ru
plendeczuahu

Chór Ekumeniczny z Karpacza

Zapraszamy na próby Chóru Ekumenicznego z Karpacza,

które odbywają się w poniedziałki o godz. 18.00 w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy.

Informacja tel. Parafii Wang: 757619228

Krótka historia Chóru Ekumenicznego w Karpaczu

Chór Ekumeniczny w Karpaczu rozpoczął swoją działalność w listopadzie 1996 roku. Powstał z połączenia grupy osób związanych z zespołem Wang przy parafii ewangelicko-augsburskiej Wang w Karpaczu i grupy śpiewających pasjonatów z parafii rzymskokatolickiej. Pierwsza dyrygentką chóru była pani Jagoda Plebańska (wówczas mieszkanka Karpacza). Niedługo później Chór miał nowego dyrygenta; był nim zawodowy muzyk – skrzypek Andrzej Gniewek.

Członkowie chóru ekumenicznego, zdecydowali, iż będą śpiewali twórczość kompozytorów, tak dobraną, aby nie zranić niczyich uczuć religijnych. Próby chóru kończone są odczytaniem rozważania biblijnego i Modlitwą Pańską „Ojcze nasz”.

Dalszym postanowieniem było to, aby organizować koncerty charytatywne, a przychód z nich przeznaczyć dla potrzebujących wsparcia. Ewangelicy i Katolicy, pomimo różnic doktrynalnych, pragną być widzialnym znakiem jedności w Chrystusie.

Chór od początku swego istnienia wiele koncertuje, przeważnie w kościołach. Oprócz częstych występów w kościele Wang, jest zapraszany przez księdza proboszcza Zenona Stonia z parafii rzymskokatolickiej w Karpaczu. Śpiewał także w Jeleniej Górze, Kowarach, Mysłakowicach, Lubawce, Miłkowie, Świdnicy, Bogatyni, Jaworze, Cieszynie, Cisownicy, Wiśle oraz na zamku „Czocha”. Były też występy zagraniczne w Jabloncu i Vrchlabi (Czechy) i w Goerlitz, Kamenz (Niemcy). Chór był kilkakrotnie zaproszony do zaśpiewania podczas uroczystości zaślubin.

W roku 2001 dyrygenturę przejął Andrzej Ejsymont.

Od końca stycznia 2004 roku chór prowadzi dyrygent Bernard Stankiewicz z Jeleniej Góry, który jest doświadczonym muzykiem Filharmonii Jeleniogórskiej. Wprowadza nowe utwory do repertuaru (m.in. gospels).
W październiku roku 2006 chór obchodził 10-lecie działalności. W kościele Rzymskokatolickim w Karpaczu odbył się uroczysty koncert a gratulacje złożył chórowymi min. burmistrz Pan Bogdan Malinowski.

Starosta Jeleniogórski Pan Jacek Włodyga przyznał chórowi nagrodę za „Promocję Regionu” w 2006 roku.

Chór koncertuje w kraju i za granicą, głownie w kościołach, ale uczestniczył też w takich wydarzeniach, jak Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej we Wrocławiu i Budapeszcie. Chór uczestniczył też czynnie w nabożeństwie wielkopiątkowym w kościele Wang, które było transmitowane bezpośrednio przez II program TVP.

W 2015 roku Chór Ekumeniczny nagrał i wydał płytę CD „Rok kościelny w pieśni”. W 2016 roku Chór świętował 20-lecie swojej działalności i z tej okazji odbył się koncert jubileuszowy w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. W kwietniu 2017 roku Chór otrzymał specjalne wyróżnienie za ogólne wrażenia artystyczne w XII Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach.

Miesiąc później, w maju, w Katowicach, Chór Ekumeniczny z Karpacza otrzymał Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Śląskiego w I Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Ewangelickiej.

Próby chóru ekumenicznego odbywają się w holu Leśnego Banku Genów w Kostrzycy, dzięki uprzejmości Dyrekcji placówki. Tam nasze śpiewanie dobrze brzmi dzięki świetnej akustyce. Próby odbywają się raz w tygodniu we wtorki o godzinie 18.30 i trwają 2 godziny.

Chór jest otwarty na przyjęcie nowych członków. Każdy, kto czuje radość śpiewania, ma słuch muzyczny, poczucie rytmu i akceptuje zasady ekumenii może być wśród nas.
Zapraszamy wszystkich chętnych. Najlepszy kontakt przez kogoś z członków Chóru, lub telefonicznie do parafii Wang (757619228).

Kontakt

Parafia Ewangelicko – Augsburska Wang
ul. Na Śnieżkę 8, 58-540 Karpacz
tel. +48 75 7619228;
wang@wang.com.pl

Dziękuję za wspólny śpiew.

Ks. prob. Edwin Pech

Historia (bardzo krótka) działalności Chóru Ekumenicznego w Karpaczu:

2020 Historia (krótka) Chóru Ekumenicznego z Karpacza

Historia z podziałem na lata działalności.

1996-1999 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2000 historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2001 historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza.

2002 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2003 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2004 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2005 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2006 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2007 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2008 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2009 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2010 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2011 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2012 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2013 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2014 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2015 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2016 historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza.

2017 historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2018 historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2019 historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2020 historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

2021 historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza

Zdjęcia

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com