de
plenczuahu

07.06.2020 r. – Święto Trójcy Świętej

7 czerwca 2020

07.06.2020 r. – Święto Trójcy Świętej

„Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego!” Iz 6,3

  1. Pragniemy w czasie nabożeństwa przeżywać radosną uroczystość konfirmacji Zuzanny Kulik. Witam konfirmantkę, Rodziców, krewnych oraz Przyjaciół Zuzi.
  2. Dzisiejsze nabożeństwo odbędzie się ze spowiedzią i komunią świętą. Przekazuję uchwałę Rady Parafialnej z dnia 02.06.2020 r. o wyborze formy dystrybucji Wieczerzy Pańskiej w kościele Wang.

Rada Parafialna ustala następujący sposób udzielania Komunii Świętej w czasie nabożeństwa w niedzielę, dnia 7 czerwca 2020 r.: Duchowny przed rozpoczęciem dystrybucji powinien odkazić dłonie odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym. Osoby przyjmujące sakrament mogą stać lub klęczeć i muszą zachowywać dwumetrową odległość między sobą (chyba, że mieszkają razem). Duchowny podaje opłatek na rękę osoby przystępującej do Komunii Świętej. Następnie podaje kielich z winem, w którym osoby, przystępujące do sakramentu maczają opłatek i wkładają do ust.

Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwie i przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej.

  1. Bardzo dziękuje wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli Fundusz Bratniej Pomocy im Gustawa Adolfa, aby pomóc parafią borykającym się z problemami w remontach kościołów, kaplic i domów parafialnych. W naszej Parafii zebraliśmy kwotę 680zł, czyli o 50 zł większą niż w ubiegłym roku. Kwota ta może być wyższa, jeżeli ktoś posłał ofiarę bezpośrednio na konto Kościoła.
  2. Najbliższe nabożeństwo ze Spow. i Kom. Św. odbędzie się wyjątkowo w ostatnią niedzielę czerwca (28.06.20) a po nim Zgromadzenie Parafialne w związku z coroczną koniecznością zatwierdzenia dochodu z działalności gospodarczej oraz moim wyjazdem w lipcu na urlop.
  3. Przed błogosławieństwem końcowym pragniemy dołączyć się do dziękczynnej modlitwy za 20-lecie ślubu Państwa Renaty Mauer-Różańskiej i Pawła Różańskiego oraz Katarzyny i Zbigniewa Kulik, którzy swój jubileusz przeżywali w kwietniu.

Dziękuję Radzie Parafialnej za wprowadzenie konfirmantki na dzisiejsze nabożeństwo.

Bardzo serdecznie dziękuję p. Małgorzacie i Piotrowi Marciniak za uświetnienie dzisiejszej Uroczystości grą na organach oraz dziękuję koleżankom i kolegom z klasy Zuzi za ich udział w konfirmacji i śpiew pod kierunkiem pani Małgosi. Dziękuję także Państwu Urszuli i Andrzejowi Gniewek za grę na skrzypcach a kościelnym Państwu Elżbiecie i Zbigniewowi Rdzanek za przygotowanie kościoła do Uroczystości.

Wstecz

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com