en
pldeczuahu

15 niedziela po Trójcy Świętej

25 września 2022

25.09.2022 r. – 15 niedziela po Trójcy Świętej

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie”. 1 P 5,7

 

  1. We wtorek, odbędzie się próba chóru ekumenicznego o godz. 18.30 w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy.
  2. Zawiadamiam, iż pogrzeb zmarłego 23 lutego 2022 r. w Saarbrucken śp. dra Hagena Georga Hartmanna odbędzie się w piątek, dnia 30.09.2022 r. o godz. 16.00 w kościele Rzymskokatolickim p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, dawniej Kościół Łaski Cesarskiej w Jeleniej Górze. Po nabożeństwie żałobnym nastąpi złożenie urny z prochami zmarłego w rodzinnej kaplicy nagrobnej przy kościele Łaski.
  3. Nabożeństwo za tydzień, o godz. 10.00 w kościele Wang, z okazji Dziękczynnego Święta Żniw, będzie ze Spowiedzią i Komunią Świętą.
  4. Już teraz zapraszamy na nagranie nabożeństwa w kościele Wang przez TVP Kultura, wg następującego porządku zaproponowanego przez TVP Kultura:
  • rejestracja nabożeństwa 07.10.2022 r. o godz. 18.00,
  • w dniu rejestracji o godz. 17.00 przeprowadzimy krótką próbę muzyczną i kamerową z uczestnikami nabożeństwa, proszę wszystkie osoby, które czynnie uczestniczą w nabożeństwie o obecność na próbie
  • emisja 09.10.2022 r. o godz. 8.00 w TVP Kultura, czas trwania 55 minut

W związku z bardzo dużym znaczeniem tego nabożeństwa dla misji i prezentacji naszej Parafii oraz popularyzacji Karpacza, zachęcam do czynnego udziału w nagraniu oraz zaproszeniu osób spoza naszej parafii.

  1. bp Waldemar Pytel wskazał termin wprowadzenia Rady Parafialnej na Niedzielę Wieczności, dnia 20 listopada 2022 r. w czasie nabożeństwa o godz. 10.00. Już teraz serdecznie zapraszamy na tą Uroczystość.

Wstecz

© 2024: Kościół WANG | site by: wiredot.com