hu
plendeczua

Cselekmény

A karpacz-i Wang templom története

A haranglábban elhelyezett „Dícsérd Krisztust” és „Mi Atyánk” nevű harangok hangjával illetve az ó-Vang himnusszal köszöntjük Önöket Megváltónk hegyi templomában – a Wang templomban. A templom a karpacz-i Wang Evangélikus egyházközséghez tartozik.

A Wang templom a XII – XIII. század fordulóján épült Norvégia déli részén, Vang településen, a Vang-tó partján. Innen származik a neve.

Ezen kívül még nagyjából ezer hasonló fatemplom épült ekkoriban. Mára Norvégiában harminc maradt meg belőlük, valamint ez a templom, Felső-Karpaczban. Németországi testvérgyülekezetünkben, Hahnenklee-ben szintén található egy fatemplom, amit 1908-ban építettek norvég mintára.

A XIX. században a kis Wang templom nagyon rossz állapotban volt, felújítása igen költséges lett volna, ezért az eladása mellett döntöttek. A pénzre ahhoz volt szükség, hogy vissza tudja fizetni az egyházközség az új templom építésére felvett kölcsönt. A Drezdában lakó norvég festő, Johan Christian Dahl professzor közbenjárásának köszönhetően az épületet, a viking építészet műemlékét IV. Frigyes Vilmos porosz király vette meg 427 korabeli Márkáért.
A királyi építész elkészítette a dokumentációt, majd darabjaira szedték, és 1841-ben hatalmas ládákban hajóval Szczecinbe, és onnan a berlini Királyi Múzeumba szállították.

A király azonban végül letett eredeti szándékáról, hogy a templomot Berlintől nem messze, Pfaueninselen állítsák fel, és másik helyet keresett neki, ahol a templom istentiszteleti célokat szolgálhatott volna.

Bukowietz-i Friederike von Reden grófnőnek köszönhetően 1842 tavaszán a Karkonosze-hegységbe hozták a templomot, hogy a karpacz-i és a környékbeli evangélikusokat szolgálja. A hosszú utat kilenc lovasszekéren, valamint az Oderán folyami hajókon tette meg.

Az építési területet a cieplicei Christian Leopold von Schaffgotsch gróf adományozta a Czarna Góra (885 m) oldalában, az Alsó-Karpaczból a Karkonosze legmagasabb csúcsára, a Śnieżkára tartó út felénél.

A templom alatt néhány száz négyzetméternyi építési területet kellett nyerni a plébániának, az iskolának és a temetőnek, ezért felrobbantották a sziklákat és hatméteres támfalat állítottak fel.

1842. augusztus 2-án IV. Frigyes Vilmos király személyesen tette le az alapkövet, két évvel később pedig, 1844. július 28-án az ünnepélyes megnyitón és templomszentelésen vett részt a király és felesége, hollandiai Friderika, illetve sok más ismert személyiség. A templom tornyából, amely Szilézia legmagasabban álló tornya, ez alkalommal csendültek fel először a harangok, és hirdették, hogy innentől kezdve a templom ugyanúgy fog szolgálni, mint Norvégiában.

A Wang templom a korabeli északi építészet remeke. Olyan skandináv faépületek mintájára emelték, melyek mindig is szakrális célokat szolgáltak. Az épület viking hajót mintáz, szögek nélkül, csak fa csapok és illesztések segítségével készült. Építőanyaga norvég fenyő, melyet gyantával vontak be, így lett különösen időtálló.

A külső ajtók, melyeken Önök is bejöttek, pilasztereikkel hívják fel magukra a figyelmet. Egymásba fonódott kígyók és növények díszítik. Az oszlopfőkön stilizált oroszlánokat láthatunk szimbolikus kapuőr szerepben. Egészen hihetetlen, hogy már azokban az időkben, szerény technikai eszközkészlettel: kovakővel, szaruval és csonttal ilyen aprólékos fejeket, lábakat és sörényeket tudtak faragni. A többi bejárat alakjaival ellentétben ezek az állatok kifelé fordulnak.

A jobb oldalt található déli bejárat korára a szemöldökfa dísze, egy lóhere-keresztmetszet utal, ez a XII. századból származik.
Mindkét ajtó felső sarkában fektetett nyolcas alakban elnyúló, szárnyas sárkányok találhatók. Ez a jelenet szimbolizálhatja a jó és a rossz soha véget nem érő, örök harcát. A délivel szemben lévő északi bejáratot Eindridi faragta a XII. század első felében. Erről tanúskodik az ajtó oldalába vésett felirat: „Eindridi faragott engem szent Olaf tiszteletére.”

A díszes ajtókeretként szolgáló kisebb pilaszterekre viking harcosok arcát faragták, kiöltött, hasított nyelvük azt jelképezi, hogy átadják a tudást és a bölcsességet a következő nemzedéknek.

A bizánci stílusban faragott XII. századi oszlopfők valódi művészi darabok, melyeket állatok, növények és maszkok díszítenek. A főhajó és a mellékhajók közepén álló négy oszlop árbocként szolgálhatott egy viking hajón. Az oltár előtt álló oszlopok közül az egyik Dávid győzelmét ábrázolja Góliát fölött, a másik pedig Dánielt az oroszlánbarlangban. Ez utóbbiakat egy kiemelkedő szobrász, Janowicei Jakub rekonstruálta. Az ő műve a kereszt is, melyet egy darab tölgyfából faragott 1844-ben, és a Krisztus-alak is, ez hársfából készült 1846-ban.

Az oltár két oldalán, két talapzaton egy-egy gyertyatartó áll, melyeket Ryszard Zając készített 1980-ban. Hattyú és szív található rajtuk, a hűség és a szeretet jelképe. A norvég gyertyatartókon álló mécsesek csak esküvőkkor égnek. A Wang templom a boldog házasságokról ismert.

Az alsósziléziai barokk keresztelőmedence Wałbrzych közeléből, Dziećmorowicéből került ide, 1740-ben készítették, az ottani templomot azonban azóta lebontották.
A fából készült szószék Norvégiából származik.
A falon két 1904-ből származó zsoltártábla lóg.
A templomot kerengő veszi körül, mely a hideg távoltartására szolgál. Régen itt hagyták a fegyvereket, csapdákat, illetve a középkorban ez volt a vezeklés helye is.
A fény 174 ólomüveg ablakon esik be a templomba.
Ha kimegyünk a templomból, láthatjuk a tető jellegzetes díszítését. A gerinc sarkait csúcsdíszek zárják. Kitátott sárkánypofát ábrázolnak, ezek teszik hasonlóvá egy jellegzetes viking hajó díszítéséhez. A karkonoszei templom is példa arra, ahogy a skandináv kereszténység átemelt pogány elemeket is saját építészetébe.
Az 1844-ben épült 24 méter magas torony sziléziai gránitból készült, ez védi a templomot a Śnieżka felől érkező erős széllökésektől. A nyugat felé eső támfalra IV. Frigyes Vilmos király síremléket rakatott von Reden grófnő tiszteletére, rajta látható egy korongon a grófnő arcképe is.
A templom udvarán találhatók a parókia épületei, melyeket a helyi evangélikus egyházközség igényeire építettek, szobákat lehet bérelni bennük.
A könyvterjesztésben Szentírást, gyermek Bibliát, keresztény irodalmat, a Wang templomról szóló kiadványokat, képeslapokat és a templomhoz kapcsolódó emléktárgyakat lehet vásárolni.
A szökőkúttal szemben látható egy szobor, amely Lázár feltámasztását ábrázolja: Ryszard Zając 1994-ben készített műve. Ryszard Zając fafaragó művész egyik alkotása Magyarországon tekinthető meg: ő faragta testvérgyülekezetünk, a Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség temploma szenvedő Krisztust ábrázoló oltárszárnyát és a templom beltéri keresztjét.
A műemlékjellegű temetőből nagyszerű kilátás nyílik a Jelenia Góra-i medencére és a Karkonosze-hegységre.
A templomkert bejáratával szemben található a Wang Diakónia egészségügyi pontja, itt van lehetőség a rehabilitációs eszközök kölcsönzésére.
Köszönjük a figyelmet! Tájékoztatjuk Önöket, hogy vasárnap és ünnepnapokon 10 órától tartunk istentiszteletet a gyülekezet tagjainak és a turistáknak. Minden első vasárnap gyónás és áldozási lehetőség is van.
Nézzék meg a templomunkat, és járják körbe a kerengőn. Pál apostol áldásával búcsúzunk:
„Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.” (2Kor 13,13)
Edwin Pech 2021.12.22.
(fordította: Szesztay Anna 2022. február 11.)

Cselekmény

© 2024: WANG templom | tervezés és kivitelezés: wiredot.com