de
plenczuahu

Invocavit – „Wzywać mnie będziecie” …

6 marca 2022

06.03.2022 r. – Invocavit – „Wzywać mnie będziecie” …

„Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” 1 J 3,8

 

  1. Witam serdecznie za organami p. Różę Wysocką, która zastępuje dzisiaj naszą organistkę. Dzisiejsze nabożeństwo jest ze spow. i kom. św.
  2. Dzisiejsza niedziela jest niedzielą diakonii. Po nabożeństwie będziemy prosili o złożenie ofiary, która zostanie przeznaczona na działalność Diakonii naszego Kościoła.
  3. W najbliższy czwartek, dnia 10 marca 2022 r. Rada Parafialna zaprasza pracowników i wolontariuszy na spotkanie z okazji Dnia Kobiet na godz. 17.15 do naszego Ośrodka „Przy lesie” w Karpaczu.
  4. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w pomoc dla Ukrainy wspierając instytucje charytatywne, fundacje, przekazując bezpośrednio dary dla potrzebujących i modląc się o pokój. Na ostaniem nabożeństwie zbieraliśmy ofiarę na pomoc Ukrainie, o którą prosiła nas Diecezja Wrocławska i zebraliśmy 379,70 zł.
  5. Prosimy o wsparcie Rodziny z Ukrainy, dla której nasza Parafia udostępniła nieodpłatnie mieszkanie. Rodzina ta (matka z dwojgiem dzieci) przybyła do nas w poniedziałek (28.02.2022 r.). Zbiórka ta, przeznaczona na ich bieżące potrzeby oraz organizacje miejsca pracy, prowadzona jest na konto parafii EA Wang za pośrednictwem zakładki „darowizny” znajdującej się na stronie parafii http://wang.com.pl/darowizny/ w systemie „dotpay” oraz poprzez bezpośrednie przelewy na konto parafii w banku Santander 96 1090 1926 0000 0005 1412 6439 pod hasłem „Rodzina z Ukrainy. Dziękujemy za Wasze wsparcie! Do wczoraj nasi Parafianie oraz osoby spoza parafii przekazały darowizny w wysokości: 2 591,60 PLN. Otrzymaliśmy także deklarację wsparcia od innych osób w najbliższym czasie. Pamiętajmy, że potrzeba pomocy tak szybko się nie skończy. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.” Ga 6,2
  6. Parafia ewangelicko – augsburska Wang w Karpaczu zaprasza panie na Diecezjalne Rekolekcje Pasyjne dla Pań, które odbędą się w dniach 26 i 27 marca 2022 r. w Ośrodku wypoczynkowym „Przy lesie” w Karpaczu, na ul. Spokojnej 1. Temat tegorocznych rekolekcji to: „Od nowa – odnowa! O przeobrażeniach, sekretnych drzwiach przemian, otwartych oknach pytań, poszukiwaniach „właściwej części” i Bożej drodze ku sobie!” Zajęcia poprowadzi diakon Izabela Sikora. W programie przewidziane jest też spotkanie autorskie z Lidią Czyż z Wisły – Malinki, która opowie o swoich książkach. Rekolekcje otrzymały dotację Diecezji Wrocławskiej i ich całkowity koszt wynosi 150,00 zł. Rozpoczęcie zajęć w sobotę o godz. 10.30. a zakończenie w niedzielę obiadem o 30. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestniczek spotkania, zapraszamy do wzięcia udziału tylko panie zaszczepione na Covid-19. Zgłoszenia, dotyczące udziału w rekolekcjach prosimy zgłaszać u p. pastorowej Bogusławy Pech.

 

Wstecz

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com