de
plenczuahu

20 niedziela po Trójcy Świętej

30 października 2022

30.10.2022 r. 20 niedziela po Trójcy Świętej

 

„Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego pan żąda od Ciebie; tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mi 6,8

 

  1. W czasie dzisiejszego nabożeństwa nawiązujemy do bardzo ważnego wydarzenia w historii ewangelików, czyli do Święta Reformacji, który przypada jutro.

31 października 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter (1483-1546), zgodnie z ówczesnym zwyczajem przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Dotyczyły one nadużyć w Kościele zachodnim, szczególnie tych, które związane były ze sprzedażą odpustów.

Po nabożeństwie będziemy zbierali ofiarę, która zostanie przeznaczona na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny w naszym Kościele.

  1. We wtorek przypada Pamiątka Świętych Pańskich i Pamiątka Umarłych. Wielu z nas wybierze się na groby swoich bliskich. Dzisiaj pragniemy dołączyć wspomnienie o naszych zmarłych do modlitwy. Natomiast, zgodnie z porządkiem liturgicznym w naszym Kościele, wspomnienie zmarłych będzie miało także miejsce w ostatnią niedzielę roku kościelnego – Niedzielę Wieczności dnia 20.11.2022 r.
  2. Najbliższe nabożeństwo odbędzie się za tydzień o godz. 10.00 i połączone będzie ze spowiedzią i komunią Świętą. Po jego zakończeniu będziemy prosili o złożenie ofiary na „Fundusz na Diasporę”.
  3. Próby Chóru Ekumenicznego zostały przeniesione na poniedziałki na godz. 18.00. Najbliższa próba Chóru Ekumenicznego odbędzie się w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy 7 listopada 2022 r. Serdecznie zapraszamy.

Wstecz

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com