de
plenczuahu

1 niedziela po Wielkanocy

16 kwietnia 2023

16.04.2023 r. 1 niedziela po Wielkanocy

Quasimodogeniti – Jak nowo narodzone niemowlęta … 1 P 1,3

 

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” 1P 1,3

 

  1. W środę zapraszamy na spotkanie biblijne dla kobiet do Domu Parafialnego na godz. 11.00.
  2. Zarząd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa zwraca się z prośbą o składanie darów na fundusz, który wspiera remonty i inwestycje realizowane przez parafie i inne instytucje Kościoła w Polsce. Zbiórka darów odbywa się od Wielkanocy do święta Zesłania Ducha Świętego.

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

Wydarzenia ostatniego roku dobitnie pokazały światu, że nic nie jest nam dane raz na zawsze i to, co uważaliśmy za niezmienne i trwałe, posypało się jak budowla z kart. Wojna za naszą wschodnią granicą, barbarzyńskie zniszczenia miast, dróg i kluczowej infrastruktury kraju, powinna dać nam wymowną lekcję wdzięczności i docenienia tego, co jest w naszych zasobach i naszym posiadaniu. Dobra materialne, z których na co dzień korzystamy, nasze komfortowe domy, nowoczesne szkoły, dobrze utrzymane kościoły są świadectwem troski i dbałości o to, co Bóg w swej łasce nam powierzył w posiadanie i zarządzanie.

Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa już od wielu lat czynnie wspiera wszystkich, którym zależy na dobrym stanie technicznym i pięknym wyglądzie kościołów, plebanii oraz innych budynków parafialnych. Dzięki działaniom Bratniej Pomocy, a w szczególności zbiórkom prowadzonym w parafiach w całej  Polsce i hojnym ofiarodawcom, wiele kościołów i kaplic odzyskało swoją świetność, wiele parafialnych wnętrz poprawiło swój stan techniczny i podniosło standard stając się dumą zapobiegliwych parafian.

Od kilku już lat inwestujemy także w pracę z młodzieżą i wspomagamy takie projekty jak: Ogólnopolskie Zjazdy Młodzieży Ewangelickiej, przygotowanie miejsc noclegowych dla młodych ludzi pragnących spędzić czas w społeczności sióstr i braci Kościoła, dofinansowanie wyjazdów konfirmantów oraz wiele innych inicjatyw.

Wierzymy, że również w roku 2023, jako ci, którzy „umiłowali przybytki Pana Zastępów” połączymy swoje siły i zbierzemy ofiary na wsparcie ważnych remontów i modernizacji budynków sakralnych oraz projektów młodzieżowych.

Prosimy Was, Siostry i Bracia, o składanie ofiar dając Wam różne możliwości:

  1. Przelew na konto waszej parafii z dopiskiem

– ofiara na BPGA,

  1. Złożenie ofiary w kancelarii parafialnej,
  2. Złożenie ofiary poprzez system szybkich przelewów znajdujący się na stronie https://bik.luteranie.pl/ również z dopiskiem – ofiara na BPGA.

Każda suma, podarowana z serca, jaką zdołacie przelać, czy wpłacić w swojej parafii, będzie wykorzystana dla Kościoła! Prosimy o Waszą ofiarność płynącą z serca dla wszystkich naszych współwyznawców. Bóg zapłać!

Zarząd BPGA

Ofiary można także przesłać przelewem bankowym na konto Parafii EA Wang w Banku Santander nr 96 1090 1926 0000 0005 1412 6439.

 

Z karty żałobnej:

Składamy p. Oldze Danko serdeczne wyrazu współczucia z powodu śmierci męża słowami z ewangelii Mateusza 5,4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Pogrzeb zmarłego odbędzie się w najbliższy wtorek na starym cmentarzu w Jeleniej Górze o godz. 10.30.

Wstecz

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com