en
pldeczuahu

Pamiątka Świętych Pańskich i Pamiątka Umarłych. 21. Niedziela Po trójcy Świętej.

1 listopada 2020

01.11.2020 r. Pamiątka Reformacji i Pamiątka Świętych Pańskich i Pamiątka Umarłych. 21. Niedziela Po trójcy Świętej.

 

„Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”.

 

  1. Dzisiejsze nabożeństwo odbywa się z okazji Święta Reformacji.

31 października 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter (1483-1546), zgodnie z ówczesnym zwyczajem przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Dotyczyły one nadużyć w Kościele zachodnim, szczególnie tych, które związane były ze sprzedażą odpustów.

Po nabożeństwie będziemy zbierali ofiarę, która zostanie przeznaczona na Fundusz Ewangelizacyjno-Misyjny w naszym Kościele.

  1. Dzisiaj pragniemy wspomnieć naszych zmarłych, ponieważ przypada w tym dniu Pamiątka Świętych Pańskich i Pamiątka Umarłych. Zgodnie z porządkiem liturgicznym w naszym Kościele, wspomnienie zmarłych będzie miało także miejsce w ostatnią niedzielę roku kościelnego – Niedzielę Wieczności 22.11.2020 r.
  2. Od dnia 31 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. Rząd RP zakazuje wstępu na teren cmentarzy z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych.
  3. Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej wszystkich, którzy odczuwają skruchę z powodu swoich grzechów, pragną je wyznać, otrzymać odpuszczenie i przyjąć ciało i krew Jezusa Chrystusa. Rada Parafialna ustaliła następujący sposób udzielania Komunii Świętej: duchowny przed rozpoczęciem dystrybucji dezynfekuje dłonie.  Wierni podchodzą najpierw do stolika znajdującego się przy ambonie i dezynfekują dłonie, następnie klęczą lub stają przed ołtarzem i przyjmują opłatek na dłoń. Następnie zamaczają opłatek w winie, w kielichu trzymanym przez duchownego.
  4. Następne nabożeństwo odbędzie się za tydzień w niedzielę o godz. 10.00. Będziemy na nim prosili o złożenie ofiary na „Fundusz na Diasporę”.
  5. Trwa dwudziesta edycja akcji charytatywnej Prezent pod choinkę pod hasłem „Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu”. W jej ramach przygotowywane są świąteczne paczki dla potrzebujących dzieci z Białorusi, Rumunii i Ukrainy. Organizatorem akcji jest Centrum Misji i Ewangelizacji (CME), we współpracy z Diakonią Polską oraz Stowarzyszeniem Joannici Dzieło Pomocy – Oddział Śląski. Zachęcamy do przyłączenia się do tej inicjatywy i wobec aktualnej sytuacji zdrowotnej, zamiast zrobienia prezentu zachęcamy prezentu wirtualnego. Wystarczy przelać 60 zł na rzecz akcji. Organizatorzy przygotują prezent za nas. Wszelkie materiały i informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora prezent.cme.org.pl
  6. Zapraszamy do obejrzenia dzisiaj (1.11.20) w TVP3 o godz. 15.50 nabożeństwa z ewangelickiego kościoła Opatrzności Bożej w Zgierzu.

Wstecz

© 2024: Kościół WANG | site by: wiredot.com