en
pldeczuahu

Niedziela Palmowa

28 marca 2021

28.03.2021 r. Niedziela Palmowa

„Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.  J 3,14.15

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!

Wszyscy przeżywamy trudną sytuację związaną z pandemią. W naszych domach i rodzinach doświadczamy różnych trosk związanych ze zdrowiem i trudną egzystencją.

Kościoły pozostają otwarte. Mamy ograniczoną możliwość wzięcia udziału w nabożeństwach, ale w Wielkim Tygodniu jest kilka nabożeństw.

Terminy i organizacja nabożeństw w okresie Wielkiego Tygodnia w kościele Wang.

Wielki Czwartek
nabożeństwo ze Spow. i Kom. Św., godz. 17.00
Wielki Piątek
nabożeństwo ze Spow. i Kom. Św., godz. 16.30
Wielkanoc
nabożeństwo ze Spow. i Kom. Św., godz. 10.00
Poniedziałek Wielkanocny
nabożeństwo ze Spow. i Kom. Św., godz. 10.00

  1. W związku z państwowymi ograniczeniami związanymi z ilością wiernych na nabożeństwach, Rada Parafialna postanowiła wprowadzić listę, na którą będą się mogli wpisywać Parafianie oraz osoby spoza Parafii, które pragną wziąć udział w nabożeństwach w kościele Wang, w Wielkim Tygodniu.
  2. Aktualnie w nabożeństwie może wziąć jednocześnie udział 12 osób. Osoby, które pragną wziąć udział w nabożeństwie powinny to zgłosić telefonicznie, najpóźniej na jeden dzień przed nabożeństwem, w kancelarii parafialnej, pod numerem 75 76 19 228. W przypadku, gdy ktoś zapisał się na listę, ale nie będzie jednak mógł wziąć udziału w nabożeństwie, to prosimy o telefon, aby mogły wziąć udział w nabożeństwie inne osoby.
  3. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z dojazdu na nabożeństwa w Wielkim Tygodniu busem parafialnym, to prosimy o telefon najpóźniej na jeden dzień przed nabożeństwem.
  4. W imieniu Diakoni Kościoła EA w RP zwracam się z prośbą o złożenie w kancelarii parafialnej „Skarbonki Diakonijnej 2021” do Poniedziałku Wielkanocnego. Istnieje także możliwość przelania zebranej ofiary w skarbonce na konto Parafii: 96 1090 1926 0000 0005 1412 6439 i podanie w tytule przelewu „Skarbonka Diakonijna 2021”.
  5. Zapraszam do udziału w nabożeństwach w kościele Wang, ale także do korzystania z transmisji telewizyjnych oraz internetowych, abyśmy mogli wzmocnić się duchowo i lepiej przetrwać ten trudny czas.
  6. Dzisiaj o godzinie 15.50 – w programie 3 TVP, nadawane będzie nabożeństwo z kościoła ewangelickiego w Goleszowie. Kazanie wygłosi ks. Piotr Sztwiertnia. Serdecznie zachęcam do uczestnictwa.

 Ks. prob. Edwin Pech

 

Wstecz

© 2024: Kościół WANG | site by: wiredot.com