ru
plendeczuahu

Akademia Ewangelicka Wang

Działalność Akademii Ewangelickiej Wang w Karpaczu to przede wszystkim

 1. Budowanie partnerstwa pomiędzy osobami i grupami kościelnymi i świeckimi.
 2. Wskazanie na historię regionu, powiązaną z Norwegią, Niemcami, Czechami i Austriakami.
 3. Kontynuacja dotychczasowych działań Parafii i szukanie nowych, nawiązujących do bieżących potrzeb społeczeństwa polskiego i wynikających z przygranicznego usytuowania Karpacza z Czechami i Niemcami.
 4. Akademia jest projektem szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, wychowawczych i integracyjnych, które inspirowane są wartościami chrześcijańskimi.
 5. Wszystkie działania podejmowane w ramach Akademii służyć mają propagowaniu tych wartości pośród uczestników wydarzeń organizowanych przez Akademię.
 6. Cele określone realizowane będą w szczególności poprzez:
  • inicjowanie i przeprowadzanie różnych form wzajemnego kontaktu pomiędzy grupami, które na co dzień objęte są opieką sprawowaną przez Parafię oraz Podmioty Współpracujące, w tym spotkań integracyjnych, wspólnych turnusów rehabilitacyjnych, obozów tematycznych, kursów językowych, współzawodnictwa sportowego,
  • organizowanie seminariów i konferencji poświęconych problemom obszaru pogranicza oraz jego mieszkańców, w tym w szczególności problemom młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • organizowanie działalności charytatywnej i pomocy wzajemnej w ramach grup objętych działaniami Akademii
  • gromadzenie i udostępnianie wszechstronnej informacji wspierającej działalność Akademii oraz Podmiotów Współpracujących.

Kontakt

Siedziba Akademii znajduje się przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang.

Akademia Ewangelicka Wang
ul. Na Śnieżkę 8, 58-540 Karpacz
tel +48 75 76 19 228
akademia@wang.com.pl

Osoba do kontaktu: Ks. prob. Edwin Pech

Historia powstania Śląskiej Akademii Ewangelickiej

 • 22.07.2005 r. – uchwalenie Statutu ŚAE przez Radę Parafialną PEA Wang
 • 21.10.2005 r. – przyjęcie Statutu ŚAE przez Konsystorz KEA w RP

Pozyskaliśmy Instytucje wspierające nasze działanie, jak Ewangelicki Kościół Górnych Łużyc, Akademię Ewangelicką w Jauernick, Partnerską Parafię Ewangelicką w Reichenbach, CFJM i Diakonię w Görlitz oraz Stowarzyszenie dla Śląskiej Historii Kościoła i Społeczność ewangelickich Ślązaków w Mainz.

jesień 2008 r. – wypracowanie ostatecznej nazwy Akademii: Akademia Ewangelicka Wang w Karpaczu

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com