de
plenczuahu

05.04.2020 r. Niedziela Palmowa

5 kwietnia 2020

05.04.2020 r. Niedziela Palmowa

„Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.  J 3,14.15

Drodzy Parafianie oraz Wszyscy Odbiorcy tych Ogłoszeń Parafialnych!

Po nabożeństwie i spotkaniach parafialnych mogłem uścisnąć każdemu dłoń i choć chwilę porozmawiać. Obecnie tylko dzięki rozmowom telefonicznym wiem, że wszyscy Parafianie są zdrowi. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że tak dalej pozostanie. Wiem, że niektórzy zmagają się z różnymi dolegliwościami. Nie są to tylko zdrowotne problemy, ale także materialn e, skutki epidemii dosięgające naszych domów a związane z wykonywaną pracą lub jej brakiem.

 

Zastanawiam się jakie ogłoszenia przekazać Wam, Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie na nadchodzący Wielki Tydzień. Jakie słowa pociechy?

 

Co będzie się działo w naszej Parafii w tym szczególnym Tygodniu i zaraz po nim?

Na pewno odbędą się lekcje religii i konfirmacyjne online zgodnie z ustalonymi terminami.

Nowością są szkółki niedzielne. Został posłany do naszych dzieci i ich rodziców link do parafii, które nagrały szkółkę niedzielną.

Pracownicy Parafii, zajmujący się obsługą ruchu turystycznego oraz kościelni, po zakończeniu części prac porządkowych w kościele, księgarni i Domu Parafialnym, pozostają w domach. Po świętach zamierzamy prowadzić prace porządkowe w budynku starej plebanii i w utrzymaniu zieleni wokół naszych budynków.

Nasze pielęgniarki z poświęceniem wykonują swoją pracę. Zakupiliśmy dla nich maseczki i środki ochrony.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego działa w wyznaczonych godzinach. W związku z wypisami pacjentów ze szpitali do domów i nieprzyjmowaniem nowych chorych do szpitali, którzy mogą pozostać w domu, pojawiło się większe zapotrzebowanie na sprzęt rehabilitacyjny.

Rada Parafialna, która obraduje online, biorąc pod uwagę zasady postępowania w czasie epidemii ustalone przez organy państwowe oraz konieczność utrzymania działalności wszystkich jednostek organizacyjnych Parafii, w niezbędnym zakresie, podjęła stosowne uchwały, w tym dotyczące:

  • wpłat zobowiązań Parafii na rzecz instytucji państwowych i kościelnych.
  • warunków pracy i płacy wszystkich osób zatrudnionych w Parafii bez względu na formę zatrudnienia.

Nabożeństwa i spotkania parafialne są odwołane. Trudno przewiedzieć, kiedy nadejdzie czas, gdy znów będziemy mogli się zobaczyć na nabożeństwach, spotkaniu biblijnym dla Pań, Rady Parafialnej czy lekcjach religii i konfirmacyjnej albo przy kawie czy herbacie parafialnej. Zaczynamy tęsknić za tymi spotkaniami.

Proszę Was o modlitwę za nasz zbór, pracowników, wolontariuszy, duchownego i nasze rodziny.

Z inicjatywy naszych Parafian, w Wielkanoc oraz Poniedziałek Wielkanocny, o godz. 10.00, uruchomimy dzwony w dzwonnicy kościoła Wang.

Jestem pod telefonem: 601 58 132 7 lub 75 76 19 228

A ponadto:

  • 607 100 973 – Edward Wach – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
  • 607 755 112 – Edyta Kociatkiewicz, kierownik Diakonia Wang
  • 607 112 164 – Teresa Mazur, pielęgniarka

Fax: 75 75 282 93
e-mail : wang@wang.com.pl
http://www.wang.com.pl

 

Zachęcam do śledzenia wykazu nabożeństw, rozważań, szkółek niedzielnych itp. na oficjalnej stronie naszego Kościoła:

https://www.luteranie.pl/ oraz https://bik.luteranie.pl/

Zapoznajmy się z bogactwem i różnorodnością naszego Kościoła. Różne formy nabożeństw i spotkań mogą nas zainspirować i zachęcić ….

 

Emaile wysyłane są przeze mnie na adresy Parafian, pracowników Parafii oraz osób spoza Parafii, które wyraziły kiedyś zgodę na taką formę przekazywania wiadomości z Parafii Wang. Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO wysyłam te emaile w formie ukrytej. Adresaci nie wiedzą, kto jest na tej liście.

Jeżeli wiecie Państwo, że jest ktoś, kto chciałby jeszcze otrzymywać te wiadomości, to proszę, aby ta osoba wysłała ze swojej skrzynki pocztowej na adres wang@wang.com.pl krótką informację: Proszę o przesyłanie na mój adres email ogłoszeń parafialnych i innych wiadomości dotyczących życia Parafii EA Wang i Kościoła EA w RP.

 

Drodzy!

W Niedzielę Palmową jesteśmy w drodze z Panem Jezusem do Jerozolimy. Będziemy z nim także cierpieli.

Lud izraelski był w drodze z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Zostali ukąszeni przez jadowite węże. Konsekwencją była śmierć. Nie posiadali żadnych lekarstw, surowic. Mojżesz wykonał miedzianego węża i umieścił go na słupie. Spojrzenie z wiarą na węża powodowało uzdrowienie.

Jakże teraz chcielibyśmy szybko wynaleźć antidotum, jakiś skuteczny środek do leczenia chorych na koronawirusa!

Pan Jezus został przybity do krzyża i podniesiony na Golgocie. Czy wierzymy, że On cierpiał także za nasze grzechy? Jeżeli tak, to otrzymujemy taką duchową surowicę, antidotum, 100-procentową szczepionkę przeciw wiecznej śmierci.

Może przyjdzie nam dalej niepokoić się o zdrowie. Może stan zagrożenia minie szybko. Oby tak było.

Życzę, aby perspektywa wywyższonego Syna Człowieczego i wiara w Niego, towarzyszyła nam w Wielkim Tygodniu i nas pocieszała.

 

Łącze się z WAMI w modlitwie i zawsze dobrymi myślami jestem z Wami.

 

Ks. Edwin Pech

 

Posyłam poniżej

List pasterski Biskupa Kościoła i Prezesa Synodu

04.04.2020

Razem w społeczności

 

Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

Niedzielą Palmową rozpoczynamy okres Wielkiego Tygodnia. Hasło biblijne, które nam w nim towarzyszy jest wyjęte z Ewangelii Jana: „Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął ale miał żywot wieczny.”

Od czasu dzieciństwa, pod koniec czasu pasyjnego, mogliśmy słyszeć zwiastowanie, które nawiązywało do tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, a kilka dni później do Ostatniej Wieczerzy. W Wielki Piątek towarzyszyliśmy Jezusowi podczas męki i śmierci krzyżowej. W Wielkanoc radowaliśmy się z Ewangelii o Zmartwychwstałym.

Zwykle te święta przeżywaliśmy razem w społeczności. Razem w naszych kościołach. W tym roku jest inaczej. Musimy pozostać w swoich domach. To wyraz naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem.

Brak możliwości bezpośredniego spotkania nie oznacza braku społeczności. Dzięki współczesnej technice mamy wiele możliwości słuchania Słowa Bożego. Mamy nabożeństwa domowe, w naszych domach są Biblie, śpiewniki, modlitewniki czy zbiory kazań.

W tym szczególnym czasie chcemy prosić o modlitwę.

Zdajemy sobie sprawę, że wielu z nas i wokół nas wykonuje pracę, która jest służbą wobec bliźniego. Te osoby przecież muszą codziennie podejmować się wyzwania wychodzenia z bezpiecznego domu. Bez ich pracy nie bylibyśmy wstanie funkcjonować. Jesteśmy wdzięczni za tę służbę.

Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy są doświadczani chorobą. Stan epidemii dotyka nie tylko zarażonych wirusem Covid 19 ale też tych, którzy nie mogą otrzymać pełniej pomocy w innych schorzeniach. Pamiętajmy o osobach, które przeżywają śmierć bliskich. Pamiętajmy o tych, którzy tracą pracę lub nie są wstanie dalej prowadzić swoich przedsiębiorstw.

W tym trudnym czasie potrzebujemy modlitwy. Modlitwy przyczynnej.

Dla większości z nas będą to niezwykłe Święta. Może staną się okazją do nowych przemyśleń? Teraz tym bardziej doświadczamy tego, że nic na tej ziemi nie jest pewne, a nasze prawa mogą zostać brutalnie ograniczone.

Mimo tego, że czas Świąt spędzimy we własnych domach, że nie spotkamy się z naszymi bliskimi, że nie będziemy gromadzili się w kościołach, to jednak będziemy mogli przeżywać społeczność z Chrystusem i z sobą nawzajem. Poprzez media możemy duchowo się wspierać, głosić Boże Słowo i modlić się. Nie jesteśmy jednak w stanie przystąpić do Komunii Świętej.

W naszej ewangelickiej tradycji opieramy się na wspólnocie, która gromadzi się wokół Stołu Pańskiego. Dlatego tak ważne jest dla nas przystępowanie do Komunii razem, wspólnie z siostrami i braćmi.

Czekamy z niecierpliwością na ten czas, gdy będziemy mogli spotkać się w kościołach. Cieszyć się z obecności Boga i ludzi  podczas wspólnego świętowania.

Jednak dostrzegając różne wrażliwości i różne potrzeby duchowe, opierając się na zasadzie powszechnego kapłaństwa, dopuszczamy możliwość Komunii domowej sprawowanej przez ochrzczonych. W tym wypadku zalecamy, aby nasi współwyznawcy, mający taką potrzebę, kontaktowali się ze swymi duszpasterzami. Duchowni w rozmowach mogą pomóc przygotować się do sprawowania sakramentu i udostępnią przygotowany na taką okoliczność porządek.

Jeszcze raz podkreślmy, że mamy nadzieję na spotkanie w kościołach w ciągu następnych tygodni, a wtedy będziemy mogli wspólnie razem przystąpić do Sakramentu Ołtarza. Chodzi nam o to, aby zachować wspólnotowość spotkania przy jednym stole.

Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy bardzo różni. Mamy różne poglądy i przekonania. Cieszymy się, że są one głośno wypowiadane. Jednak w tym trudnym czasie powinniśmy przede wszystkim dążyć do zachowania jedności. Jedność nie oznacza jednomyślności. Jedność polega na tym, że choć mamy odmienne zdanie od innych, szanujemy ich poglądy.

Dziś powinniśmy pamiętać o tych, którzy są najsłabsi i potrzebują wsparcia. Dlatego tak bardzo prosimy o modlitwę i o pomaganie w tych obszarach, w których jest to tylko możliwe.

Dziękujemy również Wam wszystkim za Wasze zaangażowanie i wsparcie jakiego sobie wzajemnie udzielamy.

Z życzeniem Bożej ochrony i prowadzenia na każdy dzień

Biskup Jerzy Samiec i Prezes Synodu ks. dr Adam Malina

 

zobacz również: Duszpasterskie wskazania

 

 

 

Wstecz

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com