cz
plendeuahu

Termíny svátečních bohoslužeb

Termíny svátečních bohoslužeb a časy prohlídek kostela Wang.

Štědrý den

bohoslužba v 16:00 hod.
(prohlídky 09:00–15:30)

Boží hod – 1. svátek vánoční

bohoslužba s večeří Páně v 10:00 hod.
(prohlídky 11:30–17:00)

Boží hod – 2. svátek vánoční

bohoslužba s večeří Páně v 10:00 hod.
(prohlídky 11:30–17:00)

Konec roku

bohoslužba na konec roku, 17:00 hod.
(prohlídky 9:00–16:30)

Nový rok

bohoslužba s večeří Páně v 11:00 hod.
(prohlídky 12:15–17:00)

Velký čtvrtek

bohoslužba s večeří Páně v 17:00 hod.
(prohlídk, 09:00–16:30)

Velký pátek

bohoslužba s večeří Páně v 16:30 hod.
(prohlídky 09:00–16:15)

Velikonoce

bohoslužba s večeří Páně v 10:00 hod.
(prohlídky 11:30–17:00)

Velikonoční pondělí

bohoslužba s večeří Páně v 10:00 hod.
(prohlídky 11:30–17:00)

Památka reformace 31. 10.

bohoslužba v 16:00 hod.
(prohlídky 09:00–15:45)

Kostel Wang je chrámem, který slouží především místní Evangelicko-augsburské farnosti ke sloužení bohoslužeb, oddávání, křtům a praktikování náboženské víry v každé jiné formě.

Tento kostel je také celosvětově unikátní památkou, a proto je farností zpřístupněn k prohlídkám.

© 2024: Kościół WANG | návrh a implementace: wiredot.com