cz
plendeuahu

Návštěvní řád

Kostel Wang je chrámem, který slouží především místní Evangelicko-augsburské farnosti ke sloužení bohoslužeb, oddávání, křtům a praktikování náboženské víry v každé jiné formě. Tento kostel je také celosvětově unikátní památkou, a proto je farností zpřístupněn k prohlídkám.

Návštěvní řád kostela Wang

 1. Prohlídky kostela Wang se konají každý den: od 9:00 do 18:00 hodin – (15. 4. – 31. 10.), od 9:00 do 17:00 hodin – (1. 11. – 14. 4.).
 2. V neděli a o svátcích se od 10:00 hodin konají bohoslužby. Hosté, kteří nepatří do Evangelicko-augsburské církve, jsou vřele vítáni. Po zahájení bohoslužby není vstup do kostela již možný. Prohlídky kostela jsou pak možné od 11:30 hod.
 3. Za návštěvní pořádek zodpovídá kostelník.
 4. Žádným skupinám ani osobám nejsou zajišťovány komentované prohlídky. Neposkytujeme průvodcovské služby.
 5. Historie kostela (12 min) je přehrávána z CD v polštině, angličtině, češtině, němčině, francouzštině, nizozemštině, ruštině a norštině pro skupiny minimálně 10 osob.
 6. Návštěvníky prosíme o slušný oděv a chování.
 7. Prohlídky kostela v jiných časech jsou možné, pokud:
  – bude mít pracovník provozovatele čas,
  – bude zaplaceno dvojnásobné vstupné.
 8. Rezervace prohlídek na konkrétní čas nejsou možné.
 9. Vstupenky do kostela Wang lze platit hotově nebo kartou VISA, MASTERCARD na pokladně v den prohlídky.
 10. Daňové doklady jsou vystavovány pouze v den návštěvy kostela.
 11. Návštěvníci mohou konat v kostele bohoslužbu nebo mši svatou a setkat se při modlitbě pouze mimo prohlídkové časy a po dohodě s farářem. Tel. +48 757619228.
 12. V soboty je třeba počítat s částečným uzavřením kostela pro návštěvníky z důvodu svateb. Informace o termínech svateb v HOME Aktuality nebo na tel. č. +48 757528290.

Vstupenky do kostela Wang:

 • Dospělí – 13,00 zlotých
 • Děti (starší 6 let) – 7,00 zlotých
 • Žáci, studenti do 26 let – 7,00 zlotých – při nákupu vstupenky je nutné předložit doklad, na jehož základě lze prokázat nárok na slevu.
 • Fotografování, natáčení videa – 5,00 zlotých
 • Vstup pouze na nádvoří, dospělí a děti – 2,00 zloté
 • Doprovod školních výletů: 1 na 10 osob – zdarma
 • Jiné ceny vstupenek pro skupiny nejsou.

Údržba a konzervace kostela je možná díky platbám a peněžním obětinám od turistů, za které srdečně děkujeme – Pán Bůh zaplať!

Farní rada

© 2024: Kościół WANG | návrh a implementace: wiredot.com