hu
plendeczua

Klub integracyjny

Celem działania Klubu Integracyjnego jest stworzenie możliwości osobom niepełnosprawnym – w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich –uczestnictwa w imprezach kulturalnych, towarzyskich i innych.
Raz w miesiącu staramy się być uczestnikami spektaklu teatralnego lub premiery kinowej. Uczestnicy grupy integracyjnej mieli możliwość obejrzeć na żywo koncert Moniki Brotki, który okazał się wydarzeniem artystycznym sezonu zimowego w mieście Karpaczu.

Dla grupy integracyjnej zorganizowaliśmy wycieczkę autokarową do Pragi. Wycieczka okazała się dużym wyzwaniem tak dla uczestników poruszających się na wózkach czy też o kulach, jak i dla opiekunów i wolontariuszy. Zadowolenie jak i pozytywne wrażenia okazały się silniejsze od trudów wycieczki. Kolejne bliższe wyjazdy dla uczestników nie stanowią już problemu.

Gril na terenie parafii był okazją do poznania parafii i otoczenia kościółka Wang. Uczestnicy grupy integracyjnej mieli przyjemność odbyć wycieczkę górską w czeskie Karkonosze. Nasza grupa otrzymała zaproszenie do udziału w wigilii ekumenicznej dla osób starszych i schorowanych, organizowanej przez Parafię Rzymsko-katolicką w Karpaczu oraz Parafię Ewangelicko – Augsburską Wang w Karpaczu.

W spotkaniach grupy dużo czasu poświęcamy na rozmowy. Podobnie jak w każdym gronie dotyczą one różnych spraw np.: rodzinnych (wychowanie dzieci), mieszkaniowych, socjalnych. Tematem wiodącym jest wymiana informacji na temat zdrowia, leków, ich skuteczności. Wzajemna pomoc w informowaniu się o możliwości zdobycia środków na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego czy też umożliwiającym kontakt ze światem komputera. Działalność grupy jest możliwa dzięki wsparciu i użyczeniu środka transportu- Busa przez NZOZ Diakonia Wang.

W minionych latach Klub Integracyjny uzyskał również dofinansowanie od Urzędu Miasta Karpacza.
Na skuteczność działania grupy integracyjnej przy NZOZ Diakonia Wang ma wpływ i zaangażowanie pracowników (Jolanty Karpowicz, Teresy Mazur, Katarzyny Gerber, Edwarda Wacha oraz wolontariuszy w osobach Urszuli Libergal, Krystyny Płuzińskiej, Andrzeja Mazura).

W roku 2007 NZOZ Diakonia Wang były zaangażowane w działania profilaktyczne, w tym badania mammograficzne dla mieszkańców Karpacza i okolic. Badania odbyły się przy udziale i współpracy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Karpaczu.

NZOZ Diakonia Wang był również współorganizatorem badań mammograficznych w Podgórzynie. W sumie z badań w okresie czterech dni skorzystało kilkaset kobiet.

Edward Wach

Diakónia

© 2024: WANG templom | tervezés és kivitelezés: wiredot.com