pl
endeczuahu

2 niedziela w Adwencie

5 grudnia 2021

05.12.2021 r. – 2 niedziela w Adwencie

„Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” Łk 21,28

 

  1. W czasie dzisiejszego nabożeństwa, po wyznaniu wiary, będziemy przeżywiali wstąpienie pani Ireny Chładzińskiej i pana Marka Machnika do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
  2. Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej wszystkich, którzy odczuwają skruchę z powodu swoich grzechów, pragną je wyznać, otrzymać odpuszczenie i przyjąć ciało i krew Jezusa Chrystusa. Rada Parafialna ustaliła następujący sposób udzielania Komunii Świętej: duchowny przed rozpoczęciem dystrybucji dezynfekuje dłonie.  Wierni podchodzą najpierw do stolika znajdującego się przy ambonie i dezynfekują dłonie, następnie klęczą lub stoją przed ołtarzem i przyjmują opłatek na dłoń. Następnie zamaczają opłatek w winie, w kielichu trzymanym przez duchownego.
  3. Po nabożeństwie zapraszamy na spotkanie przy kawie i herbacie w Domu Parafialnym.
  4. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba Chóru Ekumenicznego.
  5. W środę 8.12.2021 r. zapraszamy na adwentowe spotkanie dla kobiet do Domu Parafialnego na godz. 11.00.
  6. Zachęcamy do zakupienia świec Wigilijnego Dzieła Pomocy, Kalendarza Ewangelickiego wraz z „Biblią, na co dzień” oraz kalendarza ściennego z Diakonatu EBEN – EZER a także zamówienia prenumeraty na „Zwiastun” w roku 2022.
  7. Rada Parafialna zwraca się, jak co roku, z prośbą do Parafian o zapłacenie składki parafialnej za bieżący rok, do końca grudnia 2021 r.

Zgodnie z Regulaminem Parafialnym każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić, co najmniej 1% jego dochodu. W szczególnych okolicznościach Rada Parafialna może zwolnić z płacenia składki kościelnej członka Parafii wyłącznie na jego wniosek i na okres nie dłuższy niż jeden rok. Podstawą zwolnienia ze składki może być trudna sytuacja materialna spowodowana utratą pracy lub zdarzeniem losowym. Kolejny raz członek Parafii może wystąpić o zwolnienie z obowiązku płacenia składek z przyczyn innych niż w pierwotnym wniosku. Uczniowie i studenci zwolnieni są z płacenia składek do czasu zakończenia studiów w terminie oraz przed ukończeniem 25 roku życia. Przy zwolnieniu studenta z płacenia składki obydwie przesłanki będą rozpatrywane łącznie.

W liście do Galacjan czytamy: przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary(Ga 6, 10).

Zachęcamy do wsparcia naszego Kościoła i Parafii. Zgodnie z naszym prawem kościelnym 7% otrzymanej składki przekazujemy na cele ogólnokościelne, w tym na dofinansowanie działalności Parafii dotowanych oraz 3 % na dofinansowanie Parafii działających w naszej Diecezji oraz organizowanie ewangelizacji, rekolekcji i utrzymanie biura diecezjalnego.

Na tablicy ogłoszeń w Domu Parafialnym znajduje się tabela, która może pomóc w wyliczeniu 1% składki parafialnej od dochodu rocznego. Do obliczenia składki parafialnej należy wziąć pod uwagę sumę otrzymanych przez danego Parafianina środków pieniężnych ze wszystkich źródeł w danym roku kalendarzowym.

Składkę można wpłacać gotówką w kancelarii parafialnej lub przelewem na konto parafii w banku Santander:

Parafia Ewangelicko – Augsburska Wang
ul. Na Śnieżkę 8
58-540 Karpacz

96 1090 1926 0000 0005 1412 6439

podając w tytule: „darowizna na cele kultu religijnego za rok 2021”.

Każda wpłacona kwota, będąca „wyrazem hojności”, na pewno przyniesie nam błogosławieństwo, zgodnie ze słowami zapisanymi w 2 liście do Koryntian: „ochotnego dawcę Bóg miłuje” (2 Kor 9,5-10).

Wysokość składki kościelnej 1% dochodu rocznego.

Dochód miesięczny. Wysokość składki rocznej.

 

1.800.00                     216.00

1.900.00                     228.00

2.000.00                    240.00

2.100.00                    252.00

2.200.00                    264.00

2.300.00                    276.00

2.400.00                     288.00

2.500.00                     300.00

2.600.00                    312.00

2.700.00                     324.00

2.800.00                     336.00

2.900.00                     348.00

3.000.00                     360.00

3.100.00                     372.00

3.200.00                    384.00

3.300.00                     398.00

3.400.00                     408.00

3.500.00                     420.00

3.600.00                     432.00

3.800.00                      456.00

3.900.00                     468.00

4.000.00                     480.00

4.100.00                     492.00

4.200.00                     504.00

4.300.00                     516.00

4.400.00                     528.00

4.500.00                      540.00

4.600.00                     552.00

4.700.00                     564.00

4.800.00                     576.00

4.900.00                      588.00

5.000.00                     600.00

5.100.00                     612.00

5.200.00                     624.00

5.300.00                     636.00

5.400.00                     648.00

5.500.00                     660.00

5.600.00                     672.00

5.700.00                     684.00

5.800.00                     696.00

5.900.00                     708.00

6.000.00                     720.00

6.100.00                     732.00

6.200.00                      744.00

6.300.00                     756.00

6.400.00                     768.00

6.500.00                     780.00

6.600.00                     792.00

 

Wstecz

© 2022: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com