en
pldeczuahu

3 niedziela po Epifanii

23 stycznia 2022

23.01.2022 r. – 3 niedziela po Epifanii

„Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Boga” Łk 13,29

  1. „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” – pod tym hasłem przebiega Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Ze względu na pandemię COVID-19 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2022 r. będzie wyglądał inaczej niż w latach ubiegłych. Proboszczowie Parafii Rzymskokatolickiej – ks. dr Paweł Oskwarek i Ewangelicko-Augsburskiej Wang – ks. radca Edwin Pech wspólnie ustalili, iż ze względu na pandemię nabożeństwo ekumeniczne zostanie zaplanowane w sprzyjających okolicznościach w tym roku, w innym terminie na przełomie maja i czerwca. Duchowni obu parafii oraz wierni, będą się modlili w swoich kościołach na dzisiejszych mszach i nabożeństwie o Jedność Chrześcijan. https://ekumenia.pl/aktualnosc/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-2022/
  2. We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego.
  3. Radę Parafialną zapraszam na posiedzenie w czwartek, dnia 27 stycznia 2022 r. na godz. 17.30.
  4. W niedzielę 06.02.2022 r. zapraszamy Parafian na doroczne sprawozdawczo – budżetowe Zgromadzenie Parafialne, które odbędzie się po nabożeństwie.
  5. Ze smutkiem zawiadamiam, że wieku 54 lat, po długiej chorobie, zmarł 16 stycznia 2022 roku śp. ks. Dariusz Lik – proboszcz parafii ewangelickiej w Zielonej Górze. Wczoraj odbył się pogrzeb. Śp. ks. Dariusz Lik przez kilka lat zmagał się z ciężką chorobą onkologiczną. Pozostawił żonę i córkę.

Jezus mówi: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Ew. Jana 11,21

Wstecz

© 2024: Kościół WANG | site by: wiredot.com