pl
ende

Ogłoszenia parafialne

26.01.2020 r. – 3 niedziela po Epifanii

26 stycznia 2020

26.01.2020 r. - 3 niedziela po Epifanii „Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Boga” Łk 13,29   W niedzielę 02.02.2020 r. zapraszamy Parafian na doroczne sprawozdawczo - budżetowe Zgromadzenie Parafialne. Rada…

19.01.2020 r. – 2 niedziela po Epifanii

19 stycznia 2020

19.01.2020 r. – 2 niedziela po Epifanii „Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa”. J 1,17 Kazanie w czasie dzisiejszego nabożeństwa wygłosi ks. Erich Busse z Drezna. W poniedziałek 20.01.2020 r. o godz. 18.00…

12.01.2020 r. – 1 niedziela po Epifanii

12 stycznia 2020

12.01.2020 r. – 1 niedziela po Epifanii „Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.” Rz 8,14 Bardzo serdecznie dziękuję Radzie Parafialnej i Parafianom za udział w moim jubileuszu 60-lecia urodzin i 30-lecia służby duchownego w Karpaczu. Wasz udział w…

05.01.2020 r. – 2 niedziela po Bożym Narodzeniu

6 stycznia 2020

05.01.2020 r. – 2 niedziela po Bożym Narodzeniu „Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” J 1,14,b Bardzo serdecznie witam Prezesa Diakonii Polskiej ks. bpa dra Ryszarda Bogusza oraz Małżonkę p. Iwonę oraz…

29.12.2019 r. 1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

29 grudnia 2019

29.12.2019 r. 1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego.” J 1,14   Zgodnie ze zwyczajem, po zakończeniu dzisiejszego nabożeństwa, będziemy śpiewali kolędy. Każdy z uczestników nabożeństwa będzie mógł zaproponować zaśpiewanie…

26.12.2019 r. – 2. Dzień Świat Narodzenia Pańskiego

26 grudnia 2019

26.12.2019 r. - 2. Dzień Świat Narodzenia Pańskiego „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego.” J 1,14     Odczytanie pozdrowień Biskupa Jerzego Samca Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego…” Ewangelia Mateusza 1,1-17 Drogie…

25.12.2019 r. – Święto Narodzenia Pańskiego

25 grudnia 2019

25.12.2019 r. - Święto Narodzenia Pańskiego „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę jego.” J 1,14   Witam na naszym nabożeństwie bardzo serdecznie wszystkich, dzisiaj niestety bez udziału Chóru Ekumenicznego z powodu choroby dyrygenta. Już dzisiaj…

24.12.2019 r. Wigilia Bożego Narodzenia

24 grudnia 2019

24.12.2019 r. Wigilia Bożego Narodzenia „Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie.” Iz 9,1   W I Dzień Świąt Bożego Narodzenia nabożeństwo odbędzie się ze Spow. i Kom. Św. o godz. 10.00. Na nabożeństwie tym będziemy prosili o złożenie…

22.12.2019 r. – 4 niedziela w Adwencie

22 grudnia 2019

22.12.2019 r. – 4 niedziela w Adwencie „Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się, Pan jest blisko.” Flp 4,4-5 Gratulujemy Natalii i Filipowi Pech z okazji narodzenia się syna Jakuba i życzymy wiele radości i Bożego błogosławieństwa dla zdrowia…

15.12.2019 r. – 3 niedziela w Adwencie

15 grudnia 2019

15.12.2019 r. – 3 niedziela w Adwencie „Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny przychodzi w mocy” We wtorek jak zwykle próba chóru ekumenicznego o godz. 18.30. Zachęcamy do zakupienia Kalendarza Ewangelickiego oraz książeczki „Z Biblią na co dzień” na…

08.12.2019 r. – 2 niedziela w Adwencie

8 grudnia 2019

08.12.2019 r. - 2 niedziela w Adwencie „Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” Łk 21,28 W najbliższy poniedziałek, dnia 09.12.2019 r. odbędzie się w Domu Parafialnym spotkanie z Przewodnikami Sudeckimi. W środę dnia 11 grudnia…

01.12.2019 r. – 1 niedziela w Adwencie

1 grudnia 2019

01.12.2019 r. – 1 niedziela w Adwencie „Oto twój Król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski.” Za 9,9 Dzisiejsze nabożeństw o rozpoczęło się wyjątkowo o godz. 9.30 i będzie bez spow. i kom św. w związku z tym, iż…

24.11.2019 r. – Niedziela Wieczności

24 listopada 2019

24.11.2019 r. – Niedziela Wieczności „Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone” Łk 12,35 We wtorek o godz. 18.30 odbędzie się próba chóru ekumenicznego. W Niedzielę Wieczności pragniemy do modlitwy głównej dołączyć wspomnienia naszych Zmarłych. Nabożeństwo za tydzień, dnia…

Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego

17 listopada 2019

17.11.2019 r. – Przedostatnia Niedziela Roku Kościelnego „My wszyscy mamy stanąć przed sądem Chrystusowym” 2 Kor 5,10   Powitanie Gości: p. dyr. Pola Lulek z Krzeszowa wraz z grupą studentów. We wtorek odbędzie się próba chóru ekumenicznego. W środę, dnia…

3 niedziela przed końcem Roku Kościelnego.

10 listopada 2019

10.11.2019 r. – 3 niedziela przed końcem roku kościelnego „Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia.” 2 Kor 6,2b   Próba chóru ekumenicznego odbędzie się o godz. 18.30 we wtorek. W środę, dnia 13.11.2019 r. zapraszamy Radę Parafialną na…

20 niedziela po Trójcy Świętej

3 listopada 2019

03.11.2019 r. 20 niedziela po Trójcy Świętej „Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego pan żąda od Ciebie; tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mi 6,8 Bardzo serdecznie witam na nabożeństwie…

© 2020: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com