iz 60,2   Dziś, w ostatnią Niedzielę po Epifanii, o godzinie 15.50 w programie 3 TVP, nadawane będzie nabożeństwo z kaplicy ewangelickiej w…

24 stycznia 2021

24.01.2021 r. - 3 niedziela po Epifanii „Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Boga” Łk 13,29 „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” – pod tym hasłem przebiega Tydzień Modlitw…

2 niedziela po Epifanii

17 stycznia 2021

17.01.2021 r. – 2 niedziela po Epifanii „Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa”. J 1,17 Dziś, w 2. Niedzielę po Epifanii, o godzinie 15.50 w programie 3 TVP, nadawane będzie nabożeństwo z kościoła…

1 niedziela po Epifanii – Święto Chrztu Pańskiego

10 stycznia 2021

10.01.2021 r. – 1 niedziela po Epifanii – Święto Chrztu Pańskiego „Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.” Rz 8,14 Dziś, w 1. Niedzielę po Epifanii, o godzinie 15.50 w programie 3 TVP, nadawane będzie nabożeństwo z kościoła Zbawiciela…

Święto Epifanii

3 stycznia 2021

03.01.2021 r. - Święto Epifanii „Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.”   Nabożeństwo na Święto Epifanii, które obchodzimy 6 stycznia zostało przeniesione na dzisiejszą niedzielę. Następne nabożeństwo odbędzie się w kościele Wang za tydzień o godz. 10.00.

Nowy Rok

1 stycznia 2021

01.01.2021 r.- Nowy Rok „Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu.” Kol 3,17   Najbliższe nabożeństwo w kościele Wang odbędzie się w niedzielę 3 stycznia 2021 r. o godz.…

31 grudnia 2020

31.12.2020 r. - Zakończenie Roku „Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci”. Ps 103,8 Nabożeństwo jutro, w Nowy Rok, odbędzie się o godz. 11.00 ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Będziemy na nim prosili o złożenie ofiary na Fundusz…

1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

27 grudnia 2020

27.12.2020 r. 1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego.” J 1,14   Dzisiaj ze względu na pandemię nie będziemy niestety, zgodnie ze zwyczajem, śpiewać kolędy po zakończeniu nabożeństwa. Zapraszamy na…

2. Dzień Świat Narodzenia Pańskiego

26 grudnia 2020

26.12.2020 r. - 2. Dzień Świat Narodzenia Pańskiego „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego.” J 1,14 Odczytanie pozdrowień Biskupa Jerzego Samca. Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej wszystkich, którzy odczuwają skruchę z…

Święto Narodzenia Pańskiego

25 grudnia 2020

25.12.2020 r. - Święto Narodzenia Pańskiego „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę jego.” J 1,14 Witam na naszym nabożeństwie bardzo serdecznie wszystkich. Dzisiaj niestety nabożeństwo bez udziału Chóru Ekumenicznego, ale cieszę się, że są wśród…

Wigilia Bożego Narodzenia

24 grudnia 2020

24.12.2020 r. Wigilia Bożego Narodzenia „Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie.” Iz 9,1   Nabożeństwo w kościele Wang, godz. 16.00   Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Marii Patejuk-Stenzel za wykonanie i podarowanie obrusa na ołtarz. W I Dzień Świąt…

4 niedziela w Adwencie

20 grudnia 2020

20.12.2020 r. – 4 niedziela w Adwencie „Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko.” Flp 4,4-5   Dziś, w ostatnią Niedzielę Adwentu, o godzinie 15.50 w programie 3. telewizji odbędzie się transmisja nabożeństwa z kościoła św.…

3 niedziela w Adwencie

13 grudnia 2020

13.12.2020 r. – 3 niedziela w Adwencie „Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny przychodzi w mocy”   Dziś, w 3. Niedzielę Adwentu, o godzinie 15.50 w programie 3 TVP, odbędzie się retransmisja nabożeństwa z kościoła Pokoju w Zabrzu. Kazanie…

2 niedziela w Adwencie

6 grudnia 2020

06.12.2020 r. - 2 niedziela w Adwencie „Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” Łk 21,28   Dziś, w 2. Niedzielę Adwentu, o godzinie 15.50 w programie 3 TVP, odbędzie się retransmisja nabożeństwa z kościoła św. …

1 niedziela w Adwencie

29 listopada 2020

29.11.2020 r. – 1 niedziela w Adwencie „Oto twój Król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski.” Za 9,9   W pierwszą niedzielę Adwentu zapaliliśmy jedną świecę na Adwentowym wieńcu. Dziękuję bardzo serdecznie pani Dorocie Wierzbickiej za wykonanie tego pięknego…

Niedziela Wieczności

22 listopada 2020

22.11.2020 r. – Niedziela Wieczności „Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone” Łk 12,35 W Niedzielę Wieczności pragniemy do modlitwy głównej dołączyć wspomnienia naszych Zmarłych. Dziś, w Niedzielę Wieczności, o godzinie 15.50 w programie 3 TVP, odbędzie się retransmisja…

Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego

15 listopada 2020

15.11.2020 r. – Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego „My wszyscy mamy stanąć przed sądem Chrystusowym” 2 Kor 5,10 Zapraszamy na nabożeństwo za tydzień o godz. 10.00, przypadające w Niedzielę Wieczności, w czasie którego pragniemy do modlitwy głównej dołączyć wspomnienie naszych Zmarłych.…

3 niedziela przed końcem roku kościelnego

8 listopada 2020

08.11.2020 r. – 3 niedziela przed końcem roku kościelnego „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.” Mt 5,9   Prosimy dzisiaj o złożenie przy wyjściu z kościoła ofiary na „ Fundusz na Diasporę”. Jeszcze tydzień trwa dwudziesta edycja…

Pamiątka Świętych Pańskich i Pamiątka Umarłych. 21. Niedziela Po trójcy Świętej.

1 listopada 2020

01.11.2020 r. Pamiątka Reformacji i Pamiątka Świętych Pańskich i Pamiątka Umarłych. 21. Niedziela Po trójcy Świętej.   „Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”.   Dzisiejsze nabożeństwo odbywa się z okazji…

20 niedziela po Trójcy Świętej

25 października 2020

25.10.2020 r. 20 niedziela po Trójcy Świętej „Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego pan żąda od Ciebie; tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mi 6,8   Dziś, o godzinie 15.50…

19 niedziela po Trójcy Świętej

18 października 2020

18.10.2020 r. – 19 niedziela po Trójcy Świętej „Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony. Jr 17,14 Z karty żałobnej podaję, iż 13 października w Cieszynie w wieku 80 lat zmarł śp. ks. Emil Gajdacz -…

18 niedziela po Trójcy Świętej

11 października 2020

11.10.2020 r. 18 niedziela po Trójcy Świętej „A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.” 1 J 4,21 Próba chóru ekumenicznego odbędzie się w tym tygodniu o zwykłej porze, czyli o godz. 18.30…

Dziękczynne Święto Żniw

4 października 2020

04.10.2020 r. – Dziękczynne Święto Żniw „Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie .” Ps 145,15   Dzisiejsze nabożeństwo jest ze Spowiedzią i Komunią Świętą z okazji Dziękczynnego Święta Żniw. Bardzo serdecznie…

16 niedziela po Trójcy Świętej

27 września 2020

27.09.2020 r. – 16 niedziela po Trójcy Świętej „Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. 2 Tm1,10   Bardzo serdecznie witam na nabożeństwie dzisiejszego kaznodzieję ks. Ericha Busse z Drezna, który jest obecny ze…

15 niedziela po Trójcy Świętej

20 września 2020

20.09.2020 r. - 15 niedziela po Trójcy Świętej „ Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie ”. 1 P 5,7 (student teologii Damian Rusin) zastępuję dzisiaj ks. prob. Edwina Pecha, który bierze udział w Poznaniu…

14 niedziela po Trójcy Świętej

14 września 2020

13.09.2020 r. – 14 niedziela po Trójcy Świętej „Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! Ps 103,2 W czasie nabożeństwa pragniemy rozpocząć rok szkolny. Zapraszam rodziców dzieci uczęszczających na religię ewangelicką na spotkanie organizacyjne po nabożeństwie do…

13 niedziela po Trójcy Świętej

6 września 2020

06.09.2020 r. – 13 niedziela po Trójcy Świętej „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście”. Mt 25,40   (stud. teol. Marek Kundzicz) zastępuję dzisiaj ks. prob. Edwina Pecha, który przebywa na urlopie. W związku z tym dzisiejsze…

12 niedziela po Trójcy Świętej

30 sierpnia 2020

30.08.2020 r. - 12 niedziela po Trójcy Świętej „Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi”. Iz 42,3   (stud. teol. Marek Kundzicz) zastępuję dzisiaj ks. prob. Edwina Pecha, który przebywa na urlopie. Dziś, o godzinie 15.45 w programie…

11 niedziela po Trójcy Świętej

23 sierpnia 2020

23.08.2020 r. – 11 niedziela po Trójcy Świętej „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”. 1 P 5,5   Emisja nabożeństwa z kościoła Wang w Karpaczu odbędzie się dzisiaj w niedzielę 23 sierpnia 2020 r. w TVP3 o godz.…

10 niedziela po Trójcy Świętej

16 sierpnia 2020

16.08.2020 r. 10 niedziela po Trójcy Świętej „Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który sobie wybrał za dziedzictwo.” Ps 33,12   Witam wielu gości na nabożeństwie. Choć nosicie maseczki rozpoznaję wiele oczu i fryzur, które przypominają mi uczestników Tygodni…

9 niedziela po Trójcy Świętej

9 sierpnia 2020

09.08.2020 r.  – 9 niedziela po Trójcy Świętej „Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.” Łk 12,48 Nasza Parafia otrzymała od TVP3 propozycję nagrania nabożeństwa w kościele Wang.…

8 niedziela po Trójcy Świętej

2 sierpnia 2020

02.08.2020 r. – 8 niedziela po Trójcy Świętej „Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.” Ef 5,8.9   Przed 178 laty, dnia 02 sierpnia 1842 odbyła się Uroczystość położenia kamienia węgielnego pod rekonstrukcję…

05.07.2020 r. – 4 niedziela po Trójcy Świętej.

5 lipca 2020

05.07.2020 r. – 4 niedziela po Trójcy Świętej. „Jedni drugich brzemiona moście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.” Ga 6,2   W związku z moim pobytem na urlopie zastępuje mnie w lipcu student teologii p. Damian Rusin, który dzisiaj odprawia ze…

28.06.2020 r. – 3. po Trójcy Świętej

28 czerwca 2020

28.06.2020 r. – 3. po Trójcy Świętej „Przyszedł, bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”.  Łk 19,10   Powitanie ks. Karola Długosza z rodziną. Dzisiejsze nabożeństwo będzie ze spowiedzią i komunią Świętą. Po nabożeństwie zapraszamy Parafian do…

21.06.2020 r. – 2 niedziela po Trójcy Świętej.

21 czerwca 2020

21.06.2020 r. – 2 niedziela po Trójcy Świętej. „ Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie .” Mt 11,28 W czasie dzisiejszego nabożeństwa pragniemy zakończyć rok szkolny. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie…

14.06.2020 r. – 1 niedziela po Trójcy Świętej. „Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi.” Łk 10,16

14 czerwca 2020

14.06.2020 r. – 1 niedziela po Trójcy Świętej. „Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi.” Łk 10,16   W najbliższy wtorek o godz. 18.30 odbędzie się pierwsza próba Chóru Ekumenicznego po długiej przerwie. Najbliższe nabożeństwo odbędzie…

07.06.2020 r. – Święto Trójcy Świętej

7 czerwca 2020

07.06.2020 r. – Święto Trójcy Świętej „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego!” Iz 6,3 Pragniemy w czasie nabożeństwa przeżywać radosną uroczystość konfirmacji Zuzanny Kulik. Witam konfirmantkę, Rodziców, krewnych oraz Przyjaciół Zuzi. Dzisiejsze nabożeństwo odbędzie…

31.05.2020 r. –Święto Zesłania Ducha Świętego

31 maja 2020

31.05.2020 r. –Święto Zesłania Ducha Świętego „ Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów . Za 4,6 Od 30 maja 2020 r. nie mamy ograniczeń w ilości osób biorących jednocześnie…

6 niedziela po Wielkanocy Exaudi

24 maja 2020

24.05.2020 r. Wniebowstąpienie Pańskie „A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.” J 12,32 6 niedziela po Wielkanocy Exaudi – Słuchaj, Panie, głosu mego! Ps 27,7   Dzisiejsze nabożeństwo tematycznie jest związane ze świętem Wniebowstąpienia Pańskiego, które…

17.05.2020 r. – Rogate – Proście!

17 maja 2020

17.05.2020 r. – Rogate – Proście! „Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swojej łaski” Ps 66,20 W związku z najnowszym Rozporządzaniem Rady Ministrów od niedzieli 17 maja 2020 w nabożeństwie w kościele Wang mogą wziąć…

10.05.2020 r. – Cantate – „Śpiewajcie Panu pieśń nową”. Ps 98,1

10 maja 2020

10.05.2020 r. – Cantate – „Śpiewajcie Panu pieśń nową”. Ps 98,1 Bardzo serdecznie witam na kolejnym nabożeństwie w kościele Wang. Temat dzisiejszej niedzieli zachęca nas do śpiewania. Nie będzie to łatwe, bo musimy nosić maseczki. Musimy dostosować się do państwowych…

03.05.2020 r. Jubilate – Radośnie wysławiajcie Boga… Ps 66,1

3 maja 2020

03.05.2020 r. Jubilate – Radośnie wysławiajcie Boga... Ps 66,1   Drodzy, bardzo serdecznie Was witam na nabożeństwie po tak długiej przerwie. Zdaję sobie sprawę, że noszenie maseczki utrudnia oddychanie, śpiewanie i rozmowę. Może utrudnić także pokazanie naszej radości. Nie wiemy…

09.04.2020 r. – Wielki Czwartek

9 kwietnia 2020

09.04.2020 r. - Wielki Czwartek „Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan.” Ps 11,4 Perspektywa Zmartwychwstania. Przywróć mi radość z wybawienia twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym! Ps 51,14 Smutek wasz w radość się zamieni. J 16,20 Smutek…

05.04.2020 r. Niedziela Palmowa

5 kwietnia 2020

05.04.2020 r. Niedziela Palmowa „Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.  J 3,14.15 Drodzy Parafianie oraz Wszyscy Odbiorcy tych Ogłoszeń Parafialnych! Po nabożeństwie i spotkaniach parafialnych mogłem uścisnąć każdemu dłoń i…

05.04.2020 r. Nabożeństwa

4 kwietnia 2020

Nabożeństwa Zapraszamy do uczestnictwa https://www.luteranie.pl/nowosci/nabozenstwa_niedziela_palmowa,6647.html Niedziela Palmowa - 5 kwietnia Media ogólnopolskie Transmisja internetowa nabożeństwa z Kościoła Jezusowego w Cieszynie została zaplanowana na stronie  onet.pl (również przez YouTube i  Facebook ) o godz. 10.00 W Niedzielę Palmową o godz.13.00 w TVP3 transmisja…

22.03.2020 r. 4 niedziela pasyjna

22 marca 2020

22.03.2020 r. 4 niedziela pasyjna Laetare – Radujcie się z Jeruzalem. Iz 66,10 Kolejna niedziela, kiedy nabożeństwo w kościele Wang jest odwołane. Zapraszamy do obejrzenia lub wysłuchania nabożeństw w internecie, TV lub radiu: Kościół Ewangelicko-Augsburski przygotował następujące propozycje, stale aktualizowane:…

08.03.2020 r. – Reminiscere – Pamiętaj, Panie … Ps 25,6

11 marca 2020

08.03.2020 r. – Reminiscere – Pamiętaj, Panie ... Ps 25,6 „Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł”. Rz 5,8   Próba chóru ekumenicznego odbędzie się we wtorek o…

01.03.2020 r. – Invocavit – „Wzywać mnie będziecie” …

5 marca 2020

01.03.2020 r. – Invocavit – „Wzywać mnie będziecie” ... „Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” 1 J 3,8   Witam bardzo serdecznie ks. prof. Marka Jerzego Uglorza, który od wczoraj prowadzi rekolekcje w naszej Parafii, a…

23.02.2020 r. – Estomihi – „Bądź mi skałą obronną!” Ps 31,3

23 lutego 2020

23.02.2020 r. – Estomihi - „Bądź mi skałą obronną!” Ps 31,3 „Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym” Łk 18,31.   Próba chóru ekumenicznego odbędzie się we wtorek o godz. 18.30. Najbliższa niedziela…

16.02.2020 r. 2 niedziela przed Postem

16 lutego 2020

16.02.2020 r. 2 niedziela przed Postem Sexagesimae – 60 dni przed Wielkanocą „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” Hbr 3,15   We wtorek, o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego. W najbliższą środę 15.01.2020 r. zapraszamy…

09.02.2020 r. – 3 niedziela przed postem, Septuagesimae – 70 dni

9 lutego 2020

09.02.2020 r. – 3 niedziela przed postem, Septuagesimae – 70 dni   „Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błagania przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twojego miłosierdzia.” Dn 9,18   We wtorek o…

02.02.2020 r. – Ostatnia po Epifanii.

2 lutego 2020

02.02.2020 r. – Ostatnia po Epifanii. „Panie u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Alleluja.” Ps 36,10   Witam serdecznie panią pastor Ute Sauerbrey oraz panią diakon Olivię Stein z Berlina - Lübars oraz grupę dorosłych dzieci…

26.01.2020 r. – 3 niedziela po Epifanii

26 stycznia 2020

26.01.2020 r. - 3 niedziela po Epifanii „Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Boga” Łk 13,29   W niedzielę 02.02.2020 r. zapraszamy Parafian na doroczne sprawozdawczo - budżetowe Zgromadzenie Parafialne. Rada…

19.01.2020 r. – 2 niedziela po Epifanii

19 stycznia 2020

19.01.2020 r. – 2 niedziela po Epifanii „Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa”. J 1,17 Kazanie w czasie dzisiejszego nabożeństwa wygłosi ks. Erich Busse z Drezna. W poniedziałek 20.01.2020 r. o godz. 18.00…

12.01.2020 r. – 1 niedziela po Epifanii

12 stycznia 2020

12.01.2020 r. – 1 niedziela po Epifanii „Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.” Rz 8,14 Bardzo serdecznie dziękuję Radzie Parafialnej i Parafianom za udział w moim jubileuszu 60-lecia urodzin i 30-lecia służby duchownego w Karpaczu. Wasz udział w…

05.01.2020 r. – 2 niedziela po Bożym Narodzeniu

6 stycznia 2020

05.01.2020 r. – 2 niedziela po Bożym Narodzeniu „Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” J 1,14,b Bardzo serdecznie witam Prezesa Diakonii Polskiej ks. bpa dra Ryszarda Bogusza oraz Małżonkę p. Iwonę oraz…

29.12.2019 r. 1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

29 grudnia 2019

29.12.2019 r. 1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego.” J 1,14   Zgodnie ze zwyczajem, po zakończeniu dzisiejszego nabożeństwa, będziemy śpiewali kolędy. Każdy z uczestników nabożeństwa będzie mógł zaproponować zaśpiewanie…

26.12.2019 r. – 2. Dzień Świat Narodzenia Pańskiego

26 grudnia 2019

26.12.2019 r. - 2. Dzień Świat Narodzenia Pańskiego „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego.” J 1,14     Odczytanie pozdrowień Biskupa Jerzego Samca Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego…” Ewangelia Mateusza 1,1-17 Drogie…

25.12.2019 r. – Święto Narodzenia Pańskiego

25 grudnia 2019

25.12.2019 r. - Święto Narodzenia Pańskiego „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę jego.” J 1,14   Witam na naszym nabożeństwie bardzo serdecznie wszystkich, dzisiaj niestety bez udziału Chóru Ekumenicznego z powodu choroby dyrygenta. Już dzisiaj…

24.12.2019 r. Wigilia Bożego Narodzenia

24 grudnia 2019

24.12.2019 r. Wigilia Bożego Narodzenia „Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie.” Iz 9,1   W I Dzień Świąt Bożego Narodzenia nabożeństwo odbędzie się ze Spow. i Kom. Św. o godz. 10.00. Na nabożeństwie tym będziemy prosili o złożenie…

22.12.2019 r. – 4 niedziela w Adwencie

22 grudnia 2019

22.12.2019 r. – 4 niedziela w Adwencie „Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko.” Flp 4,4-5 Gratulujemy Natalii i Filipowi Pech z okazji narodzenia się syna Jakuba i życzymy wiele radości i Bożego błogosławieństwa dla zdrowia…

15.12.2019 r. – 3 niedziela w Adwencie

15 grudnia 2019

15.12.2019 r. – 3 niedziela w Adwencie „Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny przychodzi w mocy” We wtorek jak zwykle próba chóru ekumenicznego o godz. 18.30. Zachęcamy do zakupienia Kalendarza Ewangelickiego oraz książeczki „Z Biblią na co dzień” na…

08.12.2019 r. – 2 niedziela w Adwencie

8 grudnia 2019

08.12.2019 r. - 2 niedziela w Adwencie „Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” Łk 21,28 W najbliższy poniedziałek, dnia 09.12.2019 r. odbędzie się w Domu Parafialnym spotkanie z Przewodnikami Sudeckimi. W środę dnia 11 grudnia…

01.12.2019 r. – 1 niedziela w Adwencie

1 grudnia 2019

01.12.2019 r. – 1 niedziela w Adwencie „Oto twój Król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski.” Za 9,9 Dzisiejsze nabożeństw o rozpoczęło się wyjątkowo o godz. 9.30 i będzie bez spow. i kom św. w związku z tym, iż…

24.11.2019 r. – Niedziela Wieczności

24 listopada 2019

24.11.2019 r. – Niedziela Wieczności „Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone” Łk 12,35 We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego. W Niedzielę Wieczności pragniemy do modlitwy głównej dołączyć wspomnienia naszych Zmarłych. Nabożeństwo za tydzień, dnia…

Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego

17 listopada 2019

17.11.2019 r. – Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego „My wszyscy mamy stanąć przed sądem Chrystusowym” 2 Kor 5,10   Powitanie Gości: p. dyr. Pola Lulek z Krzeszowa wraz z grupą studentów. We wtorek odbędzie się próba chóru ekumenicznego. W środę, dnia…

3 niedziela przed końcem Roku Kościelnego.

10 listopada 2019

10.11.2019 r. – 3 niedziela przed końcem roku kościelnego „Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia.” 2 Kor 6,2b   Próba chóru ekumenicznego odbędzie się o godz. 18.30 we wtorek. W środę, dnia 13.11.2019 r. zapraszamy Radę Parafialną na…

20 niedziela po Trójcy Świętej

3 listopada 2019

03.11.2019 r. 20 niedziela po Trójcy Świętej „Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego pan żąda od Ciebie; tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mi 6,8 Bardzo serdecznie witam na nabożeństwie…

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com