de
plenczuahu

2. Dzień Świat Narodzenia Pańskiego

26 grudnia 2020

26.12.2020 r. – 2. Dzień Świat Narodzenia Pańskiego

„Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego.” J 1,14

  1. Odczytanie pozdrowień Biskupa Jerzego Samca.
  2. Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej wszystkich, którzy odczuwają skruchę z powodu swoich grzechów, pragną je wyznać, otrzymać odpuszczenie i przyjąć ciało i krew Jezusa Chrystusa.

Rada Parafialna ustaliła następujący sposób udzielania Komunii Świętej: duchowny przed rozpoczęciem dystrybucji dezynfekuje dłonie.  Wierni podchodzą najpierw do stolika znajdującego się przy ambonie i dezynfekują dłonie, następnie klęczą lub stoją przed ołtarzem i przyjmują opłatek na dłoń. Następnie zamaczają opłatek w winie, w kielichu trzymanym przez duchownego.

  1. Nabożeństwo w najbliższą niedzielę o godz. 10.00.
  2. Nabożeństwo w Sylwestra na Zakończenie Roku o 17.00
  3. Nowy Rok, nabożeństwo ze Spow. i Kom. Św., godz. 00.
  4. Zachęcamy do zakupienia świec Wigilijnego Dzieła Pomocy, Kalendarza Ewangelickiego wraz z „Biblią, na co dzień” oraz kalendarza ściennego z Diakonatu EBEN – EZER a także zamówienia prenumeraty na Zwiastun w roku 2021.

Ze względu na przepisy państwowe, w związku z pandemią, na wszystkie nabożeństwa w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku przyjmujemy zapisy pod numerem telefonu 75 76 19 228. Jeżeli nawet tuż przed nabożeństwem okaże się, że ktoś nie może wziąć w nim udziału, to prosimy o telefon, aby mogły wejść do kościoła inne osoby.

Życzę Wszystkim zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych Bożym pokojem, nadzieją i miłością.

Wstecz

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com