ru
plendeczuahu

Parafia

Na nabożeństwa zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Nabożeństwa ewangelickie odprawiane są w kościele Wang w niedziele i święta o godz. 10.00.

Zmiany godzin nabożeństw i zwiedzania kościoła w wyjątkowych sytuacjach podawane są w ogłoszeniach parafialnych. http://wang.com.pl/parafia/ogloszenia-parafialne/

Wykaz nabożeństw oraz godzin zwiedzania w święta: http://wang.com.pl/parafia/nabozenstwa/

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com