ru
plendeczuahu

sprzedaż

Lokal użytkowy o powierzchni 48,92 m2 z WC zlokalizowany na pierwszym piętrze w budynku wielolokalowym przy placu Niepodległości 3-4 w Złotoryi przeznaczony w trybie przetargu ofertowego do sprzedaży.

Wartość szacunkowa lokalu wynosi 134.000,00 złotych zgodnie z operatem szacunkowym ze stycznia 2024 roku opracowanym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Oferty z ceną proszę kierować na adres Parafia Ewangelicko-Augsburska WANG z siedzibą: ul. Na Śnieżkę 8, 58-540 Karpacz w terminie do 31 maja 2024 roku.

Otwarcie ofert w siedzibie parafii w dniu 02.06.2024 roku o godzinie 12.00

Publikacja protokołu z otwarcia ofert na stronie parafii w zakładce „sprzedaż”.

© 2024: Kościół WANG | projekt i wykonanie: wiredot.com