en
pldeczuahu

2 niedziela w Adwencie

4 grudnia 2022

04.12.2022 r. – 2 niedziela w Adwencie

„Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” Łk 21,28

 

  1. W czasie nabożeństwa będziemy przeżywali radosną Uroczystość roczku Jasia Gerstensteina.
  2. Zachęcam do przystąpienia do Spowiedzi i Komunii Świętej wszystkich, którzy odczuwają skruchę z powodu swoich grzechów, pragną je wyznać, otrzymać odpuszczenie i przyjąć ciało i krew Jezusa Chrystusa.
  3. Zapraszamy na próby Chóru Ekumenicznego z Karpacza, które odbywają się w poniedziałki o godz. 18.00 w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy.
  4. We wtorek dnia 6.12.2022 r. zapraszam członków rady Parafialnej na spotkanie o godz. 18.15.
  5. W niedzielę, dnia 18.12.2022 r, odbędzie się gwiazdka dla dzieci i naszych wcześniej urodzonych Parafian. Serdecznie zapraszamy.
  6. Zachęcamy do zakupienia świec Wigilijnego Dzieła Pomocy, Kalendarza Ewangelickiego wraz z „Biblią, na co dzień” oraz kalendarza ściennego z Diakonatu EBEN – EZER a także zamówienia prenumeraty na „Zwiastun” w roku 2023.
  7. Rada Parafialna zwraca się, jak co roku, z prośbą do Parafian o zapłacenie składki parafialnej za bieżący rok, do końca grudnia 2022 r.

Zgodnie z Regulaminem Parafialnym każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić, co najmniej 1% jego dochodu. W szczególnych okolicznościach Rada Parafialna może zwolnić z płacenia składki kościelnej członka Parafii wyłącznie na jego wniosek i na okres nie dłuższy niż jeden rok. Podstawą zwolnienia ze składki może być trudna sytuacja materialna spowodowana utratą pracy lub zdarzeniem losowym. Kolejny raz członek Parafii może wystąpić o zwolnienie z obowiązku płacenia składek z przyczyn innych niż w pierwotnym wniosku. Uczniowie i studenci zwolnieni są z płacenia składek do czasu zakończenia studiów w terminie oraz przed ukończeniem 25 roku życia. Przy zwolnieniu studenta z płacenia składki obydwie przesłanki będą rozpatrywane łącznie.

W liście do Galacjan czytamy: przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary(Ga 6, 10).

Zachęcamy do wsparcia naszego Kościoła i Parafii. Zgodnie z naszym prawem kościelnym 7% otrzymanej składki przekazujemy na cele ogólnokościelne, w tym na dofinansowanie działalności Parafii dotowanych oraz 3 % na dofinansowanie Parafii działających w naszej Diecezji oraz organizowanie ewangelizacji, rekolekcji i utrzymanie biura diecezjalnego.

Na tablicy ogłoszeń w Domu Parafialnym znajduje się tabela, która może pomóc w wyliczeniu 1% składki parafialnej od dochodu rocznego. Do obliczenia składki parafialnej należy wziąć pod uwagę sumę otrzymanych przez danego Parafianina środków pieniężnych ze wszystkich źródeł w danym roku kalendarzowym.

Składkę można wpłacać gotówką w kancelarii parafialnej lub przelewem na konto parafii w banku Santander

Parafia Ewangelicko – Augsburska Wang
ul. Na Śnieżkę 8
PL 58-540 Karpacz

96 1090 1926 0000 0005 1412 6439

podając w tytule: „darowizna na cele kultu religijnego za rok 2022”.

Każda wpłacona kwota, będąca „wyrazem hojności”, na pewno przyniesie nam błogosławieństwo, zgodnie ze słowami zapisanymi w 2 liście do Koryntian: „ochotnego dawcę Bóg miłuje” (2 Kor 9,5-10).

Wstecz

© 2024: Kościół WANG | site by: wiredot.com