pl
endeczuahu

08.12.2019 r. – 2 niedziela w Adwencie

8 grudnia 2019

08.12.2019 r. – 2 niedziela w Adwencie

„Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” Łk 21,28

  1. W najbliższy poniedziałek, dnia 09.12.2019 r. odbędzie się w Domu Parafialnym spotkanie z Przewodnikami Sudeckimi.
  2. W środę dnia 11 grudnia zapraszamy nasze panie na godz. 11.00 do Domu Parafialnego na Adwentowe Spotkanie.
  3. Do modlitwy dołączymy dzisiaj naszego Parafianina, który obchodzi 30-lecie Urodzin.
  4. Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich na spotkanie przy kawie i herbacie w Domu Parafialnym.
  5. Zachęcamy do zakupienia świec Wigilijnego Dzieła Pomocy, Kalendarza Ewangelickiego wraz z „Biblią, na co dzień” oraz kalendarza ściennego z Diakonatu EBEN – EZER a także zamówienia prenumeraty na Zwiastun w roku 2020.
  6. Rada Parafialna prosi Parafian o zapłacenie składki parafialnej za bieżący rok do końca grudnia 2019 r. Dziękujemy bardzo tym Parafianom, którzy już to uczynili. Zgodnie z Regulaminem Parafialnym każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić, co najmniej 1% jego dochodu. W szczególnych okolicznościach Rada Parafialna może zwolnić z płacenia składki kościelnej członka Parafii wyłącznie na jego wniosek i na okres nie dłuższy niż jeden rok. Podstawą zwolnienia ze składki może być trudna sytuacja materialna spowodowana utratą pracy lub zdarzeniem losowym. Kolejny raz członek Parafii może wystąpić o zwolnienie z obowiązku płacenia składek z przyczyn innych niż w pierwotnym wniosku. Uczniowie i studenci zwolnieni są z płacenia składek do czasu zakończenia studiów w terminie oraz przed ukończeniem 25 roku życia. Przy zwolnieniu studenta z płacenia składki obydwie przesłanki będą rozpatrywane łącznie.

W liście do Galacjan czytamy: przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary(Ga 6, 10).

Zachęcamy do wsparcia naszego Kościoła i Parafii. Zgodnie z naszym prawem kościelnym 6% otrzymanej składki przekazujemy na cele ogólnokościelne, w tym na dofinansowanie działalności Parafii dotowanych oraz 3 % na dofinansowanie Parafii działających w naszej Diecezji oraz organizowanie ewangelizacji, rekolekcji i utrzymanie biura diecezjalnego.

Na tablicy ogłoszeń w Domu Parafialnym znajduje się tabela, która może pomóc w wyliczeniu 1% składki parafialnej od dochodu rocznego. Do obliczenia składki parafialnej należy wziąć pod uwagę sumę otrzymanych przez danego Parafianina środków pieniężnych ze wszystkich źródeł w danym roku kalendarzowym.

Każda wpłacona kwota, będąca „wyrazem hojności”, na pewno przyniesie nam błogosławieństwo, zgodnie ze słowami zapisanymi w 2 liście do Koryntian: „ochotnego dawcę Bóg miłuje” (2 Kor 9,5-10).

 

 

 

Wstecz

© 2022: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com