hu
plendeczua

Diakónia

Az Ószövetségben a „diakónia” szó nem fordul elő, de a judaizmus ismeri a „szolgálat” és „szeretet” kifejezéseket. Megjelennek a próféták felhívásaiban, a felebaráti szeretet parancsában, a jubileumi év törvénykezésében. Például a zsidó törvények előírták, hogy Purim ünnepére az ember keressen valakit, aki szegényebb nála, és ajándékot ajánljon neki (Est 9,22).

Az Újszövetségben a „diakónia” főnév az irgalmasság szolgálatát jelenti, amelyhez minden keresztényt megvallott hite kötött. Jézus ezt mondta: „Bizony mondom néktek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40).

A DEKÓNIA JELE – „KERESZT KORONÁVAL”

A jel szimbolikája – a kereszt Isten irgalmát jelenti Jézus Krisztusban, aki a Golgota keresztjén hordozta bűneinket. A korona az Ő feltámadását, a halál feletti győzelmet jelenti. Krisztussal együtt részesedünk a húsvét győzelmében. A korona azt is bejelenti, hogy megkapta „az élet koronáját” (Jelenések 2:10).
Ezt a táblát 1925-ben tervezte prof. Richard Boeland a belső küldetés jeleként. Az Eurodiaconia döntése értelmében a „koronás keresztet” az európai protestáns egyházak diakónusai használhatják logóként. (alapján: www.diakonia.org.pl)

A mi történetünk

„Ne felejtsd el a jótékonyságot és a kölcsönös segítségnyújtást; mert az ilyen áldozatok kedvesek Istennek.” Zsid 13,16

1999. augusztus Knut Randau, Joannites baleseti segélyszolgálat Drezdából. Javaslat egy szociális állomás létrehozására a karpaczi Wang templomban, és végső soron egy sürgősségi állomás, azaz egy mentőállomás létrehozására.
2000, Hans Niklas von Selchow – a Knights Hospitaller képviselője, egy szociális állomás létrehozásának támogatása. Tilo von Thadden – segítség orvosi felszereléssel és autóval való felszerelésben.
2000, Helmuth Spieler, magánkezdeményezés rehabilitációs felszerelések biztosítására Németországból.

Az első lépés

2000.09.10 Megkezdtük plébániánkon a Diakóniai Rehabilitációs Eszközkölcsönző hivatalos tevékenységét. Garázsszínpad

A második szakasz

Szociális Állomás felállítása. 2001. augusztus 1-jén plébániaházunkban, a lakásban megkezdte működését a Wang Evangélikus-Augsburgi Plébánia Diakónia Szociális Állomása és a Szent János Rend Sziléziai Egyesülete.

„… ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei Atyátokat…” Mt 5,16

Harmadik szakasz

2002. június 10-én megkezdtük a Diakóniai Mentő és Szociális Állomás építését a Wang templomban.
2003. április 12. A „Kegyes Szamaritánus” Diakóniai Mentő és Szociális Állomás épületének felszentelése

Negyedik szakasz

2003.01.14. a Diakonia Wang Magánegészségügyi Intézmény létrehozása, az alsó-sziléziai vajda határozata. 2003. március 27-én finanszírozási megállapodás az Országos Egészségpénztárral.

Az ötödik, egyben utolsó szakasz…

képzési Központ
Orvosi elsősegélynyújtó képzés.
Együttműködés a Lengyel Újraélesztési Tanáccsal.
2011. 09. 11. KÖSZÖNJÜK SZOLGÁLATOT A KARPACZI WANG TEMPLOMÁBAN Diakonia Wang fennállásának 10. évfordulója alkalmából és a Knights Hospitaller Sziléziai Társasága Szociális Állomása alkalmából.
TÖRTÉNETÜNK, VÍZ PROGRAM, BP ISTEN RICHÁRD Prédikáció

A Diakonia Wang Magánegészségügyi Intézmény és a Szent János Rend Sziléziai Társasága tevékenységi körei:
Családi ápolás. Hosszú távú ápolás
Megelőzés.
Kezelés.
Orvosi diagnosztika.
Egészségnevelés, egészségfejlesztés.
Segítségnyújtás a szociális feladatok területén.
Időskorúak szociális és nappali ellátása. Ételek elkészítése, felszolgálása.
Rehabilitációs eszközök bérbeadása.
Orvosi elsősegélynyújtó képzés.
Együttműködés a Lengyel Újraélesztési Tanáccsal.
BLS és AED oktatói tanfolyamok (alap életfenntartás és automatizált külső defibrilláció), ALS, ILS, EPLS
Környezetvédelmi klub gyerekeknek és serdülőknek.
Integrációs klub kerekesszékesek számára.
Egyházközségi Diakóniai Bizottság:
Beteg plébánosok látogatása otthon és a kórházban.
Karácsony szervezése gyerekeknek.
A plébánosok szolgálatra való szállításának megszervezése.
Segítség az orvoshoz jutáshoz.
Vásárlás idősebb plébánosoknak.

Diakónia

© 2024: WANG templom | tervezés és kivitelezés: wiredot.com