de
plenczuahu

2 niedziela przed Postem,

7 lutego 2021

07.02.2021 r. 2 niedziela przed Postem,

Sexagesimae – 60 dni przed Wielkanocą

„Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” Hbr 3,15

 

  1. Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej wszystkich, którzy odczuwają skruchę z powodu swoich grzechów, pragną je wyznać, otrzymać odpuszczenie i przyjąć ciało i krew Jezusa Chrystusa.

Rada Parafialna ustaliła następujący sposób udzielania Komunii Świętej: duchowny przed rozpoczęciem dystrybucji dezynfekuje dłonie.  Wierni podchodzą najpierw do stolika znajdującego się przy ambonie i dezynfekują dłonie, następnie klęczą lub stoją przed ołtarzem i przyjmują opłatek na dłoń. Następnie zamaczają opłatek w winie, w kielichu trzymanym przez duchownego

2. Członków Rady Parafialnej zapraszam na spotkanie w niedzielę po nabożeństwie, w dniu 14 lutego 2021 r.

Wstecz

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com