en
pldeczuahu

Boże Narodzenie

26 grudnia 2021

26.12.2021 r. – 2. Dzień Świat Narodzenia Pańskiego

„Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego.” J 1,14

 

 1. Pozdrowienie Biskupa Jerzego Samca.

Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym”.
Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!
Święta Narodzenia Pańskiego kojarzą nam się z radością, rodzinnym ciepłem, blaskiem świec i wybrzmiewającymi kolędami. Odkrywamy ponownie, że Zbawiciel – Jezus Chrystus wnosi w nasze życie pokój i pocieszenie.
Lecz podczas tegorocznych świąt nie zawsze udzielać nam się będzie atmosfera błogosławionego, radością natchnionego czasu. Wiele jest strachu w naszej codzienności.

 • Boimy się o zdrowie naszych najbliższych chorujących na COVID-19 lub pozostających w izolacji.
 • Boimy się, gdyż czujemy się samotni albo utraciliśmy kogoś bliskiego i teraz najmocniej odczuwamy ten brak.
 • Boimy się o osoby tułające się po lasach, w zimnie, które nie mają możliwości usiąść przy suto zastawionym stole.
 • Boimy się o tych, którzy opuścili swoje domy i uciekają przed wojną albo szukają lepszego życia.
 • Boimy się o tych, którzy strzegą w naszym kraju bezpieczeństwa oraz tych, którzy dbają o nasze zdrowie i często sami są narażeni.
 • Boimy się wreszcie o nasze relacje z innymi ludźmi, bo zdarza się, że kogoś zawiedliśmy, żyjemy w konflikcie i nie umiemy się pojednać.
 • Boimy się czasem też dlatego, że zawiedliśmy Boga swoją pychą, brakiem zaufania i poświęconego mu czasu.

Potrzebujemy więc siły, by ten nasz strach przezwyciężyć, by odnaleźć nadzieję i zmobilizować się do zmian.

Dlatego w te święta znacząco brzmią słowa anioła: „Nie bójcie się”. Są one wyjściem naprzeciw wszelkim naszym niepokojom. Zatrzymują nas i przenoszą z naszymi obawami w inną przestrzeń.
Dziś coś się zmienia – „narodził się wam Zbawiciel”. On rodzi się dla mnie i dla ciebie, dla bliskich i obcych, dla każdej i każdego, kto nie widzi już nadziei. On wszystko zmienia!
Życzę nam wszystkim, by święta Bożego Narodzenia były czasem pokonywania naszych lęków, zaufania Chrystusowi oraz otwierania serc dla potrzebujących. Ponieważ obdarowano nas radością i nadzieją, nieśmy ją też światu!

Z życzeniami Bożego pokoju na co dzień
bp Jerzy Samiec

 

 1. Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej wszystkich, którzy odczuwają skruchę z powodu swoich grzechów, pragną je wyznać, otrzymać odpuszczenie i przyjąć ciało i krew Jezusa Chrystusa.

Rada Parafialna ustaliła następujący sposób udzielania Komunii Świętej: duchowny przed rozpoczęciem dystrybucji dezynfekuje dłonie.  Wierni podchodzą najpierw do stolika znajdującego się przy ambonie i dezynfekują dłonie, następnie klęczą lub stoją przed ołtarzem i przyjmują opłatek na dłoń. Następnie zamaczają opłatek w winie, w kielichu trzymanym przez duchownego.

 1. Nabożeństwo w Sylwestra na Zakończenie Roku o 17.00
 2. Nowy Rok, nabożeństwo ze Spow. i Kom. Św., godz. 00.
 3. Zachęcamy do zakupienia świec Wigilijnego Dzieła Pomocy, Kalendarza Ewangelickiego wraz z „Biblią, na co dzień” oraz kalendarza ściennego z Diakonatu EBEN – EZER a także zamówienia prenumeraty na Zwiastun w roku 2022.

 

 

Życzę Wszystkim zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych Bożym pokojem, nadzieją i miłością.

 

Wstecz

© 2024: Kościół WANG | site by: wiredot.com