pl
endeczuahu

Aktualne ogłoszenia na czas epidemii. Linki do nabożeństw ewangelickich w internecie.

05.04.2020 r. Niedziela Palmowa

„Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.  J 3,14.15

Drodzy Parafianie oraz Wszyscy Odbiorcy tych Ogłoszeń Parafialnych!

Po nabożeństwie i spotkaniach parafialnych mogłem uścisnąć każdemu dłoń i choć chwilę porozmawiać. Obecnie tylko dzięki rozmowom telefonicznym wiem, że wszyscy Parafianie są zdrowi. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że tak dalej pozostanie. Wiem, że niektórzy zmagają się z różnymi dolegliwościami. Nie są to tylko zdrowotne problemy, ale także materialn e, skutki epidemii dosięgające naszych domów a związane z wykonywaną pracą lub jej brakiem.

Zastanawiam się jakie ogłoszenia przekazać Wam, Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie na nadchodzący Wielki Tydzień. Jakie słowa pociechy?

Co będzie się działo w naszej Parafii w tym szczególnym Tygodniu i zaraz po nim?

Na pewno odbędą się lekcje religii i konfirmacyjne online zgodnie z ustalonymi terminami.

Nowością są szkółki niedzielne. Został posłany do naszych dzieci i ich rodziców link do parafii, które nagrały szkółkę niedzielną.

Pracownicy Parafii, zajmujący się obsługą ruchu turystycznego oraz kościelni, po zakończeniu części prac porządkowych w kościele, księgarni i Domu Parafialnym, pozostają w domach. Po świętach zamierzamy prowadzić prace porządkowe w budynku starej plebanii i w utrzymaniu zieleni wokół naszych budynków.

Nasze pielęgniarki z poświęceniem wykonują swoją pracę. Zakupiliśmy dla nich maseczki i środki ochrony.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego działa w wyznaczonych godzinach. W związku z wypisami pacjentów ze szpitali do domów i nieprzyjmowaniem nowych chorych do szpitali, którzy mogą pozostać w domu, pojawiło się większe zapotrzebowanie na sprzęt rehabilitacyjny.

Rada Parafialna, która obraduje online, biorąc pod uwagę zasady postępowania w czasie epidemii ustalone przez organy państwowe oraz konieczność utrzymania działalności wszystkich jednostek organizacyjnych Parafii, w niezbędnym zakresie, podjęła stosowne uchwały, w tym dotyczące:

  • wpłat zobowiązań Parafii na rzecz instytucji państwowych i kościelnych.
  • warunków pracy i płacy wszystkich osób zatrudnionych w Parafii bez względu na formę zatrudnienia.

Nabożeństwa i spotkania parafialne są odwołane. Trudno przewiedzieć, kiedy nadejdzie czas, gdy znów będziemy mogli się zobaczyć na nabożeństwach, spotkaniu biblijnym dla Pań, Rady Parafialnej czy lekcjach religii i konfirmacyjnej albo przy kawie czy herbacie parafialnej. Zaczynamy tęsknić za tymi spotkaniami.

Proszę Was o modlitwę za nasz zbór, pracowników, wolontariuszy, duchownego i nasze rodziny.

Z inicjatywy naszych Parafian, w Wielkanoc oraz Poniedziałek Wielkanocny, o godz. 10.00, uruchomimy dzwony w dzwonnicy kościoła Wang.

Jestem pod telefonem: 601 58 132 7 lub 75 76 19 228

A ponadto:

  • 607 100 973 – Edward Wach – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
  • 607 755 112 – Edyta Kociatkiewicz, kierownik Diakonia Wang
  • 607 112 164 – Teresa Mazur, pielęgniarka

Fax: 75 75 282 93
e-mail : wang@wang.com.pl
http://www.wang.com.pl

 

Zachęcam do śledzenia wykazu nabożeństw, rozważań, szkółek niedzielnych itp. na oficjalnej stronie naszego Kościoła:

https://www.luteranie.pl/ oraz https://bik.luteranie.pl/

Zapoznajmy się z bogactwem i różnorodnością naszego Kościoła. Różne formy nabożeństw i spotkań mogą nas zainspirować i zachęcić ….

Emaile wysyłane są przeze mnie na adresy Parafian, pracowników Parafii oraz osób spoza Parafii, które wyraziły kiedyś zgodę na taką formę przekazywania wiadomości z Parafii Wang. Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO wysyłam te emaile w formie ukrytej. Adresaci nie wiedzą, kto jest na tej liście.

Jeżeli wiecie Państwo, że jest ktoś, kto chciałby jeszcze otrzymywać te wiadomości, to proszę, aby ta osoba wysłała ze swojej skrzynki pocztowej na adres wang@wang.com.pl krótką informację: Proszę o przesyłanie na mój adres email ogłoszeń parafialnych i innych wiadomości dotyczących życia Parafii EA Wang i Kościoła EA w RP.

 

Drodzy!

W Niedzielę Palmową jesteśmy w drodze z Panem Jezusem do Jerozolimy. Będziemy z nim także cierpieli.

Lud izraelski był w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Zostali ukąszeni przez jadowite węże. Konsekwencją była śmierć. Nie posiadali żadnych lekarstw, surowic. Mojżesz wykonał miedzianego węża i umieścił go na słupie. Spojrzenie z wiarą na węża powodowało uzdrowienie.

Jakże teraz chcielibyśmy szybko wynaleźć antidotum, jakiś skuteczny środek do leczenia chorych na koronawirusa!

Pan Jezus został przybity do krzyża i podniesiony na Golgocie. Czy wierzymy, że On cierpiał także za nasze grzechy? Jeżeli tak, to otrzymujemy taką duchową surowicę, antidotum, 100-procentową szczepionkę przeciw wiecznej śmierci.

Może przyjdzie nam dalej niepokoić się o zdrowie. Może stan zagrożenia minie szybko. Oby tak było.

Życzę, aby perspektywa wywyższonego Syna Człowieczego i wiara w Niego, towarzyszyła nam w Wielkim Tygodniu i nas pocieszała.

 

Łącze się z WAMI w modlitwie i zawsze dobrymi myślami jestem z Wami.

 

Ks. Edwin Pech

 

Posyłam poniżej

List pasterski Biskupa Kościoła i Prezesa Synodu

04.04.2020

Razem w społeczności

 

Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

Niedzielą Palmową rozpoczynamy okres Wielkiego Tygodnia. Hasło biblijne, które nam w nim towarzyszy jest wyjęte z Ewangelii Jana: „Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął ale miał żywot wieczny.”

Od czasu dzieciństwa, pod koniec czasu pasyjnego, mogliśmy słyszeć zwiastowanie, które nawiązywało do tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, a kilka dni później do Ostatniej Wieczerzy. W Wielki Piątek towarzyszyliśmy Jezusowi podczas męki i śmierci krzyżowej. W Wielkanoc radowaliśmy się z Ewangelii o Zmartwychwstałym.

Zwykle te święta przeżywaliśmy razem w społeczności. Razem w naszych kościołach. W tym roku jest inaczej. Musimy pozostać w swoich domach. To wyraz naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem.

Brak możliwości bezpośredniego spotkania nie oznacza braku społeczności. Dzięki współczesnej technice mamy wiele możliwości słuchania Słowa Bożego. Mamy nabożeństwa domowe, w naszych domach są Biblie, śpiewniki, modlitewniki czy zbiory kazań.

W tym szczególnym czasie chcemy prosić o modlitwę.

Zdajemy sobie sprawę, że wielu z nas i wokół nas wykonuje pracę, która jest służbą wobec bliźniego. Te osoby przecież muszą codziennie podejmować się wyzwania wychodzenia z bezpiecznego domu. Bez ich pracy nie bylibyśmy wstanie funkcjonować. Jesteśmy wdzięczni za tę służbę.

Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy są doświadczani chorobą. Stan epidemii dotyka nie tylko zarażonych wirusem Covid 19 ale też tych, którzy nie mogą otrzymać pełniej pomocy w innych schorzeniach. Pamiętajmy o osobach, które przeżywają śmierć bliskich. Pamiętajmy o tych, którzy tracą pracę lub nie są wstanie dalej prowadzić swoich przedsiębiorstw.

W tym trudnym czasie potrzebujemy modlitwy. Modlitwy przyczynnej.

Dla większości z nas będą to niezwykłe Święta. Może staną się okazją do nowych przemyśleń? Teraz tym bardziej doświadczamy tego, że nic na tej ziemi nie jest pewne, a nasze prawa mogą zostać brutalnie ograniczone.

Mimo tego, że czas Świąt spędzimy we własnych domach, że nie spotkamy się z naszymi bliskimi, że nie będziemy gromadzili się w kościołach, to jednak będziemy mogli przeżywać społeczność z Chrystusem i z sobą nawzajem. Poprzez media możemy duchowo się wspierać, głosić Boże Słowo i modlić się. Nie jesteśmy jednak w stanie przystąpić do Komunii Świętej.

W naszej ewangelickiej tradycji opieramy się na wspólnocie, która gromadzi się wokół Stołu Pańskiego. Dlatego tak ważne jest dla nas przystępowanie do Komunii razem, wspólnie z siostrami i braćmi.

Czekamy z niecierpliwością na ten czas, gdy będziemy mogli spotkać się w kościołach. Cieszyć się z obecności Boga i ludzi  podczas wspólnego świętowania.

Jednak dostrzegając różne wrażliwości i różne potrzeby duchowe, opierając się na zasadzie powszechnego kapłaństwa, dopuszczamy możliwość Komunii domowej sprawowanej przez ochrzczonych. W tym wypadku zalecamy, aby nasi współwyznawcy, mający taką potrzebę, kontaktowali się ze swymi duszpasterzami. Duchowni w rozmowach mogą pomóc przygotować się do sprawowania sakramentu i udostępnią przygotowany na taką okoliczność porządek.

Jeszcze raz podkreślmy, że mamy nadzieję na spotkanie w kościołach w ciągu następnych tygodni, a wtedy będziemy mogli wspólnie razem przystąpić do Sakramentu Ołtarza. Chodzi nam o to, aby zachować wspólnotowość spotkania przy jednym stole.

Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy bardzo różni. Mamy różne poglądy i przekonania. Cieszymy się, że są one głośno wypowiadane. Jednak w tym trudnym czasie powinniśmy przede wszystkim dążyć do zachowania jedności. Jedność nie oznacza jednomyślności. Jedność polega na tym, że choć mamy odmienne zdanie od innych, szanujemy ich poglądy.

Dziś powinniśmy pamiętać o tych, którzy są najsłabsi i potrzebują wsparcia. Dlatego tak bardzo prosimy o modlitwę i o pomaganie w tych obszarach, w których jest to tylko możliwe.

Dziękujemy również Wam wszystkim za Wasze zaangażowanie i wsparcie jakiego sobie wzajemnie udzielamy.

Z życzeniem Bożej ochrony i prowadzenia na każdy dzień

Biskup Jerzy Samiec i Prezes Synodu ks. dr Adam Malina

 

zobacz również: Duszpasterskie wskazania

 

04.03.2020 r.

Niedziela Palmowa – 5 kwietnia

Media ogólnopolskie

Transmisja internetowa nabożeństwa z Kościoła Jezusowego w Cieszynie została zaplanowana na stronie onet.pl(również przez YouTube i Facebook) o godz. 10.00

W Niedzielę Palmową o godz.13.00 w TVP3 transmisja telewizyjna nabożeństwa z kościoła ewangelicko-augsburskiego w Pszczynie. Kazanie wygłosi ks. Mirosław Czyż.

W niedzielę w Programie Drugim Polskiego Radia o godz. 18.00 zapraszamy do słuchania nabożeństwa przygotowanego przez Polską Radę Ekumeniczną. Kazanie wygłosił były zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego bp Edward Puślecki. Oprócz niego w nabożeństwie czynny udział wzięli przedstawiciele wszystkich Kościołów członkowskich PRE: ks. Henryk Dąbrowski (Kościół Polskokatolicki), ks. Michał Dmitruk (Kościół Prawosławny), dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza (Kościół Ewangelicko-Augsburski), Ewa Jóźwiak (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. Dominik Miller (Kościół Starokatolicki Mariawitów) i Ksawery Sroka (Kościół Chrześcijan Baptystów).

Media lokalne

W niedzielę, o godz. 21.00 mieszkańcy Województwa Warmińsko-Mazurskiego będą mogli słuchać na żywo, na antenie Radia Olsztyn transmisji z kościoła ewangelicko-augsburskiego w Olsztynie. Nabożeństwa będą odbywać się co niedzielę o godz. 21.00.

Radia można słuchać na częstotliwości:

✅ 103,2 MHz w Olsztynie

✅ 99.6 MHz w Giżycku

✅ 103,4 MHz w Elblągu

a także online na ro.com.pl i przez aplikacje mobilną

Zapraszamy także do słuchania i oglądania niedzielnych nabożeństw transmitowanych przez parafie. Lista parafii, które prowadzą transmisje poprzez strony internetowe, profile na Youtube i Facebooku oraz udostępniają nagrania:

 

Cieszyn – 10.00 link
Drogomyśl – 10.00 link
Dźwierzuty – 9.15 link (odczytane będzie kazanie historyczne Jana Samuela Gregorowiusza sprzed 260 lat)
Gliwice – 11.00 link 
Golasowice –  9.30 link 
Goleszów link
Jastrzębie Zdrój – 9.30 link 
Jaworze link
Kraków link porządek
Łódź –  10.00 link 
Mikołów link
Nowy Sącz – 10.00 link
Opole -10.30 link
Poznań – 10.00 link
Pszczyna – 10.00 link 
Skoczów – 8.00 link 
Stare Bielsko link
Szczecin – 10.00 link 
Świdnica – 10.00 link
Ustroń link
Wisła – 8:45 link 
Wisła Czarne – 8.45 link 
Wisła Malinka – 10.15 link
Warszawa – Parafia Świętej Trójcy – 10:30, 19.00 link 
Wrocław – 10.00 link
Żory – 10.00 link 

Szkółka niedzielna przygotowana przez dk. Dorotę Obracaj z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach.

 

03.04.2020 r.

Drogi Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

tuż przed Wielkim Tygodniem posyłam poniżej Duszpasterskie wskazania na czas Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy 2020 przygotowane przez biskupa Kościoła ks. Jerzy Samca i prezesa Synodu Kościoła ks. Adama Malinę.

Życzę Wam Bożego błogosławieństwa, w tym w szczególności zdrowia i nadziei na to, że damy radę z Bożą pomocą przetrwać ten trudny czas.

Łączę się z Wami w modlitwie.

Pozdrawiam serdecznie

Ks. Edwin Pech

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości”. 2 Tm 1,7

W związku z ogólnoświatową pandemią i odwołaniem wszystkich nabożeństw na nadchodzący okres, w tym także w okresie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, przed nami, społecznością Kościoła, pojawia się niecodzienne wyzwanie. Jesteśmy zaskoczeni ograniczeniem dostępu do naszych kościołów i kaplic. To budzi dezorientację, zwłaszcza przed zbliżającym się okresem świątecznym, jakże znaczących dla naszej ewangelickiej duchowości.

Przywykliśmy do przyjętych sposobów ich przeżywania. I nagle skonfrontowani zostaliśmy z zupełnie nieznanymi do tej pory zmianami. Oczywiście znamy czasy ograniczonego dostępu do kościołów, by móc publicznie wyznawać, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Dla większości z nas to daleka przeszłość – prześladowań czasów prazboru, kontrreformacji, wojen. Osobiście takich ograniczeń nie doświadczyliśmy. Wydawało się nam, że żadne z wydarzeń nie będą stanowiły zagrożenia dla swobody naszych spotkań.

Odpowiedzialni za siebie i innych

Chcemy to trudne doświadczenie walki z pandemią koronawirusa i związanymi z nim ograniczeniami odczytać jako Boże wezwanie do refleksji nad swoim dotychczasowym życiem. Jest to też szansa na wprowadzenie w nim niezbędnych zmian. Zostając w naszych domach zyskujemy może niepowtarzalną szansę, by zatrzymać się, wyciszyć i wyczulić się na Boże działanie.

Świadomi naszej odpowiedzialności za rodzinę wierzących i przykazania miłości bliźniego (Łk 10,27) odnoszącego się do wszystkich wokół nas, pragniemy wzajemnie sobie pomagać i rzetelnie uczestniczyć w ograniczaniu zagrożenia koronawirusem. Będziemy dążyli do uzdrowienia także naszych, międzyludzkich relacji. Ufamy, że wykażemy się zdyscyplinowaniem, cierpliwością i tęsknotą za ponownym przeżywaniem społeczności w ramach nabożeństwa w kościele lub kaplicy, gdy tylko będzie to możliwe.

W ramach powszechnego kapłaństwa spoczywa w tych dniach na wszystkich ewangelikach szczególna odpowiedzialność za pielęgnowanie w naszych domach wspólnoty, która oczekuje na Boże wsparcie. Możemy gorliwie się modlić, czytać i rozważać Słowo Boże, śpiewać, a także spowiadać się. Wiemy, że gdy prawdziwie żałujemy, wierzymy w odpuszczenie grzechów i pragniemy odnowy w mocy Ducha Świętego, to miłosierny i łaskawy Bóg nam przebacza i udziela wszelkiej swej pociechy. Wzór takiej spowiedzi dał nam Chrystus w Modlitwie Pańskiej: „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” (Mt 6,12; Łk 11,4).

Zjednoczeni wokół Słowa Bożego

Gdy w najbliższych dniach stawać będziemy pod krzyżem naszego Zbawiciela, to mimo dzielących nas granic stworzonych przez pandemię, przeżyjemy społeczność i odczujemy działanie jednoczącego nas ze sobą Ducha Bożego. On utwierdzi nas w pewności, że wierny Bóg, stale jest otwarty na nasze wołania, narzekania, jęki, krzyki, prośby, na naszą niedolę i zagubienie. Duch Święty pozwoli doświadczyć nam Bożego wsparcia, wspomagającej obecności i prowadzenia oddanego Pasterza, wzmacniając nasze zaufanie pokładane w Panu. Dzięki Bożemu błogosławieństwu obdarowani zostaniemy jednością w Chrystusie, za którą tęsknimy i ku której podążamy.

Dar jedności Kościoła, zgodnie z refleksją reformacyjną, która jest zakorzeniona w zwiastowaniu apostoła Pawła (Ef 4,4-6; 1 Kor 12,12nn, por. Dz 2,42), opisujemy jako jedność wokół Słowa Bożego, które trafia do nas w kazaniu i sakramentach. Jest ono kluczem do naszego doświadczenia wiary. Duch Święty daje nam je pod różnymi postaciami. Słowo Boże przemawia do nas podczas lektury Pisma Świętego, słyszymy je w kazaniach, jest Bożą obietnicą wynikającą z Chrztu Świętego, która włącza i podtrzymuje nas codziennie we wspólnocie wiary. Słowo Boże jest dane nam jako wspólnocie, gdy spotykamy się osobiście by posilać się u Stołu Pańskiego. Ono pociesza nas odpuszczeniem grzechów podczas spowiedzi, wzywa nas do modlitwy i wyznania wiary, wyśpiewujemy je w pieśniach, a także zwiastujemy je naszym życiem zawsze wtedy, gdy postępujemy zgodnie z przykazaniem miłości bliźniego. Słowo Boże przeprowadza nas przez doświadczenie ciemnej doliny cierpienia i pokuszenia, gdy dopadają nas wątpliwości wiary.

Przygotowani na nadzwyczajne sytuacje

Czas pandemii to okazja byśmy zatrzymali się i docenili różne sposoby działania Słowa Bożego w naszym życiu. Tak jak dotychczas, w Wielkim Tygodniu będziemy przeżywali telewizyjne, radiowe i internetowe transmisje naszych nabożeństwa oraz własne nabożeństwa domowe. We wszystkich Słowo Boże będzie zwiastowane w kazaniu i absolucji. Czas pandemii nie pozwala nam spotkać się osobiście – jako całej wspólnocie, by świętować u Stołu Pańskiego. To czas postu, ale rozumianego nie jako narzucone, niechciane wyrzeczenie, ale czas zatrzymania, rachunku sumienia i odnowy tego co odnowienia potrzebuje (por. Iz 58,6nn). Wykorzystajmy ten czas, by lepiej zrozumieć, za czym tęsknimy.

Czas wspólnoty w domach to także czas przypominania sobie, że wszyscy ochrzczeni, wszyscy wierzący, jesteśmy kapłanami i kapłankami (1 P 2,9; Obj 1,6), a nasze powszechne kapłaństwo ma się realizować w trosce o bliźnich, w modlitwie, we wspólnym przeżywaniu Słowa Bożego, we wzajemnym usługiwaniu. Częścią tej służby może być także w nadzwyczajnych sytuacjach udzielanie Komunii Świętej tym, których życie jest zagrożone, a pragną u kresu życia przyjąć ten posiłek. To jedno z praw kapłanów, o których mówiła Reformacja, podkreślając jednocześnie, że korzystać mamy z niego w sytuacjach nadzwyczajnych. Trwają prace, by przygotować nas na takie nadzwyczajne sytuacje.

Ufamy i chcemy się modlić w okresie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, by Bóg oszczędził nam takich nadzwyczajnych sytuacji, by czas pandemii się zakończył. Chcemy modlić się także oto, byśmy mogli powrócić do naszych kościołów i kaplic, a tam, tak jak przywykliśmy, osobiście, wspólnie z naszymi siostrami i braćmi, byśmy mogli przeżywać radosne spotkanie z Chrystusem w Jego Słowie, w kazaniu, modlitwie, pieśni, absolucji, a także w Jego Ciele i Krwi. „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza” (2 Kor 1,3-4).

biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec
prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina

Polecamy następujące teksty, które są w załączniku:

Nadzwyczajne zasady życia parafialnego w czasach pandemii
Dirk G. Lange, Nabożeństwo i sakramenty w czasach pandemii

 

28.03.2020 r.

W związku z brakiem możliwości odprawiania nabożeństw w kościele Wang aż do odwołania, proponujemy transmisje nabożeństw w radio, telewizji i internecie zgodnie z wykazem zawartym na stronie internetowej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego:
https://www.luteranie.pl/…/transmisje_nabozenstw_29_marca,6…

oraz Diecezji Wrocławskiej

https://www.facebook.com/diec.wroc/photos/a.179155652632517/634696357078442/?type=3&theater

25.03.2020 r.

W związku z poniższym listem pasterskim ks. bpa Jerzego Samca, nabożeństwa w kościele Wang nadal będą odwołane.

Niestety zakaz odprawiania nabożeństw będzie obowiązywał również podczas Wielkiego Tygodnia. Będzie on trwał aż do odwołania.

Lekcje religii i konfirmacyjne odbywają się w naszej Parafii za pośrednictwem aplikacji telefonicznej i internetu.

Dziękuję bardzo Rodzicom, że stworzyli bardzo dobre warunki techniczne w swoich domach do prowadzenia tych lekcji.

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa

 Ks. prob. Edwin Pech

 

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,

Drodzy Duchowni,

Dziś w „Z Biblią na co dzień” przeczytaliśmy werset: „Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie” oraz zwrotkę pieśni 785: „Skądże oprócz Ciebie siły czerpać mam? Kto swe brzemię z siebie zrzucić zdoła sam? Świat bez Ciebie marą złudną, pełną mgły. Mą nadzieją wiarą, wszystkim jesteś Ty.”

Przyznam, że ostatnio każdego dnia czuję się zaskoczony tym, jak bardzo dobór wersetów i modlitw pasuje do obecnej sytuacji. Widać jak Bóg kieruje naszymi decyzjami i czuwa nad nami!

Na wstępie chcę Wam podziękować za służbę jaką wykonujecie w tym niezwykle trudnym czasie.

Dziękuję za opiekę duszpasterską jaką obejmujecie tych, którzy są wśród was i którzy są Wam powierzeni. Dziękuję za znajdywanie sposobów na głoszenie Dobrej Nowiny. Ilość modlitw, nabożeństw, rozważań, szkółek niedzielnych, lekcji religii, spotkań młodzieżowych, propozycji prowadzenia rozmów duszpasterskich, które pojawiły się w przestrzeni medialnej jest naprawdę imponująca.

Ilość wejść na poszczególne wydarzenia pokazuje, jak wielki jest obecnie głód takiej formy zwiastowania. Dociera ono nie tylko do grona naszych współwyznawców. Oglądając różne wpisy widać, że korzysta z nich również wielu naszych rodaków przebywających poza granicami Polski.

Niestety ten trudny czas będzie jeszcze trwał. Nie wiemy jak długo.

Wczoraj, 24 marca, wprowadzono kolejne obostrzenia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 r.; Dz. U. 2020 poz. 522). Dotykają one również przestrzeni Kościoła.

1.       Jestem zmuszony przedłużyć zawieszenie prowadzenia wszystkich nabożeństw w nadchodzącym okresie. Niestety zakaz ten będzie obowiązywał również podczas Wielkiego Tygodnia, aż do odwołania.

Komisje: ds. liturgii i muzyki kościelnej oraz ds. teologicznych i pastoralnych Synodu Kościoła, powołały grupę roboczą, która pracuje nad formami liturgicznymi oraz duszpasterskimi na okres wprowadzonych ograniczeń. W przyszłym tygodniu będą one zaproponowane jako wsparcie w objęciu zwiastowaniem i pomocą duszpasterską zborowników.

2.       Konferencja Biskupów zarządza prowadzenie pogrzebów wyłącznie na cmentarzach. Wczorajsze rozporządzenie Ministra Zdrowia ograniczyło do 11 kwietnia 2020 r. możliwość sprawowania kultu religijnego, w tym również prowadzenia pogrzebów do 5 uczestników, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny i osób obsługujących daną uroczystość (np. pracowników zakładu pogrzebowego). Prosimy o bezwzględne stosowanie się do tego ograniczenia.

Zalecamy, aby w wypadku prowadzenia pogrzebu ograniczyć ilość uczestników do pięciu osób z najbliższej rodziny.

Zachęcamy, aby po zakończeniu tego okresu ograniczeń, zorganizować nabożeństwa wspomnieniowe, na których będzie można pożegnać naszych zmarłych.

3.       Ponieważ liczba osób chorych oraz poddanych kwarantannie ciągle wzrasta, zobowiązuję duchownych, którzy ewentualnie zostaliby poddani kwarantannie do jej bezwzględnego przestrzegania oraz do powiadomienia o tym fakcie Biskupów Diecezjalnych i Biskupa Kościoła, w celu zapewnienia potrzebnych zastępstw.

Mam świadomość, że okres w którym żyjemy jest bardzo trudny. Niemożność normalnego sprawowania czynności duszpasterskich zmusza nas do szukania innych, nowych sposobów docierania do potrzebujących.

W przestrzeni komunikacji, pomiędzy gremiami kościelnymi, wykorzystujemy platformy do prowadzenia konferencji. W Internecie jest ich wiele.

Proszę Was, zwłaszcza w tym czasie, o szczególne wyczulenie duszpasterskie. Wiem, że telefon do starszych parafian, wykonany z parafii lub bezpośrednio od duchownego, jest szczególnie cenny. Pamiętajcie o fizycznej pomocy tym, którzy sami nie mogą zrobić zakupów, nabyć lekarstw itd.

Zwracam tu uwagę, że wczorajsze rozporządzenie Ministra Zdrowia pozwala na przemieszczanie się osobom m.in. w celu wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu, a także zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Pamiętajcie o wszystkich członkach wspólnoty. Bądźmy solidarni.

Przypominam o apelu o pomocy wystosowanym wczoraj przez Diakonię (więcej tu: Diakonia Polska). Zachęcam do nawiązywania przez Internet kontaktów z młodzieżą i innymi grupami, organizowania pomocy potrzebującym, organizowania wirtualnych spotkań biblijnych, modlitewnych. Zresztą, sami wiecie lepiej, co i w jaki sposób robić.

Zdaję sobie sprawę, że prócz spraw duszpasterskich borykacie się z problemami finansowo-gospodarczymi. Konsystorz pracuje nad zaproponowaniem pewnych mechanizmów, które mogłyby wesprzeć te parafie, które są w najtrudniejszej sytuacji.

4.       Proszę proboszczów i przełożonych innych jednostek kościelnych, które nie są w stanie same poradzić sobie z obecną sytuacją, tak duszpastersko jak i finansowo, o zgłaszanie trudności do Rad Diecezjalnych (na adres poczty elektronicznej właściwej Diecezji) oraz równolegle do mnie osobiście (na adres biskup@luteranie.pl lub telefonicznie na numer 22 88 70 200). Proszę opisać sytuację i podać na czym polega problem. Domyślam się, że potrzeby mogą być bardzo różne. Konsystorz wspólnie z Radą Synodalną zajmuje się wypracowaniem potrzebnych mechanizmów pomocy.

5.       Nabożeństwa transmitowane przez Telewizję Polską będą nadawane przez kolejne niedziele, łącznie z Wielkanocą,  o godz. 13.00 w Programie III TVP (podobnie jak to było dotychczas) Nabożeństwo wielkopiątkowe będzie transmitowane o godz. 17.00 w programie Drugim Telewizji Polskiej.

Jeszcze raz dziękuję za Waszą służbę i proszę o modlitwy. Życzę Wam przeżywania Bożego pokoju w każdej chwili dnia w tych niespokojnych czasach.

Bp Jerzy Samiec

 

18.03.2020 r.

Drogi Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie.

w związku z odwołaniem nabożeństw pasyjnych tygodniowych oraz niedzielnych, a także innych spotkań parafialnych i lekcji, zachęcam do obejrzenia ich w internecie.

Wykaz nabożeństw i innych inicjatyw w naszym Kościele znajduje się tutaj:

https://bik.luteranie.pl/pl/nowosci/aktualne_transmisje_nabozenstw,3099.html

Strona ta jest aktualizowana.

Życzę opieki Bożej!

 Ks. Prob. Edwin Pech

 

Drodzy Parafianie i Odbiorcy tej wiadomości.

Jutro niedziela, nie będzie nabożeństwa na Wangu.

Posyłam WAM linki do nabożeństw z kościołów ewangelickich i proszę abyście zebrali wokół siebie najbliższych lub sami połączyli się w wspólnym nabożeństwie, nabożeństwie domowym.

 

Parafia EA w Krakowie:

https://drive.google.com/file/d/1GNHIhBGdbbyLOljeeVyMnLY8nEe-k8RV/view?fbclid=IwAR0q5fWdWQ6xS4CV_8eBZzj2AJ-ORChEsQqanzP1cFlwnbNrdAnKIWbbtcU

 

Podane są numery pieśni, można spróbować wspólnie zaśpiewać, jeżeli to możliwe, a jeżeli nie, to przeczytać słowa pieśni:

 

Ks. prof. Marek Jerzy Uglorz, nabożeństwo pasyjne tygodniowe ze Skoczowa w dniu 13.03.2020 r.

https://www.youtube.com/watch?v=eFN_xZbNGx8&fbclid=IwAR0HxMdYmsCtXNnKTWTuclhXq43AGXzxP-8asn8E_2aKFb7rWao2OI8jVRY

 

Informacja z luteranie.pl

https://www.luteranie.pl/nowosci/nabozenstwa_domowe_i_transmisje,6598.html

 

W trzy najbliższe niedziele zapraszamy do oglądania nabożeństw niedzielnych w TVP3 o godz. 13.00. Pierwsze nabożeństwo, w Niedzielę Oculi będzie transmitowane z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

Zapraszamy do słuchania i oglądania nabożeństw transmitowanych w Internecie.

Poniżej lista parafii, które prowadzą transmisje poprzez strony internetowe lub profile na Youtube i Facebook

Chrześcijańska Telewizja Internetowa publikuje raz w tygodniu rozważania na niedzielę.

Zostały również przygotowane materiały dotyczące nabożeństwa domowego:
Zaproszenie

Porządek nabożeństwa domowego

Porządek dla uczestnika (drukujemy obustronnie – przerzucenie względem krótkiej krawędzi, a następnie składamy na trzy części)

Pieśń „Pod krzyż Twój pójdę”

Parafia w Golasowicach będzie transmitować na profilu FB rekolekcje pasyjne ks. prof. Marka Uglorza w terminie 16-17 marca godz. 18.00-19.30 link

Możliwe jest również słuchanie kazań i rozważań w formie podcastów poprzez stronę internetową www.wposzukiwaniuslowa.pl, a także na platformie Soundcloud (pod tą samą nazwą), które udostępnia Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie.

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce udostępnia na kanale Youtube filmy z ewangelizacjami link

W aplikacji „Z Biblią na co dzień” można codziennie czytać teksty biblijne oraz krótkie rozważania.

Powyższe informacje będą na bieżąco aktualizowane.

Nabożeństwo z Parafii Vang z Norwegii, transmisja jest z katedry w Oslo.

https://www.facebook.com/dennorskekirke/videos/2584851875175733/

 

 

Serdecznie pozdrawiam!

 

Ks. Prob. Edwin Pech

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com