en
pldeczuahu

Pamiątka Reformacji

31 października 2023

31.10.2023 r. Pamiątka Reformacji

„Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”. 1 Kor 3,11

 

  1. W czasie dzisiejszego nabożeństwa nawiązujemy do bardzo ważnego wydarzenia w historii ewangelików, czyli do Święta Reformacji. 31 października 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter (1483-1546), zgodnie z ówczesnym zwyczajem przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Dotyczyły one nadużyć w Kościele zachodnim, szczególnie tych, które związane były ze sprzedażą odpustów.
  2. Po nabożeństwie będziemy zbierali ofiarę, która zostanie przeznaczona na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny w naszym Kościele.
  3. Dnia 1 listopada przypada Pamiątka Świętych Pańskich i Pamiątka Umarłych. Wielu z nas wybierze się na groby swoich bliskich.

Zgodnie z porządkiem liturgicznym w naszym Kościele, wspomnienie zmarłych będzie miało miejsce w ostatnią niedzielę roku kościelnego – Niedzielę Wieczności dnia 26.11.2023 r.

  1. Najbliższe nabożeństwo odbędzie się w niedzielę dnia 5.11.23 r. o godz. 10.00 i połączone będzie ze spowiedzią i komunią Świętą. Po jego zakończeniu będziemy prosili o złożenie ofiary na „Fundusz na Diasporę”.
  2. Próby Chóru Ekumenicznego zostały przeniesione na czas zimowy do Leśnego Banku Genów w Kostrzycy i odbywają się w poniedziałki o godz. 18.00. Dodatkowa próba Chóru odbędzie się w najbliższy piątek, dnia 3.11.2023 r. o godz. 18.00 w LBG.

 

Wstecz

© 2024: Kościół WANG | site by: wiredot.com