ru
plendeczuahu

Diakonia Wang

W Starym Testamencie słowo „diakonia” nie występuje, judaizm jednak zna określenia „służba” i „miłość”. Występują one w apelach proroków, przykazaniu miłości bliźniego, prawodawstwie roku jubileuszowego. Prawo żydowskie nakazywało na przykład, by na święto Purim, człowiek poszukał biedniejszego od siebie i ofiarował mu jakiś dar (Est 9,22).

W Nowym Testamencie rzeczownik „diakonia” oznacza służbę miłosierdzia, do której, poprzez wyznawaną wiarę był zobowiązany każdy chrześcijanin. Jezus powiedział: „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

ZNAK DIAKONII – „KRZYŻ Z KORONĄ”

Symbolika znaku – Krzyż oznacza Boże miłosierdzie w Jezusie Chrystusie, który poniósł nasze grzechy na krzyż Golgoty. Korona oznacza Jego zmartwychwstanie, zwycięstwo nad śmiercią. Wraz z Chrystusem bierzemy udział w zwycięstwie Wielkanocy. Korona to także zapowiedź otrzymania „korony żywota” (Obj 2,10).
Znak ten został zaprojektowany w 1925 roku przez prof. Richarda Boelanda jako znak misji wewnętrznej. Zgodnie z decyzją Eurodiakonii „krzyż z koroną” może być używany jako logo przez diakonie Kościołów protestanckich w Europie. (oprac. na podstawie: www.diakonia.org.pl)

Nasza historia

„Nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu.” Hbr 13,16

Sierpień 1999 r. Knut Randau, Joannici Pomoc Wypadkowa z Drezna. Propozycja utworzenia Stacji Socjalnej przy kościele Wang w Karpaczu oraz docelowo stacji ratunkowej, czyli podstacji pogotowia ratunkowego.
Rok 2000, Hans Niklas von Selchow – przedstawiciel zakonu Joannitów, poparcie utworzenia stacji socjalnej. Tilo von Thadden – pomoc przy wyposażeniu w sprzęt medyczny i samochód.
Rok 2000, Helmuth Spieler, prywatna inicjatywa dostarczania sprzętu rehabilitacyjnego z Niemiec.

Pierwszy etap

10.09.2000 r. Rozpoczęliśmy w naszej Parafii oficjalną działalność Diakonijnej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego. Etap garażu

Drugi etap

Powstanie Stacji Socjalnej. Od 1 sierpnia 2001 r. w naszym Domu Parafialnym, w apartamencie, rozpoczęła swoją działalność Stacja Socjalna Diakonii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang i Śląskiego Stowarzyszenia Zakonu Joannitów.

„…Niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie…” Mt 5,16

Trzeci etap

W dniu 10.06.2002 r. rozpoczęliśmy budowę Diakonijnej Stacji Ratunkowo-Socjalnej przy kościele Wang.
12.04.2003 r. Poświęcenie budynku Diakonijnej Stacji Ratunkowo – Socjalnej „Miłosierny Samarytanin”

Czwarty etap

14.01.2003 r. powstanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Diakonia Wang, Decyzja Wojewody Dolnośląskiego. 27 marca 2003 r. umowa na finansowanie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Piąty i ostatni etap …

Centrum Szkoleniowe
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Współpraca z Polską Radą Resuscytacji.
11.09.2011 r. NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNE W KOŚCIELE WANG W KARPACZU z okazji 10-lecia Diakonii Wang i Stacji Socjalnej Śląskiego Stowarzyszenia Zakonu Joannitów.
NASZA HISTORIA, PROGRAM NABOŻEŃSTWA, KAZANIE BP RYSZARD BOGUSZ

Obszary działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Diakonia Wang i Śląskiego Stowarzyszenia Zakonu Joannitów:

 1. Pielęgniarstwo rodzinne. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  Profilaktyka.
  Leczenie.
  Diagnostyka medyczna.
  Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia.
  Pomoc w zakresie zadań socjalnych.
  Opieka socjalno-bytowa nad osobami starszymi. Przygotowywanie i podawanie posiłków.
 2. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
 3. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  Współpraca z Polską Radą Resuscytacji.
  Kursy instruktorskie BLS&AED (podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna), ALS, ILS, EPLS
 4. Klub Środowiskowy dla dzieci i młodzieży.
 5. Klub Integracyjny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Parafialna Komisja Diakonijna:

 • Odwiedziny chorych Parafian w domu i szpitalu.
 • Organizacja Gwiazdki dla dzieci.
 • Organizacja dowozu Parafian na nabożeństwa.
 • Pomoc w dotarciu do lekarza.
 • Zakupy dla starszych Parafian.

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com