pl
endeczuahu

Stacja socjalna

  • Profilaktyka.
  • Leczenie.
  • Diagnostyka medyczna.
  • Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia.
  • Pomoc w zakresie zadań socjalnych.
  • Opieka socjalno-bytowa nad osobami starszymi.

Udzielamy podopiecznym pomocy we wszystkich zakresach wykraczając poza standardowe obowiązki pielęgniarstwa rodzinnego i pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Jako jedyni dowozimy pacjentów do odległych placówek i pomagamy w załatwianiu niezbędnych formalności związanych z wizytami w specjalistycznych instytucjach medycznych i socjalnych.

Opieką nad pacjentami zajmują się nasze pielęgniarki: Katarzyna Gerber, Monika Kubik, Teresa Mazur, Edyta Kociatkiewicz.

Kontakt

Edyta Kociatkiewicz – Tel. 607 755 112 – Kierownik Diakonii Wang,

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com