ru
plendeczuahu

Spotkania parafialne

Szkółka Niedzielna dla dzieci odbywa się równolegle do nabożeństwa w Domu Parafialnym.
W czasie nabożeństwa po Wyznaniu Wiary dzieci udają się z opiekunką do Domu Parafialnego. Tam prowadzone są dla nich zajęcia: opowiadanie historii biblijnych, nauka pieśni, rysowanie i malowanie.

Godzina Biblijna w środy o godz. 18.00.
Otwarte forum dyskusyjne na temat rozważanego Słowa Bożego.

Spotkania dla zainteresowanych Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w środy o godz. 19.00.
Prosimy o kontakt tel. 757619228 w celu potwierdzenia godziny spotkania.

Spotkania biblijne dla Kobiet: trzecia środa miesiąca o godz. 11.00
Studium biblijne i dyskusja wśród Pań.

Próba Chóru Ekumenicznego: wtorek o godz. 18.30
Członkowie chóru wywodzą się przede wszystkim z Kościoła Rzymskokatolickiego i Ewangelicko – Augsburskiego. W repertuarze chóru znajdują się pieśni kościelne. Członkowie chóru stawiają sobie za zadanie bycia „widzialnym znakiem ekumenizmu” poprzez śpiewanie pieśni, działalność charytatywną. Chór jest otwarty na przyjęcie nowych członków.

Zebranie młodzieżowe Info: tel. 757619228

Lekcje religii prowadzone są w szkołach, Domu Parafialnym i w mieszkaniach Rodziców dzieci.

W nabożeństwach i Spotkaniach Parafialnych mogą brać odział osoby spoza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Serdecznie zapraszamy!

Porad duszpasterskich udziela ks. prob. Edwin Pech

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com