de
plenczuahu

Estomihi – „Bądź mi skałą obronną!” Ps 31,3

27 lutego 2022

27.02.2022 r. – Estomihi – „Bądź mi skałą obronną!” Ps 31,3

„Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym” Łk 18,31.

 

  1. Odezwa Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

 „Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro…” Iz 52,7a

Trudno znaleźć słowa, które mogą wyrazić to, co czujemy w związku z nieusprawiedliwioną, militarną agresją Rosji przeciwko Ukrainie, w tym także przeciwko jej ludności cywilnej. Po krwawych dwóch wojnach światowych, które zostawiły Europę zniszczoną, po okrutnej wojnie na Bałkanach, oczy całego świata ponownie oglądają okrucieństwa wojny. Nieszczęście dotknęło ponownie Ukrainę, która od ośmiu lat mierzy się już z rosyjską agresją. Tym razem to atak o niepomiernie większym zasięgu i z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami dla architektury bezpieczeństwa w Europie i świecie. Bombardowana i ostrzeliwana Ukraina przeżywa swoją pasję. Nie możemy stać obok, nie możemy być neutralnymi obserwatorami. Ukraina i Europa to nasza wspólna sprawa.

Jesteśmy poruszeni wydarzeniami rozgrywającymi się w Ukrainie i jednocześnie przerażeni skłonnością potężnych do zadawania cierpienia słabszym, siania zniszczenia i śmierci, a to w imię imperialnych ambicji, pychy i demonstracyjnego nieposłuszeństwa wobec Bożego przykazania: miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Owocem przemocy nie może być pokój, pojednanie i zrozumienie, a jedynie unicestwienie życia, niepokój, bezradność i chaos, niszczące dobro i wszelkie przejawy człowieczeństwa.

Nie ma alternatywy dla pokoju. Wojna jest przekleństwem, nigdy nie była i nie jest przestrzenią dobra. Wojna to wrogość, nienawiść i zamach na to, co składa się na dar życia.

Jako Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej łączymy się w modlitwie i apelach o pokój ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, bez względu na wyznanie czy religię. Modlimy się o wiernych naszego siostrzanego Kościoła w Ukrainie, o Ukrainki i Ukraińców, uciekających przed terrorem i tych, którzy żyją obok nas w Polsce, martwiąc się o swoich najbliższych. Wyrażamy wsparcie dla działań humanitarnych Rządu RP, Kościołów i organizacji pozarządowych wobec naszych ukraińskich Przyjaciół, którzy doświadczają obecnie niewyobrażalnego cierpienia.

Zwracamy się do parafii naszego Kościoła o modlitwę i lokalne włączanie się we wszelkie inicjatywy pokojowe, w tym konkretną pomoc humanitarną, dla Ukrainy. Bądźmy tymi, którzy nie tylko ogłaszają, ale czynią pokój, niosą ulgę w cierpieniu i są wsparciem dla potrzebujących pomocy Ukrainek i Ukraińców.

U progu Czasu Pasyjnego, w którym mówimy o drodze Jezusa Chrystusa i nas wszystkich na Golgotę, uczyńmy wszystko, aby w imieniu Zbawiciela, który odrzucał przemoc i bezwarunkowo stał się Miłością dla nas, nastał pokój, zamilkły strzały, płacz ludzi i widmo śmierci. Konsystorz KEA, Warszawa, 24.02.2022

  1. Ofiara z dzisiejszego nabożeństwa zostanie przekazana poprzez Diecezję na pomoc humanitarną dla Ukrainy.
  2. Nasza Parafia udostępniła nieodpłatnie mieszkanie dla rodziny z Ukrainy (matka z dwojgiem dzieci). Na terenie Polski będzie transportowana busem parafialnym.
  3. Po nabożeństwie zapraszam na nadzwyczajne spotkanie obecnych członków Rady Parafialnej w celu przygotowania pomocy dla tej Rodziny. Zawiadomimy Was w jaki sposób moglibyście się dołączyć do tej pomocy dla tej Rodziny.
  4. Przekazuję Apel Diakonii o wsparcie dla Ukrainy w sytuacji konfliktu zbrojnego. https://diakonia.org.pl/aktualnosc/apel-o-wsparcie-dla-ukrainy/?fbclid=IwAR3v-0THSaoVHBCSxt8z103jJ9IeJVl2bwoDOpfFudsYpZA8KcZ-yB0jAJE
  5. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego.
  6. Najbliższa niedziela została ustanowiona przez Synod naszego Kościoła Niedzielą Diakonii. Będziemy prosili o złożenie ofiary, która zostanie przeznaczona na działalności Diakonii naszego Kościoła.
  7. W kancelarii parafialnej można pobrać foldery dotyczące przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Zachęcamy do wsparcia naszych organizacji kościelnych.

 

Z karty żałobnej podaję, że dnia 23 lutego 2022 r. zmarł nasz parafianin śp. dr Hagen Hartmann zamieszkały w Pakoszowie, właściciel tamtejszego pałacu, w wieku 81 lat.  Miejsce i termin pogrzebu nie zostały jeszcze ustalone.

W Psalmie 4, 9 i w Objawieniu św. Jana 14, 13 czytamy ku pokrzepieniu serc: „Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, spra­wiasz, że bezpiecznie mieszkam. – Błogosławieni są od­tąd umarli, którzy w Panu umierają.”

W czasie nabożeństwa będziemy prosili w modlitwie Boga o pocieszenie dla Rodziny zmarłego.

Wstecz

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com